31 December 2009

၂၀၀၉ ထဲက ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

မွတ္ခ်က္။ဧရာဝတီမွကူးယူေဖာ္ျပထားခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။အားလုံးပဲႏွစ္သစ္မွာေပ်ာ္ရႊင္္ၾကပါေစ။

အဓိကဇာတ္ေဆာင္မ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ
သံလက္သီးတပ္ စစ္အာဏာရွင္

ျမန္မာစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ က ဘာကိုမွ မႈစရာမလိုေသာ တုႏိႈင္းမယွဥ္သာ အေနအထားကို ေဖာ္ျပေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္ေနသူတဦးမွ်သာ ဆိုသည့္သူ၏ ရုပ္ျပအေနအထားကို ေမ့ထားလိုက္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သူက ၁၉၉၂ ခု ႏွစ္မွ စတင္၍ စစ္အစိုးရ ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကို ဖယ္ရွားၿပီးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ စစ္အစိုးရ၏ သံမဏိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တကယ့္အာဏာရွိေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ တပ္စစ္ေဆးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- AFP)

အယူသည္း လြန္းသူတဦး ျဖစ္သလို၊ သူ႔ကိုယ္သူ ရွင္ဘုရင္သဖြယ္ သေဘာထားေနသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ျပင္ပမွ ခန္႔မွန္း ေလ့လာေနၾက သူမ်ားအဖို႔ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ပုစၧာ တပုဒ္ ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္လွသည့္ ေသာင္းက်န္သူ ႏွိမ္နင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းမွေနခဲ့သူတဦးအျဖစ္မွ်သာ သိထားခဲ့ၾကရျပီး သူ၏အတိတ္အေၾကာင္းကို တိတိပပ သိရွိသူလည္း နည္းလွသည္။ ဤကာလမ်ားအတြင္း သူ အထူး ကၽြမ္းက်င္သည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္ေသာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနတြင္ တာ၀န္ယူေနစဥ္ အကြက္ေကာင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့သည္။ 

ယခင္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးျခင္းက ယခုအခါ သူ႔အာဏာတည္ျမဲေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား အတြက္ ဆုလာဘ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ စစ္အစိုးရအတြင္းရွိ ၿပိဳင္ဖက္အင္အားစုမ်ားကို ေဘးခ်န္ ဖယ္ထားႏိုင္ရံုမ်ွသာမက၊ ျပည္ တြင္း နွင့္ နိုင္ငံတကာရွိ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ားကိုလည္း ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုၾကာမွ်အခ်ိန္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ကတိမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေခၽြးသိပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား တာ၀န္ ေပးခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ သမၼတအိုဘားမား အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံရန္အတြက္ ယခင္ အေမရိကန္သံအမတ္ ေဟာင္း ဦးေသာင္းကို ေရွ႕ေျပးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးထားခဲ့သည္။ ဤသို႔ ဉာဏ္ နီဉာဏ္နက္ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကိုၾကည့္၍ စစ္အာဏာရွင္အိုႀကီးအဖို႔ နည္းလမ္း ပရိယာယ္မ်ား မကုန္ခမ္းေသးဟု ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ ေနသူမ်ားက ေျပာဆိုမွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ထိုသူႏွစ္ဦးစလံုးက လက္ခံႏွစ္လိုဖြယ္ ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အျပင္၊ က်ဳိး ေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ စဥ္းစားႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအျဖစ္ လူအမ်ားက ထင္ျမင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ထုိသူမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ သံမဏိလက္သီးအေပၚ ဖံုးကြယ္ေပးထားမည့္ အံက်ဟန္က် ကတၱီပါ လက္အိပ္ တစံုသာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
စတင္လက္ကမ္းသူ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ ဦးေဆာင္သည့္ သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္
စစ္အစိုးရ၏ လက္တြင္း ကာလၾကာရွည္စြာ မတရားျပဳမူခံေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျမဲတမ္း ေပအျဖစ္ ခံေန ရမည့္ သားေကာင္သက္သက္မွ်သာ မဟုတ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္အတြင္း ျပကြက္တခု ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဆင္ကြက္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ သူ႔အေပၚ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျပစ္ဒဏ္ ၁၈ လ ထပ္မံခ်မွတ္ခံရၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီတြင္ပင္ ေဒါှေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ စာတေစာင္ပို႔၍ စစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းေစေရးအတြက္ ကူညီေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္။ ဤသို႔ အျပဳသေဘာ ကမ္းလွမ္းမႈအေပၚ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက မႀကံဳစဖူးအလ်ွင္အျမန္တံု႔ျပန္လာခဲ့သည္။ သူတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ ျပဳခဲ့ သလို၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူေက၊ ဩစေၾတးလ် သံတမန္မ်ားနွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးခဲ့သည္။   

ထို႔အျပင္ ဆယ္စုနွစ္တခုေက်ာှ္ကာလအတြင္း ျမန္မာ-အေမရိကန္ သံတမာန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အျမင့္ဆံုးသံကိုယ္စား လွယ္ အျဖစ္လာေရာက္သည့္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္(Kurt Campbell) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ေတြ႕ဆုံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သူအခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရသည့္ အေရးကို ေဘးဖယ္၍ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ႏွလံုးသည္းေျခေတြ႕ေစမည့္ အေရးအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဉ္တြင္ အေရးပါေနေသးသည့္ ဇာတ္ေကာင္ တဦးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ မည္သည့္အခန္းက႑တြင္ရွိမည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေနရာခ် ေတြးထင္ထားႏုိင္ပါသည္။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းေစရန္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိလာေစေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လိုအပ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ မ်ဳိးေစ့ခ်သည့္ႏွယ္လည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

တခ်ဳိ႕လူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပလည္သင့္ျမတ္ေရး သေဘာထားအေပၚ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာှ္လည္း ေလ့လာသူ အမ်ားစုကမူ ေဒၚေအာင္စုၾကည္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားသည့္အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကြဲလြဲဟု ဆိုၾကသည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္မွာ ေဒါှေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လုပ္ေဆာင္မႈက နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖယ္က်ဥ္ထားအျပီး အေမရိကန္ သမတအိုဘားမား၏ မူဝါဒ အသစ္ျဖစ္သည့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ "တိုက္ရိုက္ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံမွု" ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဦး၀င္းတင္
သူပုန္ႀကီး


ဦးဝင္းတင္ (ဓာတ္ပံု- Tom Parry)

 ဦးဝင္းတင္က လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာျပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရး အတြင္းသို႔ "ရွင္သန္လွုပ္ရွားေနမႈ" ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို ျပန္လည္ သြပ္သြင္းခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသည္ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ အားအင္စိုက္ထုတ္မႈ နည္းေနသည္ဟု အသက္ ၈၀ အရြယ္ ဦး၀င္းတင္က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

သူက သတင္းစာဆရာဘ၀မွ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာသူ ျဖစ္ၿပီး သူ၏ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္ တြင္ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။ လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္မွစ၍ သူခ်န္ရစ္ထားခဲ့ရသည့္ အေျခအေနကို ျပန္ကိုင္တြယ္သည္။ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအားေကာင္း လာေစရန္ ပါတီ၏ အေျခခံရပ္တည္ ခ်က္မူမ်ားကို ကိုင္စြဲ၍ လႈပ္ရွားရန္ သူျမင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူထဲတြင္ ပါ၀င္သူ တဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ဘဝတခုလံုးကို ဒီမို ကေရစီအေရးေတာှ္ပံုအတြက္ စြန္႔လႊတ္ ေပးဆပ္
ထားသူ ျဖစ္သည္။ 

ဦး၀င္းတင္က NLD တြင္ အထူးေနရာေပး အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီအေရး သာၾကည့္ေနၾကခ်ိန္ မူ၀ါဒ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဖံုးဖိေျဖသိမ့္ေနၾကသည့္အခ်ိန္၌ သူက သူ၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုရန္ မည္သည့္အခါမွ် ရြံ႔မေနခဲ့ေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ NLD ၏ လူငယ္ထုႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား သူ႔ကို ၾကည္ညိဳ ေလးစားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အၿမဲတမ္းရပ္တည္ ေထာက္ခံသူတဦး ျဖစ္ၿပီး"က်ေနာ္က သေဘာထားတင္းမာတဲ့သူပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ပါတီကိုေတာ့ ဆန္႔က်င္ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး"ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္း က သူ႔ကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက နာရီအနည္းငယ္ၾကာ ေခၚယူ၍ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ေသးသည္။ ႏုိင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲ၍ သူ႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ အျပင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု သူဆက္သြယ္မႈ ရွိေနပံုကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အကယ္၍ အာဏာ ပိုင္မ်ားက သူ႔ကို ျခိမ္းေျခာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့လွ်င္လည္း အခ်ည္းအႏွီးသာ ျဖစ္မည္။ သူက ေျခာက္တိုင္း ေၾကာက္မည့္သူ လည္း မဟုတ္ပါ။

"ျမန္မာျပည္သူေတြဆီက အဓမၼလုယူထားတဲ့ လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတာပါ၊ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ အားနည္းခ်က္ ေတြျပည့္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးမွာပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ကို အတင္းအက်ပ္ ၿခိမ္းေျခာက္တိုက္တြန္းလို႔မရပါ ဘူး"ဟု သူက ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပသည့္ ေဆာင္းပါး တပုဒ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ "က်ေနာ္တုိ႔က ေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္းဖို႔ အသင့္ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားက အသက္ ေတြ၊ ဘ၀ေတြ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ထားၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံတန္ဖိုးေတြ ရရွိေစေရးအတြက္ က်ေနာ္ဆက္လက္တိုက္ပြဲ ၀င္ဖို႔ ပိုၿပီး အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္"ဟုလည္း ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။

ဦးဉာဏ္ဝင္းနွင့္ ဦးၾကည္ဝင္း
အနားမရသည့္ ေရွ႕ေနမ်ား


ဦးၾကည္၀င္း (ဘယ္) ႏွင့္ ဦးဉာဏ္၀င္း


 ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သေဘာႏွင့္အညီ လိုက္လံ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတခုတြင္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားကို ေရွ႕ေနလိုက္ေပး ေနၾကရသူမ်ား အတြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက အမႈရႈံးရန္ ေသခ်ာ ေနရံုမွ်သာမက သူတို႔အမႈသည္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ အသာစီးမရရွိေသးေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမည့္ သူမ်ားကို သူတို႔တတ္ကြ်မ္းသည့္ပညာျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေနသူ ေရွ႕ေနအနည္းအက်ဥ္း ရွိေနေသးသည္။

အလားတူ ေရွ႕ေန ၂ ဦးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေစေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ခုခံကာကြယ္ေပးေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးၾကည္၀င္းႏွင့္ ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔  ျဖစ္သည္။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူ၏ အိမ္ျခံဝင္းအတြင္း တညတာ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္သူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္  ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ႏွင့္အတူ ခံုရံုးတင္သည့္အခါ ဦးၾကည္၀င္းႏွင့္ ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔က အင္အားအျပည့္ျဖင့္ ခုခံေခ်ပခဲ့ၾကသည္။ ယခု စြဲဆိုထားသည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္မႈကိုပင္ ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ ေခ်ပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ အ႐ြယ္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ဤအမွႈတြင္ ခုခံေခ်ပသူ ေရွ႕ေနအျဖစ္သာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူရ သည္။ ေမလမွ ဩဂုတ္လတိုင္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ တရားခြင္တြင္ သူက ႏုိင္ငံတကာသတင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမ်ွ ဒိုင္ခံေျဖၾကားေပးခဲ့ရသလို၊ တရားခြင္၏ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန၊ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကိုပါ ေျဖၾကားေပးခဲ့ရသည္။  

