31 October 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဒါေဖာ ေနာက္တခုျဖစ္လာ

စစ္ပြဲမ်ား ပိုမုိျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၇၅၀၀၀ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ လူသန္းဝက္ခန္႔မွာ ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ပမာဏကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္  ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမွာ ဒါေဖာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈၾကီးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ပင္ရေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚလာေနသည္ဟု လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီိမ်ားေပးအပ္ေနသည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ၾကီးတခုက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက စစ္ျပဳျခင္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားမွာ တိုးပြားလာေနသည္ဟု ၾကာသပေတးေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ ၁၂ ဖဲြ႔ စုေပါင္းထားသည့္ ‘Thailand Burma Border Consortium’ (TBBC) ဟူသည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ `ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေရရွည္ ေနရာေရႊ႔ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္  စစ္ျပဳေနျခင္းမ်ား´ (Protacted Displacement and Militarization in Eastern Burma) ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

`စစ္ပံုသြင္းျခင္းျဖစ္စဥ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေပၚေပါက္ေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနရင္းေဒသရွိ လူမ်ားကို ေရႊ႔ေျပာင္းရြာသစ္မ်ားသို႔ ေမာင္းထုတ္ၿပီး ထိုေဒသရွိ လူဦးေရကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္ နည္းပရိယာယ္တခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနျခင္း ျဖစ္သည္´ ဟု TBBC ၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဆယ္လီသြန္မဆင္ (Sally Thompson) က မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ျပဳေနျခင္းေနမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး စစ္အစိုးရ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တုိး၍ပင္ လာႏိုင္သည္၊ အေၾကာင္းမွာ စစ္အစိုးရက လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းရန္ ဖိအားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သြန္မဆင္က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရေသာ ရပ္ရြာ ၁၂၀ အပါအဝင္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၅၀၀ မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ကတည္းကစ၍ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႔ေျပာင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခံခဲ့ရသည္ဟု TBBC က ေျပာသည္။

မၾကာခင္က ထိုသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေဒသမ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပို္င္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ကရင္ရြာသား ၆ ေသာင္းခန္႔မွာ ေက်ာက္ၾကီး၊ သံေတာင္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေတာင္မ်ားေပၚတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ အရပ္သားမ်ားထဲမွ သံုးပံုတပံုမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း ေဒသအတြင္း ကင္းလွည့္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေျမာက္ဒဏ္မွလြတ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္ဟု TBBC ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌လည္း ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း (SSA-S) ကို လက္တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္ႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းေက်းရြာေပါင္း ၃ဝ မွ အရပ္သား ၂ ေသာင္းနီးပါးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အတင္းအက်ပ္ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔သူပုန္မ်ား၏ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၃ ေသာင္းေက်ာ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) တို႔က ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ကို ဇူလိုင္လက ပူးတြဲထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄ ေထာင္မွ် ထိုင္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုဝင္ခဲ့ၾကရသည္ဟု သြန္မဆင္က ေျပာသည္။

''၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတာနဲ႔အမွ် ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္ရပ္ေတြ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ဆက္ျဖစ္ေနဦးမွာပဲလို႔ က်မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္'' ဟု သြန္မဆင္က ေျပာသည္။

TBBC သည္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ကူညီေနခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ေပါင္း တသိန္းငါးသိန္းေက်ာ္ကို အစားအစာႏွင့္ ခိုကိုးစရာ ေနရာမ်ား ေပးေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာေနၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာေနျခင္းေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို မရရွိသမွ် အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ျပန္စရာေနရာမရွိ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု သြန္မဆင္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးၿပီး သူတုိ႔ကုိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မေပးလွ်င္  စစ္အစိုးရ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ယံုၾကည္ႏိုင္စရာ မရွိေသာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ရႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု သြန္မဆင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေရႊ႔ေျပာင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ႏိုင္မည့္ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္  အစားအစာႏွင့္ အိုးအိမ္ အပါအဝင္ အကူအညီမ်ားကို ဆက္လက္ေပးအပ္ေနသင့္သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေနေသာ ဒုကၡသည္ဦးေရ တုိးပြားလာေနျခင္းႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးအပ္ပါရန္ ႏို္င္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို TBBC က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ TBBC ကို အလႉရွင္ ၁၅ ႏိုင္ငံက ေထာက္ပံ့ကူညီေနသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.