ဝါရင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသမား အသက္ ၈၀ စြန္းစြန္း ရွိေနျပီျဖစ္သူ ဦးၾကည္၀င္းကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဆယ္စုနွစ္တခုမ်ွ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ ၾကည္ညိဳမွႈေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အႀကံေပးမႈမ်ားကို အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ 

ဤ ပုဂၢိဳလ္၂ ဦးစလံုးက အျခား အတိုက္အခံမ်ားအတြက္လည္း မေမာ မပန္းတန္း ခုခံေခ်ပေပးခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအုပ္စုကို ခုခံေခ်ပ ေရွ႕ေနလိုက္ေပးခဲ့သလို၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ ရၿပီး လံုျခံဳေရးဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲခံထားရသူ ျမန္မာျပည္ဖြား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ကိုေက်ာှ္ေဇာလင္း(ေခၚ) ကုိညီညီ ေအာင္ ၏ အမႈအတြက္လည္း လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကသည္။ဇာတ္ပို႔မ်ား

ေဒါက္တာ တူးဂ်ာ
ကခ်င္အေရး စည္းရံုးသူ


ေဒါက္တာတူးဂ်ာ


၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) တြင္ တာ၀န္ထမ္းလာခဲ့သူ ဒု ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတူးဂ်ာႏွင့္ က်န္ အဆင့္ျမင့္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦးတို႔က စက္တင္ဘာလတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာၾကားရာတြင္ ကခ်င္အမ်ိုးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ (KSPP) ကို အင္အားျဖည့္ တည္ေထာင္နိုင္ရန္ (KIO) မွ ႏုတ္ထြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ KSPP ပါတီက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီတခုျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အနီးရွိ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာတြင္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာက သူ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ကို ကခ်င္ လူထုမ်ားႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ဤအစည္းအေ၀းသို႔ လူထု ၈၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး KIO အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္(NDA-K)တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ကခ်င္ အတိုင္ပင္ခံေကာ္မီတီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ တျခားျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေလ့လာသူမ်ားကမူ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ KIO အဖြဲ႔၏ ဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္းတခုအရ ႏုတ္ထြက္ ျခင္းဟု ဆိုၾကၿပီး ၎၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ကို စစ္အစိုးရ ၾသဇာခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရထံမွ ဖိအားေလ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ နည္းပရိယာယ္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို KIO က မလိုက္ေလ်ာဘဲ တင္းခံေနခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္ အစိုးရတပ္မ်ား ၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္မွ သီးျခားကင္းလြတ္သည့္ ကခ်င္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ တန္ျပန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ KIO အဖြဲ႔ က ပါးနပ္ကၽြမ္းက်င္စြာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးလာခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္မႈ မျဖစ္ေစရန္ မိမိ အလိုလည္း ျပည့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုၾကရာတြင္ KIO ၏ ဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္းတခုအရ  ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ စစ္အစိုးရတပ္မ်ားက ကခ်င္တပ္မ်ားကို စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္လာသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အသံရွိေန ေစေရး အတြက္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယခု ပဋိပကၡမွေန၍ မည္သည့္ရလဒ္ထြက္ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၏ ကKSPP က ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေသာင္းဒီ
အျမင့္ပ်ံကေလးငယ္


ေမာင္ေသာင္းဒီ


ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ ေမာင္ေသာင္းဒီက ယခုႏွစ္ အတြင္း သတင္းမ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား ေရပန္းစားေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအဆင့္ အိုရီဂါမီ စကၠဴေခါက္ ေလယာဉ္ပစ္လႊတ္ပြဲ ၂၀၀၈ တြင္ ခ်န္ပီယံဆု ဆြတ္ခူးခဲ့ျပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ခ်ီးဘား ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ နိုင္ငံတကာျပိဳင္ပြဲတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ယွဉ္ျပိဳင္ရန္ အေၾကာင္း ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ေလယာဉ္စကၠဴကို ၁၂. ၅ စကဿၠန္႔ၾကာ ေလထဲပစ္လႊတ္နိုင္သည့္ အထင္ႀကီးစရာ သူ၏စြမ္းရည္ေၾကာင့္ သတင္းစာေခါင္းႀကီးပိုင္းအထိ ေရာက္ရွိလာရသည္ မဟုတ္ပါ။ သူ၏ဘဝကိုယ္တိုင္ ေလထဲေျမာက္ သြားစရာ ဖန္လာသည့္ ကံတရားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သူက ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္ယွဉ္ျပိဳင္ရမည့္အေရးကို လက္လႊတ္ရလုဆဲဆဲ ရွိေနခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူက ျမန္မာနိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္က ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသည့္ မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္တဦး ျဖစ္ေနျပီး ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာှ္လည္း ထိုင္းဥပေဒအရ နိုင္ငံမဲ့ဟု ယူဆခံထားရသူ တဦး ျဖစ္ေနသည္။

သူ႔တြင္ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရွိမေနေသာေၾကာင့္၊ ထိုင္းျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခရီးသြားလက္မွတ္ ထုတ္ေပး ရန္ ျငင္းဆန္သည့္အခါ ေမာင္ေသာင္းဒီကိစၥက လူသိမ်ား ထင္ေပၚစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ နိုင္ငံအတြင္းရွိသတင္း မီဒီယာ အမ်ားက အသားေပးေဖာ္ှျပခဲ့ၾကၿပီး သူႏွင့္ ဘ၀တူ ခံစားနစ္နာေနၾကရသည့္ ကေလးမ်ားစြာလည္း ရွိေနသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေ၀့ခ်ာခ်ီ၀ ေၾကာင့္ သူ၏ အိပ္မက္မ်ား ျပည့္၀ခဲ့ရသည္။ ေက်းဇူးတင္ဖို႔ပင္ ေကာင္း ေတာ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေမာင္ေသာင္းဒီကို ဘန္ေကာက္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။

ေမာင္ေသာင္းဒီက ထိုင္းႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းကို ဂ်ပန္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သူ၏ အေျခအေနက အေျခမက်ႏိုင္ဘဲ ရွိေနေသးသည္။ တခ်ဳိ႕သတင္းမ်ားအရ လာမည့္ႏွစ္တြင္ သူႏွင့္ သူ၏ မိသားစုကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္လိမ့္မည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားက ဆိုေနၾကသည္။

ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ေမာင္ေသာင္းဒီ၏ အိပ္မက္မ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သူက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆက္ လက္ေနထိုင္ရန္ စဥ္းစားထားသလို၊ သူ၏ စကၠဴေလယာဥ္လုပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုလည္း ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားထားေသးသည္။ "တေန႔ေန႔မွာေတာ့ က်ေနာ္ေလေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္" ဟု သူက ေျပာခဲ့ေသး သည္။

အမည္မသိ တပ္လွန္႔သူမ်ား
စစ္တပ္အာဏာကို အာခံရဲသည့္ သတၱိခဲမ်ား

ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖို႔ ၎တို႔ စစ္သည္ အရာရွိမ်ားအတြင္းမွ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈဟူ ေသာ စြပ္စြဲခ်က္ထက္ နည္းနည္းမွ် ေလွ်ာ့ေပါ့၍ သတ္မွတ္ၾကဖြယ္ မရွိေပ။ ကိစၥအားလံုး၏ အထက္တြင္ သူတို႔က သစၥာခံမႈ ကို တန္ဖိုးထားၾကသည္။ စစ္သားမ်ားက အထက္ တပ္မႉး အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ အမိန္႔နာခံမႈ သံမဏိစည္းမ်ဥ္းအား ေဖာက္ဖ်က္ၾကသူတိုင္းကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္အျပစ္ေပးတတ္သလို၊ ပို၍ ဆိုးရြားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္လည္း ဒဏ္ခတ္ အျပစ္ေပးတတ္ေသးသည္။ အဆင့္ျမင့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းပင္ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိသည့္ ထိပ္သီး အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊနွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိလာျပီဟု သံသယျဖစ္ခံရလ်ွင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုသလို ထိပ္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တခ်ိဳ႕မွာလည္း ျဖဳတ္ထုတ္ခံၾကရသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔အၾကား တိုးတက္ဆက္ဆံေနမႈ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းမ်ား လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းက ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားထံ အတိအက် ေပါက္ၾကားလာသည့္အခါ အံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္ခဲ့ၾကရ သည္။ ယခုတႀကိမ္သည္ ျပည္ပရွိ သတင္းေထာက္မ်ားထံသို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေရာက္ရွိလာမႈ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ရပ္ မဟုတ္သလို၊ စစ္တပ္အတြင္းမွ အတြင္းလူမ်ားကို ေက်းဇူးဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလည္း လမ္းရွာ၍ ေရာက္လာခဲ့ၾကဖူးသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ သူတို႔၏ပံုရိပ္ကို အေရာင္တင္ အဖတ္ဆယ္လိုသည့္ စစ္အစိုးရအတြက္ သူတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယခုေပၚထြက္လာသည့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေထာက္အထားမ်ားက စစ္အစိုးရ၏ တတိယအျမင့္ဆံုး အာဏာရွိသူေခါင္း ေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ႐ႊမန္း၏ ၿပံဳယမ္း ခရီးစဥ္ကို အတိအက် ေဖာ္ျပခဲ့သလို၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဥမင္အေျမာက္အမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားစြာကလည္း အတိအက် မသိရသည့္ စစ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ှျပေနသည္။

အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ရလိမ့္မည္။ ျမန္မာျပည္သစ္ကို အိပ္မက္ျမင္မက္လိုသူ စစ္ တပ္ႏွင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားကလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ တိုး၍ ဆက္ဆံလာၾကသည္။ ဤသို႔ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ ေရွ႕တက္လမ္း ပ်က္စီးရသူမ်ား ရွိခဲ့ၾကသလို၊ သူတို႔ဘ၀မ်ား ဆံုးရႈံးသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ဤသို႔ေသာ သတၱိေျပာင္ေျမာက္သူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔ခြင့္ရသည့္အေပၚ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းက အထူး ဂုဏ္ယူမိသည္။ ထိုသူတို႔ မည္သူဆိုသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း၊ ထိုသူမ်ား၏ အမည္မေဖာ္ ဘဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ေနာက္ဆုံးရေသာ သတင္းမ်ားအရ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မႉး ၀င္းႏုိင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း အပါအ၀င္ စစ္အစိုးရ ၀န္ထမ္း ၅၀ အဖမ္းခံထားရၿပီး ခုံ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းခံခဲ့ရသည္ဟု ယုံၾကည္ရၿပီး တခ်ိဳ႕ကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား(သို႔မဟုတ္) ေသဒဏ္အျပစ္ ေပးႏုိင္သည္ဟု ယူဆရသည္။

ဂ်က္ ဒန္းဖို႔ဒ္
ဒုကၡသည္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးသူ


ဂ်က္ ဒန္းဖို႔ဒ္ (Jack Dunford) ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ သူစတင္ ကူညီတည္ေထာင္ေပးခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားကို မစၥတာ ဂ်က္ ဒန္းဖို႔ဒ္ ဆင္ႏႊဲရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေရရွည္ တည္တံ့ေနမႈကိုပင္ "ပြဲလမ္းက်င္းပဖို႔ထက္စာလွ်င္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္ေတာ့သည္"ဟု သူက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မစၥတာ ဒန္းဖို႔ဒ္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအသင္းႀကီး (TBBC) ၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဖ်ားေဒသရွိ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာၾကရသည့္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္က မစၥတာဒန္းဖို႔ဒ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေပးေန သည့္ သူ၏လုပ္ငန္းအား ခဏရပ္ၿပီး ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈအရ သူတို႔က ယာယီျပႆနာဟု ယံုၾကည္ေနသည့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္က ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္မွာ အလုပ္စလုပ္ရေတာ့ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္ၾကာသြားမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ အိပ္ မက္ေတာင္ မမက္ခဲ့ဘူး၊ က်ေနာ္ ပထမထင္တာက ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ လည္း မၾကာခင္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ၾကမယ္ ထင္ခဲ့တယ္။ အခု ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တဲ့တိုင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ဖို႔လမ္း မျမင္ရေသးဘူး”ဟု မစၥတာ ဒန္းဖို႔ဒ္ က ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသို႔ ေျပာျပသည္။

ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ TBBC အဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံ (၁၀) ႏုိင္ငံမွ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ခု စုစည္း ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ စခန္း ၉ ခုရွိ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္သို႔ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ် ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း စခန္းမ်ားအတြင္း၌ လူဦးေရ ေလ်ာ့က်သြားသည္မရွိ ဘဲ တျဖည္းျဖည္း တိုးလာေနသည္။

တိုးလာေနေသာ လူဦးေရျပႆနာသည္ ဂ်က္ဒန္းဖို႔ဒ္ႏွင့္ သူ၏ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈတရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ သူတို႔၏ အလွဴရွင္မ်ားက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးႏိုင္ပါသည္ဟု သူက ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစြာ ယံုၾကည္မႈရွိ ေနေသာ္လည္း "ျပန္ဖို႔ အေျခအေနေတာ့ မရွိၾကဘူး၊ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ကာလရွည္ႀကီး တရြတ္တိုက္ ျဖတ္ၾကရဦးမယ္" ဟု ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႔သူ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး ဂ်က္ဒန္းဖို႔ဒ္က ေျပာသည္။

လင္းလက္ၾကယ္အဖြဲ႔
ဒုကၡသည္ကူညီေရး သူရဲေကာင္းမ်ား

နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အေျခအေနကို အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၌ပင္ အကူအညီေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီ အို အေရ အတြက္ ၂ ဆတိုးလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္သြားသည့္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသေၾကေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ၾကရၿပီး လူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡၾကံဳခဲ့ၾကရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးကာလကို ျဖတ္သန္း ေက်ာ္လႊားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအိုႀကီး အမ်ားအျပားကလည္း သူတို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ရန္ပံုေငြ အႀကီးအက်ယ္ ျပတ္ လပ္မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးကိစၥမ်ားတြင္ ထူးျခားထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ ေဒသခံ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား တိုးပြား မ်ားျပားလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္ေနသည့္ ၾကားထဲမွပင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑က ရသေ႐ြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုမွာ တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရွိၾကသလို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (MFTB) တြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခြင့္လည္း မရွိၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ဆိုသလို ျပည္ပမွ ေငြေၾကးလက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေပးပို႔ျခင္း မ်ားကို ဤအစိုးရဘဏ္မွသာ ျဖတ္သန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လံုျခံဳေရးအရ ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္နင္းမႈမ်ား၌ အာဏာပိုင္မ်ားက လူေပါင္း ၄၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါ အ၀င္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။

တခ်ဳိ႕သူမ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ လင္းလက္ၾကယ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုသူမ်ားက မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တတပ္တအား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ တစံုတရာ ေဖာ္ျပေျပာဆိုျခင္း မရွိသလို၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကိုပင္ မသိၾကရပါ။ တခ်ဳိ႕ေလ့လာသူ မ်ားက သံုးသပ္ေဖာ္ျပၾကရာတြင္ ထိုသူမ်ားကို ျပည္ပမွ အလွဴေငြမ်ား လက္ခံရယူမႈအတြက္ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။


ဧည့္သည္မ်ား

ဂြ်န္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာ
စိတ္ရူးေပါက္ေနသည့္ အေမရိကန္


ဂြ်န္ ယက္ေထာ


 သူ႔ကို စိတ္ေရာဂါသည္ဟု ဆုိၾကသလို၊ စီအိုင္ေအသူလွ်ဳိ၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ နယ္ရုပ္ဇာတ္ေကာင္ စသျဖင့္လည္း ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဂြ်န္ယက္ေထာသည္ အျခားမဟုတ္၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာ ရွိေသာ္လည္း စိတ္ကူးယဥ္ ရူးသြပ္ေနသူတဦးဟုသာ ဆိုရၿခိမ့္မည္။ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ႀကံခံရမည္ကို သူ႔အာ႐ုံတြင္ ျမင္ေနၿပီး သူကိုယ္တိုင္စြန္႔စား၍ သြားေရာက္ကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္စစ္ျပန္တဦးျဖစ္ေသာ ဂြ်န္ယက္ေထာသည္ အသက္ ၅၃ နွစ္ အရြယ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ မေသမသပ္နွင့္ သူကိုယ္တိုင္ အစီအစဥ္ခ်လာခဲ့သည္။ အင္းလ်ားကန္ကို ျဖတ္ကူး၍ အိမ္ထဲသုိ႔ဝင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးတဦးသဖြယ္ ဝတ္ရံုၿခံဳ၊ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ ရုပ္ဖ်က္ေစ၍ ခိုးထုတ္သြားရန္ သူက စဥ္းစားထားခဲ့သည္။

ေမလ ၂ ရက္ေန႔ညတြင္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ေကာင္အလား လက္ျဖစ္ ဖားေျခေထာက္ ေရကူးကိရိယာကိုတပ္၊ ေက်ာပိုးအိတ္ကို လြယ္ကာ ပလတ္စတစ္ပံုးတခုကို ခိုတြယ္၊ ကိုယ္ေဖာ့၍ အင္းလ်ားကန္ကို ျဖတ္ကူး၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဟန္ျပ အေစာင့္ခ်ထားသည့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကိုလည္း စိန္ေခၚ၍ ျဖတ္ေက်ာ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿခံသုိ႔အေရာက္တြင္ ရင္က်ပ္ပန္းနာ၊ ဆီးခ်ဳိ စသည့္ ေဝဒနာတုိ႔ကုိ ခံစားေနရသူ ယက္ေထာက သူ႔ေဝဒနာ သက္သာသည္အထိ နားခိုခြင့္ ေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူေနမိတ္ေဆြ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံ ခြင့္ပန္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညတြင္းခ်င္း ေရကူးၿပီး ျပန္ထြက္သြားရန္ အေၾကာက္အကန္ ေျပာခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ေနာက္တေန႔နံနက္ ၅ နာရီတြင္ အင္းလ်ားကန္ေစာင္း၌ သူ႔ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၾကသည္။

ယက္ေထာ၏ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ၀င္ေရာက္မႈမွာ သာမန္ကိစၥတခုအျဖစ္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုက သတ္မွတ္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး အမည္ခံ အဓိပၸာယ္မရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးအျဖစ္ ပုံေဖာ္ခ့ဲၾကသည္။ ေနအိမ္အတြင္း ဧည့္သည္ကို တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ လက္ခံခ့ဲမႈျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဤဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး၊ ခိုးဝင္လာသူ ယက္ေထာကိုမူ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ၊ စည္ပင္သာယာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တုိ႔ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ အေရးယူခဲ့သည္။  

ဤျဖစ္ရပ္တြင္ သူ၏ဆႏၵမပါဘဲ ပါ၀င္ခဲ့ရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ အိမ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ထပ္မံ တိုးခံရျပန္သည္။ ယက္ေထာကို ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးက ၾကား၀င္ ေမတၱာရပ္ခံလာၿပီးသည့္ေနာက္ မၾကာမီပင္ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့သည္။

ယက္ေထာက မစ္ဇူရီျပည္နယ္ရွိ သူ၏ အိမ္သို႔ ျပန္သြားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို စာအုပ္တအုပ္ ေရးမည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္
စြန္႔စားကယ္တင္ေရး၀ါဒီ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္


မစၥတာ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ တေယာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ျမန္မာျပည္ ေရာက္လာခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္က ၀တၳဳတပုဒ္ ျဖစ္ေလာက္သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦး ေရးေသာ ၀တၳဳပင္ ျဖစ္ၿခိမ့္မည္။ 

၁၉၉၆ ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးက မရွိသေလာက္ ေအးေနခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ သူက တကိုယ္ေတာ္ သံတမန္ေရးေျခလွမ္း စတင္ခဲ့ၿပီး၊ သူ႔အစိုးရက သတိႀကီးစြာျဖင့္ ေနာက္ခံရပ္တည္ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံမႈ “ေဖာ္ျမဴလာအသစ္” လိုအပ္ေနၿပီဟု ယူဆေနသည့္ သူ၏ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ခဏတာခရီးစဥ္ ေပၚထြက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စြန္႔စားကယ္တင္ေရး၀ါဒီ၊ ၀တၳဳေရးဆရာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္တြင္ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ခဲ့သလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း အလွ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရအဖို႔ ၾကားေနကြင္းဟု သေဘာထားဖြယ္ရွိသည့္ ကုလသမဂၢ အစည္းအေ၀း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ အရာရွိမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ဂ်င္မ္၀က္ဘ္က သူ႔ကို ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆန္႔က်င္ေနသူဟု ကင္ပြန္းတပ္ေနၾကေၾကာင္း မေက်မခ်မ္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

“က်ေနာ္ေျပာေနတာက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္းဖို႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရုပ္သိမ္းႏိုင္ေစဖို႔ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးေစလိုတာပါ” ဟု သူက ခရီးစဥ္မွ ျပန္လာၿပီး မၾကာမီမွာပင္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္မွ အျပန္တြင္သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်ခံထားရသူ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂြ်န္ယက္ေထာကိုပါ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ဂ်င္မ္၀က္ဘ္၏ တကိုယ္ေတာ္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာရ သည္ကေတာ့ ျငင္းစရာမရွိသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာသြားခဲ့သည့္ သူ၏ခရီးစဥ္က တို ေတာင္းလွသလို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္လည္း ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းမွ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတပုဒ္ ထြက္ ေပၚလာသည့္ သာဓကဟုလည္း ဆိုလွ်င္ရႏိုင္ေပသည္။

ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္
"လက္ေတြ႔က်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံမႈ" ၏ ဆုံခ်က္


ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ (Photo-AFP)သမၼတအိုဘားမား အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံ ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္က မူ၀ါဒအသစ္ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၄ႏွစ္တာ ၾကာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။

မစၥတာကမ္းဘဲလ္က ၎တုိ႔ က်င့္သံုးမည့္ "လက္ေတြ႔က်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံမႈ" မူ၀ါဒသည္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ အေလွ်ာ့ေပး ဆက္ဆံမည့္ မူ၀ါဒမဟုတ္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသူမ်ားကို ေခြ်းသိပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေရး ကာလၾကာရွည္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္၀ါရင့္ပညာ ရွင္မ်ားပင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ သူ၏ သတင္းစကားေၾကာင့္ ေက်နပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားအေနႏွင့္ ၀ါရွင္တန္အစိုးရက စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈကို ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားမည္ဟု ဆုိသည္။ စစ္အစိုးရအဖို႔ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတိုးလာေစမည့္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ဳိးကို အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုက ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သူက အာမခံခဲ့သည္။ သူက ျမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနႏွင့္ အတိုက္ အခံအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့ေသးသည္။

သမၼတအိုဘားမား၏ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေရွ႕ေျပးကိုယ္စားလွယ္တဦး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ သူက ယခင္ ကိုင္စြဲထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈသက္သက္ မူ၀ါဒမွ အေရြ႔ျဖစ္လာေစရန္ သူ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သမွ် လက္ေတြ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ၊ အျခားပံ့ပိုးေပးမည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္က်ဥ္းလာခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အာရွခရီးစဥ္အတြင္းကပင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ မူ၀ါဒက အလုပ္ မျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ မစၥတာကမ္းဘဲလ္က ၀ါရင့္သံအရာရွိ ျဖစ္ၿပီး၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ သူက ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္ျပည္သစ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဌာန (Center for a New American Security) အၾကံေပးအဖြဲ႔ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဤအေတာအတြင္း လူအမ်ားက ယခင္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ကုလသမဂၢ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲမွ မည္ သည့္ အခ်က္ကို ေကာက္ယူအသံုးခ်၍ မည္သို႔စတင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ သူ၏ ႏို၀င္ဘာလ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ အတြင္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခ်က္ အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ သူက ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနေသာ္လည္း၊ ထင္ရွားသိသာသည့္အခ်က္မွာ သူ၏ ခရီးစဥ္ကို ကိုယ္တိုင္စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔အား အထူးအခြင့္အေရး ေပးခဲ့သည္ကို ၾကည့္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ထိန္းညိႇရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လိုအပ္ေနသည္ဟုလည္း ယူဆမႈမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ စစ္အစိုးရကလည္း သူတို႔ ယခင္ သိသိသာသာ မထီမဲ့ျမင္ ဆက္ဆံလႊတ္ခဲ့ၾကသည့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျခားနားစြာ မစၥတာကမ္းဘဲလ္၏ ခရီးစဥ္ကို ပို၍ အေလးထားခဲ့ၾကသည္။ 

ဘန္ကီမြန္း
ေခါင္းေျခာက္သြားတ့ဲ ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲ


ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (Photo- AFP)
သူ၏ သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း မရိွသျဖင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကုိ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ပိုမို ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ၾသဇာအင္အားကို သံုးရေတာ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားကို မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ ဧရာတီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚသို႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ ကူညီခြင့္ေပးရန္ သူက နားခ်ႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္လည္း တိုက္တြန္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ ေခါင္းမာမႈေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ၿပိဳလဲခဲ့သည္။ ေျပာဆိုတိုက္တြန္းမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက လက္ခ်ည္းဗလာ အိမ္ျပန္သြားရသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပင္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ မရခဲ့ေပ။ သူ႔လက္ေထာက္ မစၥတာဂန္ဘာရီ၏ ယခင္ခရီးစဥ္မ်ားကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ေသးရာ ယခုျငင္းပယ္ခံရမႈသည္ ေစတနာျဖင့္ ကမ္းသည့္လက္ကို ပုတ္ထုတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။ 

မစၥတာဘန္ကီမြန္းက အျပန္ခရီးတြင္ "ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္လာ မယ့္ ေခတ္သစ္ကို သူတို႔ရည္သန္ထားေၾကာင္း ျပသဖို႔ တကယ့္ အခြင့္အေရးေကာင္းတခုကို လက္လြတ္ဆံုးရႈံးခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္တယ္" ဟု စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေဒသတြင္း ဇာတ္ေကာင္မ်ား

ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္
စကၤာပူက ကုိတဲ့တိုး

စကၤာပူ ဝါရင့္ ၀န္ႀကီး ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုမႈကုိ ခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍ မရႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေ၀ဖန္လုိက္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ ထြန္းတိုးတက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရး အရ ဆံုးရႈံးနစ္နာေနရေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

အျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)၏ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ သတိႀကီးႀကီးထား ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကစဥ္၌ ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္ထံမွ ၾကားရေလ့မရွိသည့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ "အေျခအေနေတြ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနတ့ဲ အခ်ိန္၊ အခု ဒီမိုကေရစီကို သြားေနတယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥက ရလဒ္မထြက္ေပၚလာေသးတ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္ စကၤာပူ လုပ္ငန္းရွင္ကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အႀကီးအက်ယ္ လာၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ မယံုၾကည္ဘူး" ဟု သူက ဆိုခဲ့သည္။

ထုိစကားကို စကၤာပူမွ လွမ္းေျပာျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ဂိုခ်ဳပ္ေတာင္၏ ေ၀ဖန္စြက္ဖက္မႈ ပို၍ ထင္ရွားသိသာသြားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြားခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ တဲ့တိုးေျပာဆိုလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂုိခ်ဳပ္ေတာင္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ယခု ၀ါရင့္၀န္ႀကီးတဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူလ်က္ရိွသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသည့္ အာဆီယံမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈက ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္တြင္ ရွိေနသည္။ စကၤာပူသည္ ျမန္မာထိပ္သီး စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေစ်း၀ယ္ ထြက္ရာ၊ က်န္းမာေရး စစ္ေဆး ကုသမႈအတြက္ သြားေရာက္ၾကရာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ က်င့္သံုးေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဂိုခ်ဳပ္ေတာင္၏  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေ၀ဖန္မႈကုိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကမည္ဟု  ေလ့လာသံုးသပ္သူ အမ်ားအျပားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲဆိုျခင္းကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ဤအမႈအတြက္ ၀န္ႀကီးဂိုခ်ဳပ္ေတာင္လည္း ထြက္၍ေျပာရျပန္ေတာ့သည္။

သူက တရားစြဲဆိုမႈသည္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

"ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပါတီေတြကိုလည္း ပါ၀င္ခြင့္ ျပဳရမယ္" ဟု သူက စစ္အစိုးရကို နားခ်ခဲ့သည္။ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳရမယ္" ဟုလည္း တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။ 

အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီ၀
ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ႏွင့္ ထိုင္းေခါင္းေဆာင္သစ္

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီ၀  (ဓာတ္ပုံ - AFP)

 ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီ၀ ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိင္းအစုိးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သေဘာထားလည္း ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အဖိဆစ္သည္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ယူခ့ဲသူျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။ သူက ရာထူးရယူၿပီး မ်ားမၾကာမီ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ “ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ” ကုိ က်င့္သံုးမည္ဟု အစိုးရသစ္၏ မူဝါဒကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ အာဆီယံကုိလည္း အလားတူ လိုက္လံက်င့္သံုးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ယခု မူ၀ါဒအသစ္က ယခင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာ၀ပ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီးေနာက္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မူ၀ါဒမ်ားမွ တဖန္ လွည့္ေျပာင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္ေပၚတြင္သာ အေျချပဳခဲ့သည္။ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူေနရစဥ္၌ အဖိဆစ္အစိုးရက အာဆီယံအဖြဲ႔ကိုယ္စား ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေ၀ဖန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ “ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈမ်ား” နစ္နာ ဆံုးရႈံးရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ထုိေၾကညာခ်က္ကုိ ခါးခါးသီးသီး ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္း အေ၀းတြင္ အဖိဆစ္က သူျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလိုသည္ဟု  ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကို ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္အသစ္ကို ထပ္မံ ေဖာ္ျပခ့ဲေလသည္။

၀မ္က်ားေပါင္
စိတ္ဆုိးသြားသည့္ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္


တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္  (ဓာတ္ပုံ - AFP)
 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမ်ားအတြက္ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ထဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ခ်ိန္ဆၿပီး ထုိသုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္က တရုတ္အရာရွိမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥမ်ား အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ တိုး၍ ဖိအားေပးရန္ ညႊန္ၾကားလုိက္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကသည့္ နည္းတူ ေတာင္းဆိုလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္အစိုးရက သူ႔ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တခုကို ေျပာဆိုခဲ့သည္၊ ေက်ာက္တံုးမ်ားျဖင့္ နံရံတံတိုင္းကာရံသည့္ေခတ္ ကုန္ခဲ့ၿပီဟု ဟူ၏။ တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအစိုးရအေပၚ ေလသံေျပာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ တိုက္ရိုက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အျခား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူတခ်ဳိ႕က ယုံၾကည္ၾကသည္။ 

စစ္အစိုးရက ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တရုတ္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ကိုးကန္႔ေဒသ ကို ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးပို၍ ရႈပ္ေထြးဖြယ္ ျဖစ္သြားသည္။ ဤအေရးေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ၃၇,၀၀၀ ေက်ာ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေျပး၀င္ ခိုလႈံၾကသည္။

တရုတ္လူမ်ဳိးပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုယက္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပို၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၎ႏွင့္နီးစပ္ရာ နယ္စပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ စစ္အစိုးရ အတြင္းေရးမွဴး - ၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးလည္း အႀကံဉာဏ္ ရယူရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အလ်င္အျမန္ ခရီးထြက္ခဲ့ရသည္။ သူက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္ႏွင့္ မေတြ႔ဆံုႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူေျပာလိုသည့္ သတင္းစကားကိုေတာ့ ၾကားခဲ့ရသည္။

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္လည္း ၀မ္က်ားေပါင္က အလားတူ သတင္းစကားကိုပင္ ထပ္၍ ေျပာဆိုခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္ ႏွစ္ကိုယ္ခ်င္းေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္တြင္းေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့မႈ၊  စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

တရုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တည္ၿငိမ္၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစလိုသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္၏ အနာဂတ္ ကာလ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းသြားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ ႂကြယ္၀လာေစေရးသည္ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုစလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္ေၾကာင့္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ေလသံမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေတာ့သည္။    

ဒက္ဘီ စတူးဟတ္
အေျပာႂကြယ္သည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ


ဒက္ဘီ စတူးဟတ္ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း) ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၃ ႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး အာဆီယံ စင္ၿပိဳင္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ (Altsean) က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆိုးရြားလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကို အာဆီယံအဖဲြ႔အတြင္း သတိျပဳ ေဆြးေႏြးလာေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထုိအဖြဲ႔၏ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴးမွာ  ဒက္ဘီ စတူးဟတ္ ျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ သူ႔ထက္ပုိၿပီး ထိေရာက္စြာ တင္ျပ ေျပာဆိုႏုိင္သူမွာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိေပမည္။

ဒက္ဘီ စတူးဟတ္သည္ မေလးရွားလူမ်ဳိးတဦးျဖစ္ၿပီး ဘန္ေကာက္တြင္ အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားလ်က္ရိွသည္။ မီဒီယာကုိ ပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္တတ္သည့္ သူ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႔ရတတ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ နာမည္ႀကီး သတင္းစာႀကီးမ်ားကလည္း သူ႔ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပၾကသည္။ သူက ျမန္မာစစ္အစိုးရ အာဏာ တည္ျမဲေရး ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားကို ပစ္ပစ္ခါခါ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကခ်ိန္႔ သူက ထုိေရြးေကာက္ပဲြ၊ စစ္အစိုးရ၏ “စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီ” သို႔မဟုတ္ “လမ္းျပေျမပံု” ကို သံုးသပ္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ “ေရြးေကာက္ပြဲက အတုအေယာင္ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆထားၾကတယ္၊ အေျခခံဥပေဒကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ” ဟု သူက ဆုိသည္။

ဒက္ဘီက ျမန္မာစစ္အစိုးရကိုသာ အဓိကပစ္မွတ္ထား ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အာဆီယံကို လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔ အစည္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ခုခံဆန္႔က်င္ေနသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ျခြင္းခ်န္မထားဘဲ ရံဖန္ရံခါ ေ၀ဖန္တတ္ေသးသည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံအနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း မတိုင္မီတြင္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လက္ခံေတြ႔ဆံုရန္ ျငင္းဆန္သည့္အခါ ဒက္ဘီက ေ၀ဖန္ ရႈတ္ခ်ေလသည္။

“ဒါဟာ တကယ့္ကို ေစာ္ကားတာပဲ။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျငင္းပယ္တယ္ ဆုိတာဟာ သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပယ္ခ်လိုက္တာပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

“အခုလို လုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ဆိုင္တဲ့အစိုးရေတြကုိယ္တုိင္ လြန္ခဲ့တဲ့တႏွစ္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္ စာတမ္းရဲ႕ စိတ္ဓာတ္၊ အႏွစ္သာရေတြကို အေျခခံက်က် ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္” ဟု သူက ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အာဆီယံတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပိုမို ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳထားေသာ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သူက သတိေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။


ျမန္မာ့ မိတ္ေဆြမ်ား

ဒက္စမြန္တူးတူး
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၀တ္ရံုေအာက္မွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတဦး


ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး (Photo: AFP)ေနာ္ေဝ ႏိုဗဲလ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရး ေကာ္မတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုဗဲလ္ဆု အပ္ႏွင္းသည့္အခါ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗဲလ္ဆုရခဲ့သူ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ကဲ့သို႔ပင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးအတြက္၊ အၾကမ္းမဖက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ရပါသည္ဟု ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တူးတူးက သူ၏ “ညီမငယ္ ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္” ၏ အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတို႔၏ အတိဒုကၡကို ကမၻာက သိေစရန္ ပံုမွန္ဆိုသလို အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ား၏ အသံကို “အက်ဥ္းနံရံမ်ား မရွိသည့္အလား” ၾကားေစလိုသည္ဟု သူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး တူးတူးက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို “ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား” ႏွင့္ အစဥ္သျဖင့္ ပံုႏႈိင္းေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္သည့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား အေပၚတြင္လည္း သူ၏ ေထာက္ခံမႈကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ အသားအေရာင္ ခြဲျခားသည့္ အစိုးရကို ၿဖိဳခ်ႏိုင္ခဲ့ပံုကိုလည္း သူက ကိုးကားေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ လူမည္း အာဖရိကန္မ်ားအၾကား ဒုကၡေတြ႔ခဲ့ရ ပံုကိုလည္း သူက ၀န္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူက “ရည္ရြယ္ခ်က္ တခုေၾကာင့္ ဒုကၡ ခံစား ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။

ဧၿပီလက ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ သူ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ ေရးသားခဲ့ေသးသည္။ ထုိေဆာင္းပါးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တူးတူးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိျဖစ္ေစလိုသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆႏၵတခုမွ်ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း မျဖစ္ေစသင့္” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ဤေရးသားခ်က္က သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒသစ္အတြက္ အေျခခံ လမ္းေၾကာင္းေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး တူးတူးက အကူအညီေပးေရးဟူသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈျဖင့္ စစ္အစိုးရအား ကမ္းလွမ္းမည္ကို ျငင္းပယ္သည္။ “တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အနည္းငယ္မွ် ဂရုမစိုက္သည့္” အာဏာရွင္အစိုးရအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆို သည္။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူက “စစ္အစိုးရက သူ႔ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ၎တြင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေနသည္” ဟူသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

“ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြက သူတို႔ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြကို ထိခိုက္မႈရွိတဲ့အခါမွသာ သံတမန္ေရး ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံမႈ ေတြက အလုပ္ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းရွိတယ္” ဟု သူက ဆိုခဲ့သည္။

ဗားဆလပ္ ဟာဗယ္
အတိုက္အခံမွ သမၼတျဖစ္လာသူ


ဗားဆလပ္ ဟာဗယ္ (Photo: AFP)

 ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ကာလၾကာရွည္စြာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ခံလာခဲ့သူ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း ဗားဆလပ္ဟာဗယ္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခံုရံုးတင္စစ္ေဆးၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းခ်ထားသည့္အေပၚ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

“စစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြ၊ စံႏႈန္းေတြ ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အႀကိမ္ေပါင္း မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ ေတာင္းဆိုေနၾကေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံတကာမိသားစုက စစ္အစိုးရနဲ႔ အေျခခံ ကိစၥေလးေတြေတာင္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာကို သိေနၾကၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြဟာ လက္ေတြ႔ ျပသေနတဲ့ ဘ၀ေတြပဲ။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ၾကဘူး။ အခုေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ အားလံုးႏိုးထၾကဖို႔ ႏိႈးေဆာ္လိုက္တဲ့ကိစၥေတြပဲ” ဟု သူက ဆိုခဲ့သည္။

ဟာဗယ္သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုဗဲလ္ဆုေပးရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သူ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုဗဲလ္ဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအေနႏွင့္ အေရးယူေပးရန္ အစီရင္ခံစာတခု ေရးသားတင္သြင္းခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

မစၥတာဟာဗယ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာနာသူလည္း ျဖစ္သည္။ သူက အထက္တန္းလႊာမိသားစု က ေမးဖြားလာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး သူ၏ ျပဇာတ္မ်ားႏွင့္ စာေပမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေၾကာင့္ အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာမွ် ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဗလေသးေသး၊ ေဆးလိပ္ကို တလိပ္ၿပီးတလိပ္ အဆက္မျပတ္ ေသာက္သူ ျပဇာတ္ေရးဆရာက အေရွ႕ဥေရာပ တလႊားရွိ  ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရမ်ားကို ျပဳတ္က်ေစခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား “ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရး” အၿပီးတြင္ အာဏာရလာခဲ့သည္။ သူ႔အတြက္ အထူး စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားအျဖစ္ သူအာဏာရွိေနသည့္ ကာလ ၁၉၉၂၊ ၉၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံ ခြဲထြက္သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ ဟာဗယ္သည္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ အနားယူခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မတရားမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဟာဗယ္သည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ၇၂ ဦး စုဖြဲ႔ထားၿပီး တိုက္တြန္း စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳေနသည့္ မက္ဒရစ္ကလပ္သို႔ ပူးေပါင္းခဲ့ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဇြန္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္လည္း သူက ဦးေဆာင္ ကူညီလႈံ႕ေဆာ္ ေပးခဲ့ေသးသည္။     

မာ့က္ ကန္းနင္း
အေျပာေကာင္းသည့္ ဘေလာ့ဂါ သံတမန္


မက္ ကန္းနင္း
 သံတမန္ေရးႏွင့္ သတင္းစာပညာက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရာေထြးဆက္စပ္ေနေလ့ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တိုင္ တာ၀န္ယူရသူ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးကမူ ထူးျခားသည့္ႁခြင္းခ်က္ ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

သူ ရန္ကုန္တြင္ရွိေနသည့္ ၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အက်ပ္အတည္း ေဘးဒုကၡ ၂ ခု ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလက တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။  မာ့က္ ကန္းနင္းက ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဧရာ၀တီမဂၢဇင္း အပါအ၀င္ သိရွိလိုၾကသည့္ သတင္းဌာနတိုင္းကို တိက်စြာႏွင့္ ၿခံဳငံုေစ့စပ္စြာ သီကံုးေရးသား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ သူက ၿဗိတိသွ်ေန႔စဥ္ သတင္းစာ တေစာင္ျဖစ္သည့္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာ အတြက္လည္း ပံုမွန္ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားေနသူလည္း ျဖစ္သည္။ သူက အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္မ်ားကို ေသသပ္သည့္ အေရးအသားျဖင့္ တင္ျပေလ့ရွိသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားပင္ မနာလိုစရာ ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ သူက တင္ဆက္ ေရးသားႏိုင္ခဲ့သည္။

မာ့က္ ကန္းနင္းသည္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အစိုးရက ခံုရံုးတင္ တရားစြဲဆိုရာ၌ ရွားရွားပါးပါး တက္ေရာက္ခြင့္၊ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခား သံအရာရွိတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့လွေသာ အေျခအေနကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “တရားခံုရံုးက နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အင္းစိန္ေထာင္ ထဲမွာ ရွိေနတယ္။ ကိတ္မုန္႔သံပံုးတခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ၊ တားျမစ္နယ္ေျမတခုလည္း ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ အဲဒီခံုရံုးမွာ ျမင္ေတြ႔ေနက် ဆင္ကြက္ေတြကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ၀တ္ရံုႏွစ္ထပ္ဝတ္ထားတဲ့ တရားသူႀကီးေတြ၊ ခုခံေခ်ပမႈေတြ၊ စြဲခ်က္ေတြ၊ အဆို ျပဳခ်က္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လုပ္ထံုးေတြ။ ဒါေတြနဲ႔ အတူ ေခြးေဟာင္သံေတြ၊ မ်က္ႏွာက်က္ပန္ကာ တ၀ွီးဝီွး လည္ေနသံလည္း ၾကားေနရတယ္။ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြက အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ ရုပ္သြင္ကို ျမင္ရေအာင္ လည္ဆန္႔ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္”  စသျဖင့္ ျမင္ကြင္းကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ ေရးသားခဲ့သည္။

မစၥတာ ကန္းနင္းက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနေၾကာင္းကို မည္သည့္အခါမွ် ဖုံး ကြယ္ေလ့မရွိခဲ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေပၚ အမႈဆင္ေနသည့္ “ဟန္ျပတရားရံုး” သည္ “၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ စီမံမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္” ၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “သက္တမ္းကုန္ရေတာ့မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ကိစၥအတြက္ စိတ္မသက္မသာ မျဖစ္ရေလေအာင္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမည့္ နာရီသံပတ္ အသစ္တင္းသည့္  ေဆာင္ရြက္မႈ တခုသာျဖစ္သည္” ဟု သူက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မစၥတာ ကန္းနင္းက ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္မွ ဇင္ဘာေဘြ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ မူဂါဘီအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ စုတ္ခ်က္တင္ေနေပလိမ့္မည္။
စူပါစတား

၀တ္မႈံေရႊရည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ စူပါေမာ္ဒယ္


၀တ္မႈံေရႊရည္
ဝတ္မႈံေရႊရည္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ အလွကုန္ ကုမၸဏီ ကာနီဘို (Kanebo) အတြက္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ရိုက္ကူးရာမွ စတင္ လူသိမ်ားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ေဘလ္ဘုတ္ႀကီးမ်ားတြင္ သူ႔ ဓာတ္ပံုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေနရာယူလာခဲ့သည္။

ကိုရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ဖက္ရွင္မ်ား အထူးေရပန္းစားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုရီးယားရုပ္ရွင္မင္းသမီး ႏွင့္တူသည့္ ဝတ္မႈံေရႊရည္၏ အသြင္အျပင္ေၾကာင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အခ်စ္ဆံုးေျမး ေနေရႊေသြးေအာင္ (ေခၚ) ဖိုးလျပည့္က ဝတ္မႈံေရႊရည္၏ ၂၁ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အတြက္ စိန္လက္စြပ္တကြင္းႏွင့္ ကားတစီး လက္ေဆာင္ေပးသည္ဟူသည့္ သတင္း ေၾကာင့္လည္း ပို၍ လူသိမ်ားစရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၀တ္မႈံေရႊရည္ကို သူ၏ သူငယ္ခ်င္းတဦးက ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ၿပီး ေနေရႊေသြးေအာင္၏ အိမ္တလံုးတြင္ ရက္အတန္ၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသးသည္။ ဤေကာလာဟလမ်ား မမွန္ကန္ေၾကာင္း ၀တ္မႈံေရႊရည္က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္၏ နာမည္ႀကီး ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ အဆိုေတာ္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ႏွင့္ နီးစပ္ေနသည္ဟူသည့္ သတင္းေၾကာင့္လည္း သူ႔အေနႏွင့္ ပို၍ နာမည္ႀကီးစရာ ျဖစ္လာသည္။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာေၾကာင့္လည္း တျခား မလိုလားအပ္သည့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ စရာမ်ား သူႀကံဳခဲ့ရသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ပရိသတ္မ်ားက သူ႔နာမည္၊ သူ႔ဓာတ္ပံုမ်ား သံုးကာ လူမႈ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တခု ျဖစ္သည့္ Face book တြင္ အေကာင့္စာမ်က္ႏွာမ်ား ဖြင့္ခဲ့သည္ဟု ၾကားေနရသည္။

ေနာေနာ္
နာမည္ႀကီး ကခ်င္ေတးေရးႏွင့္ အဆိုေက်ာ္


ေနာေနာ္ေနာေနာ္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ ေရာ့ခ္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ဂီတေလာကထဲ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းဆုိသလို ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ သူ၏ ပထမဦးဆံုး ေတးစီးရီးျဖစ္သည့္ "အတိုင္းထက္အလြန္" သီခ်င္းေခြကို ကိုယ္တိုင္းေရး၊ ကိုယ္တိုင္ဆို၊ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တျခားနာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလးျဖဴ၊ အငဲ တို႔အတြက္လည္း သီခ်င္းမ်ား ေရးသားေပးခဲ့သည္။

သူက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတဦး ျဖစ္ၿပီး ေဘ့စ္ဂစ္တာသမား ခ်စ္က်ဴ၊ လိဒ္ဂီတာသမား ဒီလာ၊ ဒရမ္မာ အဖုန္းတို႔ႏွင့္အတူ Blaze ဆိုသည့္ တီး၀ိုင္းတခုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ တီထြင္ ဖန္တီးမႈရွိသည့္ သူ၏ စာသား၊ သံစဥ္မ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားလာျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေကာ္ပီသံစဥ္မ်ားအၾကား ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ ေရာ့ခ္ ေတးသြားမ်ားႏွင့္ ထိုးေဖာက္ ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ေရာ့ခ္ဂီတကို ႏွစ္ၿခိဳက္သူတို႔က သူ႔ကို သေဘာက်ၾကသည္။

ရန္ကုန္စီးတီး FM ေရဒီယို၏ ၇ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ သူ၏ 'အတိုင္းထက္အလြန္' စီးရီးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေတးအယ္လ္ဘမ္အျဖစ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ေနာေနာ္၏ ဒုတိယ ေတးစီးရီး "အကန္႔အသတ္မရွိ" ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ယမန္ႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲ ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အၾကားတြင္ရိွေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္သည္ အသက္ရႉသိပ္မေခ်ာင္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအတြက္မူ ၂၀၀၉ သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ ျပျပေလးကိုသာ မွန္းဆေနခ့ဲရၿပီး စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျပည့္လွ်ံေနေသာ ႏွစ္တႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ အစပိုင္းတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အခက္အခဲမ်ားအနက္ လူသားခ်င္း စာနာဖြယ္ အက်ပ္အတည္း တခုကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရးက သတင္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းစားခဲ့သည္။ ႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ သူ၏ မဟာမိတ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။

သုိ႔ေသာ္ စစ္အစိုးရအတြက္မူ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား အားလံုးသည္ အမႈမထားစရာ အေသးအမႊားကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အဓိကထား လံုးပမ္းၾကသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ မေခၚဘဲ ေရာက္လာသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဧည့္သည္တဦးေၾကာင့္ သူတို႔၏ ဆႏၵမ်ား အထေျမာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္လည္း အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ ရေသးသည္။

စစ္အစိုးရက ၎၏နယ္နိမိတ္္အတြင္း ရန္မီးမၿငိမ္းမီ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း အလုပ္ရႈပ္ေနခဲ့သည္။ သူ႔လိုပင္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသူ လူဆိုးတိုင္းျပည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ သဘာ၀အရ မဟာမိတ္အျဖစ္ အလြမ္းသင့္ေနခ်ိန္တြင္ သူတို႔ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုထံမွ မိတ္ေဆြျဖစ္ေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္အား မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္ရမည္မသိ ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာ ျပည္သူအမ်ားစုက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေျခလွမ္းကို သတိႏွင့္ အေကာင္းျမင္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း  ေနာက္တႏွစ္ကို ဟန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္သာ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳမည့္သူမွာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရိွေပမည္။

ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ ပင္လယ္တြင္းက ဒုကၡသည္မ်ား

ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္အတြင္း ဝင္လာသည့္  ေလွစီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို စိစစ္ေနပုံ (Photo: Royal Thai Navy)
ထုိင္းေရတပ္မေတာ္က ထိုင္းေရပိုင္နက္အတြင္း ခုိး၀င္လာသူ ရိုဟင္ဂ်ာ တေထာင္ထက္ မနည္းကို ပင္လယ္အတြင္းသုိ႔ ရိကၡာ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည့္ သတင္း ထြက္ေပၚလာေသာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာႏုိုင္ငံမွ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာက အထူး အာရံုစူးစိုက္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ အက္ဒမန္ကြ်န္းစု၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်းျပည္နယ္ စသည့္ ေဒသမ်ား အနီးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ရာဂဏန္းမွ်ကို  ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ပင္လယ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ယူဆခဲ့ရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  အမ်ားစုက မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမ္းစပ္မ်ားတြင္သာ ေသာင္တင္ခဲ့ၾကသူ မ်ားသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည့္ အာရ္ရကန္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (Arakan Project) ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂ ႏွစ္ အတြင္း ထိုင္းပင္လယ္ ကမ္းေျခသုိ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈,၀၀၀ ထက္ မနည္း ေရာက္ရိွခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ထိုသူမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ဆိုသည္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးဟု သက္ေသျပႏုိင္ပါက ေနရပ္ရင္း ျပန္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တရိုးတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈကို ဟန္႔တားရန္အတြက္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ သံဆူးႀကိဳး ကာရံလ်က္ ရွိေနသည္။

အပယ္ခံတို႔အၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္မ္ က်ဳတ္ဆစ္တို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတခုကို လက္မွတ္ထိုးေနပုံ
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံေနမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏွင့္  အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အစိုးရမ်ား စိတ္မသက္မသာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အပယ္ခံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို အံတုရန္ ၾကံေနျပီေလာဟူေသာ သံသယမ်ားလည္း တိုးပြားလာခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခ့ဲသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရးကိုပါ ထပ္ဆင့္ၿခိမ္းေျခာက္ေနျပီေလာဟူ၍  စိုးရိမ္လာၾကသည္။

ပထမျဖစ္ရပ္မွာ ကန္နမ္-၁ (Kang Nam 1) ဟု အမည္ရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ကုန္တင္သေဘၤာအေရး ျဖစ္သည္။ ထုိသေဘၤာ သည္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ သေဘၤာက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ေနသည္ဟု ယူဆ ခ့ဲၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိက်သည့္ အေၾကာင္း တစံုတရာ မရိွပါဘဲ သေဘၤာက ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ ျပန္လွည့္သြားခဲ့သည္။ သေဘၤာတြင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားေသာ လက္နက္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္ဟု သံသယရိွၾကသည္။ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘၤာမ်ားကို တက္ေရာက္စစ္ေဆး ရွာေဖြခြင့္ရွိသျဖင့္ အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာ တစင္းက ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေနခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ရွာေဖြမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးသည္။

ဒုတိယျဖစ္ရပ္မွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္း ၂ ခု ေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရ ေရႊမန္း၏ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္၊ စစ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ေဆာက္ဆဲ လိုဏ္ဥမင္ ေျမေအာက္လမ္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ား ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္မ္ က်ဳတ္ဆစ္တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအရ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။ ေျမာက္ ကုိရီးယားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္ေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္  ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္လိမ့္ မည္ဟု ဆိုသည္။ ၎လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ား ႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားကိုပင္ ၀ွက္ထားေပးႏိုင္ေသာ ဥမင္မ်ား၊ လိုဏ္ဂူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကိုပါ ရရိွ မည္ျဖစ္ျပီး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ ဘာသာစကား အျပန္အလွန္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါရိွလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္က လႊတ္ေတာ္ ၾကားနာပြဲတခုတြင္ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ဆိုခဲ့ေသးသည္။ ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အျပည့္အ၀ လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္  စစ္ေရး သုိ႔မဟုတ္ လက္နက္ျပန္႔ပြား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံက ရပ္တန္႔ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္းမွ “ျပင္ဆင္ထားသည့္” တရားရံုးတရားခြင္အတြင္းမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သရုပ္ေဖာ္ပံု- ဟန္ေလး/ဧရာ၀တီ)ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တခုကို ၾသဂုတ္လတြင္ ရလာခဲ့သည္။ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂြၽန္ ယက္ေထာ က  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ခိုး၀င္ကာ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဂၽြန္ ယက္ေထာႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ တရားရံုးတခုတြင္ စစ္ေဆးခ့ဲသည္။ ခိုး၀င္ က်ဴးေက်ာ္သူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားကို သူ၏ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ စြန္႔စားမႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမူ "လံုျခံဳေရးဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ"ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ျပဇာတ္ဆန္သည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္ခုလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ ဒဏ္ ခ်မွတ္ျပီးခ်ိန္တြင္ တရားရံုး အတြင္းသုိ႔  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး ၀င္ေရာက္လာကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စီရင္ထားခ်က္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁၈ လသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ် ေပးေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ တဆက္ တည္းတြင္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ အတြင္း ဂၽြန္ ယက္ေထာကို ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ ေစရန္ ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။

ဂၽြန္ ယက္ေထာက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ သူ႔ မိသားစုရိွရာသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ သူ၏ ရန္ကုန္စြန္႔စားခန္းကို စာအုပ္ တအုပ္ ေရးသားမည္ဟု ဆိုသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အရင္အတိုင္း သူ၏အိမ္သုိ႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ ရသည္။ ထုိေနအိမ္တြင္ သူအက်ယ္ခ်ဳပ္ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ကာလသည္  ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း  ၁၄ ႏွစ္ၾကာခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းအဖဲြ႔မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္


ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္း လြတ္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျပးၾကရသည့္ ကိုးကန္႔ေဒသမွ အရပ္သားမ်ား (ဓာတ္ပံု - ႐ိုက္တာ)
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အားလံုးကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း၍ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ထားရိွေရး ညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧျပီလတြင္ ထြက္ေပၚခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္အစုိးရအၾကား ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။ တင္းမာမႈမ်ား တဖန္ ျဖစ္ေပၚလာျပန္သည္။

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး  ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ အပါအ၀င္  စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေျခဆန္႔၊ ခရီး ထြက္ၿပီး တရုတ္ - ျမန္မာ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ ကခ်င္၊ ကိုးကန္႔၊ ရွမ္း၊ ၀ စသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားရွိရန္ အစီအစဥ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

၎အစီအစဥ္အရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းတခုတြင္ အင္အား ၃၂၆ ဦး ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။  တပ္ရင္းတခုလွ်င္ ဗိုလ္မွဴး အဆင့္ရိွ တပ္မွဴး ၃ ဦး ပါ၀င္မည္ျဖစ္ရာ ၂ ဦးက  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားထံမွ ျဖစ္မည္။ ေန႔စဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ မည့္ က်န္တဦးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ျဖစ္မည္ဟု ဆုိသည္။ စစ္ဦးစီး အရာရိွႏွင့္ တပ္ေထာက္အရာရိွမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ခြဲအရာခံဗိုလ္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးမ်ား၊ ရံုး စာေရးမ်ားႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပန္တမ္း၀င္အရာရိွ မဟုတ္သည့္ အရာရိွ ၂၇ ဦးႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားက သြားေရာက္ပူးေပါင္း တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလံုးက ၎တို႔၏နယ္ေျမအတြင္းတြင္သာ လႈပ္ရွားသြားလာရမည္ျဖစ္သည္။ လစာႏွင့္ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ မ်ား ကိုလည္း တပ္မေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႕(DKBA)၊ ကခ်င္ျပည္ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (NDA-K) တုိ႔က အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကုိ သေဘာတူခ့ဲသည္။

အသြင္ေျပာင္းေရးကို လိုက္နာလာေစေရးအတြက္ စစ္အစိုးရက ကိုးကန္႔ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုကို ပထမဆံုး ဖိအားေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုိးကန္႔တပ္ဖဲြ႔မ်ားက ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စြပ္စဲြၿပီး ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္လုိက္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၇၊ ပုဒ္မ ၃၃၈ "တပ္မေတာ္" က႑ေအာက္တြင္ "ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရိွရမည္" ဟု ေဖၚျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အသြင္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကို ျငင္းဆန္ေနသည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံျခင္း မရိွေသးဟု ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ားစုက အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား စိတ္စမ္းပြဲက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ လမ်ားအတြင္း အျပီးသတ္ အေျဖထြက္လာႏုိင္ေခ် ရိွေနသည္။

ေသြးစြန္းသည့္ အခြင့္အေရးသမားမ်ား


ဗိုလ္မႉးႀကီး ခ်စ္သူ

ဇြန္လတြင္ ျမန္စာစစ္အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႕ (DKBA) တို႔က ၎တို႔၏ အဓိက ရန္သူျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)ထံမွ စစ္စခန္း သံုးခုကို သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ယင္းထိုးစစ္ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား အလံုးအရင္း ျဖင့္ ထြက္ေျပးခုိလႈံၾကရသည္။ ကရင္ဒုကၡသည္ ၄,၅၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU)မွ ခြဲထြက္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူညီခ်က္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ DKBA အဖြဲ႔က နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ကရင္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားစြာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ KNU အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုမန္းရွာကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရိွ သူ၏ေနအိမ္ တြင္ လုပ္ၾကံမႈ၌လည္း DKBA က ပါ၀င္ပတ္သက္ေနခဲ့သည္။


DKBA တပ္ဖြဲ႔မ်ား တပ္စစ္ေဆးမႈခံယူေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ရွားေဖာင္/ဧရာ၀တီ)

DKBA အဖြဲ႔တြင္ ၾသဇာအရိွဆံုးျဖစ္သူ (၉၉၉) တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္သူက ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ (KNLA) ၏ တပ္မဟာ (၇) ထိုးစစ္အေပၚကို အမိန္႔ေပးခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသူအမ်ားစုက ယံုၾကည္ၾကေနၾကသည္။ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခ်စ္သူ က ျမန္မာစစ္တပ္ ထိပ္တန္းအရာရိွမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ရိွသူဟု ေျပာဆိုေနၾကျပီး ယင္းထိုးစစ္ကို ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ စစ္အစိုးရကသူ႔ကို  ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္ အက်ဳိးအျမတ္ ေပးခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း DKBA အဖြဲ႔အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားလည္း ႀကီးထြားလာေနသည္။ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သစ္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ သတၳဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရရွိလာေသာ ေနရာသစ္မ်ားတြင္ စက္ရံုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အားျပိဳင္မႈႀကီးထြားလာေနသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ေနာက္ထပ္ DKBA တပ္ရင္းမႉး တဦး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ဆန္ျပဳတ္ (၀ါ) စိုးျမင့္ကို သတ္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်စ္သူ ပါ၀င္ႏုိင္သည္ဟု အတြင္းသတင္း မ်ား က ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။ ဗိုလ္ဆန္ျပဳတ္က ဇြန္လအတြင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေသာင္ရင္းျမစ္ေပၚတြင္ စက္ေလွျဖင့္ခရီး သြားေနစဥ္ လက္နက္ကိုင္လူတစု၏ ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္သတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုးကန္႔ ပဋိပကၡ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသား သူပုန္ထမႈ နိဂံုး၏ အစေပေလာ


ဖုန္ၾကားရွင္

ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA) ဟု လူသိမ်ား ေသာ ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဒုကၡ သည္ေပါင္း ၃၇,၀၀၀ ခန္႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ တရုတ္နယ္စပ္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ နန္ဆန္ႏွင့္ ဂန္မာျမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တင္းမာမႈမ်ား အရိွန္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရတပ္မ်ားက ကိုးကန္႔တုိင္းရင္းသား ေခါင္း ေဆာင္ဖုန္ၾကားရွင္၏ အိမ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ လက္နက္မ်ား ရွာေဖြမည္ဟုဆိုကာ အိမ္ကို ၀င္ေရာက္စီးနင္း ခဲ့ၾကသည္။ ဖုန္ၾကားရွင္က ၀ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသအတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပး ခိုလႈံခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သူက ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရုပ္သိမ္းသြားေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာရန္ တိုက္တြန္း ထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တုံ႔ျပန္ခ်က္အျဖစ္ ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ သူ႔ ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကို ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ခဲ့ျပီး (MNDAA) ခြဲထြက္သူ အရာရိွမ်ားကို သူ၏ေနရာတြင္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ခဲ့ သည္။

ကိုးကန္႔ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ကိုင္ျမိဳ႕သည္ ၾသဂုတ္လ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရ လက္အတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရ သည္။ ဤသို႔ႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလည္း ပ်က္ျပားခဲ့ရေတာ့ သည္။ MNDAA က ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား စြာျဖင့္ ျပန္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၃ ရက္အတြင္း ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၇၀၀) ေက်ာ္ တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးကာ အမ်ားစုက တရုတ္တပ္မေတာ္ထံသုိ႔ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဖ်က္ဆီး၊ လုယူခဲ့ၾကသည္ဟု ဒုကၡသည္ အမ်ားစုက တိုင္တန္းခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ တခ်ဳိ႕မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယူနန္ခရိုင္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ျခမ္းရိွ နယ္စပ္ျမိဳ႕တျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ လင္စန္းျမိဳ႕ရွိ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ထိုးစစ္အတြင္း ဆံုးရံႈးခဲ့ရ ေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ယြမ္သန္းေပါင္း ၂၈၀ ေပးေလ်ာ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေဘဂ်င္းရွိ တရုတ္အစိုးရကလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ထပ္မံ မျဖစ္ ပြားေစရန္ ျမန္မာအစိုးရထံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကို အေမရိကန္အစိုးရက ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား (ဓာတ္ပံု - AFP)သမၼတဘာရက္အိုဘားမား၏ အေမရိကန္ အစိုးရသစ္က ယခင္အစိုးရ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တင္းမာသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းနာ သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚတြင္ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္ျခင္း မရိွဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ျပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အဓိက က်သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးရာ မူ၀ါဒျပန္လည္သံုးသပ္မႈ တခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္ ျဖစ္ျပီး တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာလူဆိုးမ်ားဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ထား သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စကားေျပာမည္ဟူေသာ သမၼတအုိဘားမား၏ မူ၀ါဒႏွင့္လည္း တသားတည္း ျဖစ္သည္။

ထိုမူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲက ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာ ခံ အစည္းအေ၀းႏွင့္ယွဥ္လွ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံ၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္ တန္ က ၀ါရွင္တန္အစိုးရအေနႏွင့္ "တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ျပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူေရးသည့္ နည္းလမ္း ႏွစ္ခုစလံုးကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ထုတ္ေဖၚေၾကညာခဲ့သည္။

၎ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အျပီး မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ (Kurt Campbell) ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္အရာရိွမ်ားက ယခင္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အာရံုစိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အခ်က္မ်ား၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈကို ရပ္တန္႔သြားေစေရး နည္းလမ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား စစ္ေရးထိစပ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျမန္မာ့စစ္မ်က္ႏွာတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရင္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ျပန္လည္ရွာေဖြေရးကိစၥမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ သံကိုယ္စားလွယ္ ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ (ဓာတ္ပံု - AFP)
ႏို၀င္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္ ဦးေဆာင္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး ခရီးစဥ္တခု ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အပါအ၀င္ စစ္အစိုးရအရာရိွမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုႏိုင္ခဲ့သည္။ ကမ္းဘဲလ္ႏွင့္ သူ၏ လက္ေထာက္ စေကာ့ မာရွယ္ တို႔က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အေမရိကန္အစိုးရ အရာရိွမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုမတိုင္ခင္ က အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘီလ္ ရစ္ခ်တ္ဆင္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ မက္ဒလင္း ေအာလ္ဘရိုက္ တို႔က ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေစေရး တိုက္တြန္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ "ဆက္ဆံေရးမ်ားတိုးျမွင့္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳရန္ ျပင္ဆင္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အျပန္အလွန္ အေပးအယူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ခုိင္မာေသာ အားထုတ္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံရလိမ့္မည္" ဟု မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္က ျမန္မာအရာရိွမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလအကုန္ပိုင္း စင္ကာပူ၌က်င္းပေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္း၏ ထိပ္ သီး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ သမၼတ အိုဘားမား တက္ေရာက္ေသာအခါတြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံမႈ ကိစၥမ်ားသည္ အႀကီး အက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ သမၼတ အိုဘားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို လႊတ္ေပးရန္ စစ္အစုိးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္-အာဆီယံအဖြဲ႔ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ "က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းက အသိအမွတ္ျပဳေစရန္အလို႔ငွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တစြာ အင္အားစု အားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္" ဟု တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ ေသာ္ ၎ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ဟူေသာ စကားလံုး ေဖာ္ျပခ်က္ တလံုးတပါဒမွ ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ အၾကား ျမန္မာအစိုးရကို မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ ဆက္ဆံရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီေသာအျမင္မ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ လကၡဏာ တရပ္အျဖစ္လည္း ရႈျမင္ေနၾကသည္။     ။
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

႐ိုဟင္ဂ်ာ ၉၀၀၀ ျပန္ေခၚရန္ စစ္အစိုးရ သေဘာတူ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၉၀၀၀ ခန္႔ကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ျပန္လည္ လက္ခံရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ႏွင့္ ယေန ႔အပါအ၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသို႔ ၂ ရက္ၾကာသြားေရာက္သည့္ ျမန္မာ ဒု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ လာေသာ သတင္းမ်ား က ဆုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေကာက္စ္ဘဇားခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတခု (ဓာတ္ပံု - ႐ိုက္တာ)
ယခု ျပန္လည္ လက္ခံမည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေကာက္စ္ ဘဇား ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကုတုပေလာင္း ဒုကၡသည္ စခန္း ႏွင့္ နာရာပရ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ယင္းဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၃၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မိုဟာမက္ မီဂ်ာယူလ္ ကာရက္စ္ ကုိ ကိုးကား၍ Reuters သတင္းတရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“မၾကာခင္ ဒီအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ဦးေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး က ေျပာေၾကာင္းလည္း သတင္းတြင္ ပါရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ လယ္ ကျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက သတင္းေထာက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားသည္။

ရခိုင္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (Arakan Project) ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ခရစၥ ေလး၀ါးက“အခုျပန္ပို႔မယ့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြထဲမွာ သူတို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္မယ့္ သူက နည္းပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ယင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာသည္ ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုႏွစ္မ်ား ကာလက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၎ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား၊ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲျဖစ္၍ စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလာၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး  အမ်ားစုက မေလးရွားႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရိွေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမ္းစပ္မ်ားတြင္ ေသာင္ တင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည့္ ရခိုင္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (Arakan Project) ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂ ႏွစ္ အတြင္း ထိုင္းပင္လယ္ ကမ္းေျခသုိ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ၈,၀၀၀ ထက္ မနည္း ေရာက္ရိွခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တရိုးတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈကို ဟန္႔တားရန္အတြက္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ သံဆူးႀကိဳး ကာရံလ်က္ ရွိေနသည္။
 ဧရာဝတီမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ေက်ာင္း ခ်င္းမိုင္တြင္ ဖြင့္မည္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမဳိ႕၌ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ Bridging Educational Access to Migrants (BEAM) အမည္ရွိ သင္တန္း ေက်ာင္းကုိ လာမည့္ ဇန္၀ါရီ လဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္း သင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ေပါင္းကူးပညာေရး (Bridging course) ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား သြားမည္ဟု သိရသည္။

Bridging course တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ၊ လူမႈေရး ဘာသာ၊ သိပၸံဘာသာႏွင့္ (GED) ပညာေရးမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ေမြးမႈ ဘာသာ ရပ္မ်ားတြင္ ၀ဘ္ဒီဇိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာရပ္ႏွင့္ အပ္ခ်ဳပ္ သင္တန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

Bridging course အတြက္ သင္တန္းခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ၾကာမည့္ ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ စာေပႏွင့္ အႏုပညာ၊ လူမႈေရး ဘာသာႏွင့္ သိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္တြင္ (GED) အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္ရိုးစာအုပ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ အားလံုးကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

“တခ်ိဳ႕လူေတြက အထက္တန္း ေက်ာင္းတက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရာက္လာတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ တက္ၿပီး ဒီဘက္ကို ေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတုိ႔ အထက္တန္း ပညာနဲ႔ တကၠသုိလ္ပညာ ဆက္တက္ႏိုင္ဖို႔ ကလုိေနတယ္။ အခုလို လုိအပ္လို႔ ဆရာတို႔ေတြ တိုင္ပင္ၿပီး ဒီေက်ာင္းကို ဖြင့္ဖုိ႔ စဥ္းစားလုိက္တာ” ဟု ဒါရိုက္တာ ဦးသိန္း၀င္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

သင္တန္းခ်ိန္ကုိ နံနက္ ၈နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၁နာရီအထိ တခ်ိန္၊ ညေန ၅နာရီမွ ည ၈နာရီအထိ တခ်ိန္ ဟူ၍ ၂ ခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး Bridging course အတြက္ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား ၄၀ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္ႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ  ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အေျခခံပညာ အဆင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္း ေက်ာင္းသာရွိၿပီး အထက္တန္း ပညာႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္ သင္ၾကားရန္ ဆႏၵရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အဆိုပါေက်ာင္း ဖြင့္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

“ျမန္မာျပည္မွ ာဆိုရင္ ပိုက္ဆံ အမ်ားႀကီးေပးမွ တက္ခြင့္ရတယ္ေလ။ အခု ဒီလုိမ်ိဳး အခြင့္အေရးေတြ ရတဲ့အတြက္ အရမ္း ၀မ္းသာပါတယ္။ အခုလုိ႔ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြကို အျမင္ က်ယ္လာေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရွိတဲ့ အတြက္လည္း အရမ္းပီတိ ျဖစ္တယ္” ဟု Bridging course တက္ရန္ စိတ္၀င္စားေနေသာ ခ်င္းမိုင္ညေစ်းရွိ စားေသာက္ဆိုင္တ ဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ လီဆူး တိုင္းရင္သား ကိုအေလးက ေျပာသည္။
ဧရာဝတီမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

30 December 2009

ေရႊတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဘိန္းေပးၿပီး ခိုင္းေစ
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းအထက္ပိုင္း၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရႊတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဘိန္းေပးကာ ခိုင္းေစေနသည္။
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ တံုပနီႏွင့္ တဂါးခေဒသ ေရႊတြင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ပံုမွန္အလုပ္ဆင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားထြက္ေျပးမႈမ်ား မရိွေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘိန္းသံုးစဲြသူမ်ားကို ေန႔စဥ္ ဘိန္းေပးကာ အလုပ္ခိုင္းေစေနသည္ဟု အဆိုပါေဒသမွ ျပန္လာသည့္ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။
၎က “တခ်ဳိ႕ေရႊတြင္းက အလုပ္သမား (၅) ေယာက္ေလာက္နဲ႔ လုပ္တာရိွတယ္။ တခ်ဳိ႕က (၅ဝ၊ ၁ဝဝ) အထိေတာင္ရိွတယ္။ ေငြအရင္းအႏီွးနဲ႔ ေရႊထြက္တဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အလုပ္သမားေတြေခၚတာ မတူဘူး။ အဲဒီေရႊတြင္းမွာ ဘိန္းစားေတြပဲ အလုပ္ၿမဲတာ။ ၿပီးေတာ့ ခိုင္းလို႔လည္း ေကာင္းတယ္တဲ့။ ေက်ာက္တံုးႀကီး သယ္မရတာ၊ သစ္တံုးႀကီးေတြ ဖယ္ရတာ၊ မနက္ ခ်မ္းခ်မ္းေအးေအး ေရထဲမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တာက သူတို႔ပဲရိွတာ” ဟု ေျပာသည္။
ဘိန္းစဲြေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား မနက္ အလုပ္ဆင္းခါနီးတႀကိမ္၊ ညေန အလုပ္သိမ္းခ်ိန္တႀကိမ္ ဘိန္းပံုမွန္ေပးေနရၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထိုင္စရာသာ ေပးထားရေၾကာင္း အဆိုပါေဒသခံက ေျပာသည္။
၎က “အဲဒီမွာရိွတဲ့ ဘိန္းက ပိတ္ဘိန္းလို႔ေခၚတဲ့ ဘိန္းမ်ဳိး။ ေဒသထြက္ေတြေပါ့။ အဲဒီနားက စိုက္တဲ့ဘိန္းသီးက အေစးျခစ္ရင္ မခဲေတာ့ ပိတ္အက်ဲစမွာ ဘိန္းေစးေတြသုတ္ၿပီး အေျခာက္ခံထားရတယ္။ အဲဒီဘိန္းပိတ္စေတြကို ညႇပ္ၿပီး အလုပ္သမားေတြ ေဝေပးေနတာ။ အဲဒါကို ေရနဲ႔ ျပန္က်ဳိၿပီး ေဆးထိုးအပ္နဲ႔ အေၾကာထဲ သြင္းတာလည္း ရိွတယ္။ ငွက္ေပ်ာရြက္အႏုကို ဓားနဲ႔ ႏုတ္ႏုတ္လီွးၿပီး အေျခာက္လုပ္ထားတဲ့ဟာနဲ႔ ပိတ္ဘိန္းကို အေစးထြက္လာေအာင္ က်ဳိထားတဲ့ဟာနဲ႔ သမေအာင္ေရာၿပီး ႐ွဴတဲ့နည္းလည္း ရိွတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေငြခ်က္ခ်င္းရလိုၾကေသာေၾကာင့္ လစာေငြပံုမွန္ မေပးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ မၿမဲဘဲ ထြက္ေျပးေနမႈမ်ား ရိွေနသျဖင့္ အလုပ္သမား ရွားပါးမႈရိွေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘိန္းစဲြေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ငွားရမ္းေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ယခု တံုပနီႏွင့္ တဂါးခေရႊတြင္းမ်ားတြင္ တႏိုင္းေဒသဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္တပ္မ်ားကလည္း မၾကာခဏ လာေရာက္ ဆက္ေၾကးေငြ ေကာက္ေနၾကသည္ဟု တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံက ေျပာသည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ရတနာပံု အိုင္စီတီျပပဲြ စည္ကားျခင္းမရွိ


 ယခုလ (၂၆) မွ (၃ဝ) ရက္အထိ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ ကားလမ္းနံေဘး ရတနာပံုဆိုင္ဘာစီးတီးတြင္ က်င္းပသည့္ (၃) ႀကိိမ္ေျမာက္ ရတနာပံု အိုင္စီတီျပပဲြသည္ ျပခန္းနည္းၿပီး စည္ကားမႈမရွိေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သူတဦးက “ျပပဲြမွာ ျပခန္းက နည္းနည္းေလးပဲ။ ၾကည့္စရာလည္း ဘာမွမရွိဘူး။ ဒီရတနာပံု ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြရယ္၊ ရန္ကုန္ကလာတာ နည္းနည္းရယ္ပဲ ရွိတယ္။ အေဝးႀကီးကေန သြားၾကည့္ရတာ လံုးဝမတန္ဘူး။ အဲဒီ အနီးအနားက လူေတြကိုေတာ့ စတိတ္႐ႈိးပဲြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ လုပ္ေပးၿပီး ဆဲြေဆာင္ထားတာေတာ့ ေတြ႔တယ္” ဟု ေျပာသည္။
ယခုပဲြသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္မွ ကုမၸဏီအမ်ားစုကလည္း စိတ္ဝင္စားမႈမရွိၾကေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တြင္ အိုင္တီ ပဲြလုပ္သည့္အခ်ိန္ ျပခန္းေပါင္း (၁ဝဝ) ေက်ာ္ျဖင့္ တိုးႀကိတ္ စည္ကားေသာ္လည္း ယခုပြဲတြင္မူ ျပခန္း (၃ဝ) ေက်ာ္ျဖင့္ လူသိပ္မရွိေၾကာင္း အဆိုပါျပခန္းတြင္ ရန္ကုန္မွ သြားေရာက္ျပသသည့္ အိုင္တီကုမၸဏီတခုက ေျပာသည္။
နအဖစစ္အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကလည္း အဆိုပါ ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီးတြင္ အိုင္တီျပပဲြတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က အက္ဖ္အီးစီ (၁ဝ) တန္ႏွင့္ (၂ဝ) တန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ တခါသံုးကတ္မ်ား ေရာင္းေပးမည္ဟု ေၾကညာထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နံပါတ္အေသရသည့္ ပရီေပးကတ္မ်ား ျဖစ္မည္အထင္ျဖင့္ မႏၲေလးမွလူမ်ား လာေရာက္ တိုးေဝွ႔ဝယ္ယူသည့္အတြက္ စည္ကားခဲ့ဖူးသည္။
အဆိုပါကတ္မ်ားသည္ တလအၾကာတြင္ နံပါတ္ကိုပါ လံုးဝသံုး၍ မရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုတႀကိမ္လည္း (၅) သိန္းတန္ စီဒီအမ္ေအ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ (၅) သိန္းတန္ နံပါတ္အေသရသည့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ကတ္မ်ား ေရာင္းေပးမည္ဟု ဂ်ာနယ္မ်ားက သတင္းေရးၾကေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ အဆိုပါဖုန္းမ်ား ဝယ္ရန္လာၾကသူ အနည္းငယ္လည္း စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။
ယခုပဲြစည္ကားရန္ နအဖ အာဏာပိုင္မ်ားက ရန္ကုန္မွ ေမာ္ဒယ္မ်ားေခၚယူၿပီး Show ပဲြလုပ္ေစျခင္း၊ ဟန္ထြန္း၊ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္တို႔အပါအဝင္ အဆိုေတာ္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္ကို ေခၚယူၿပီး တပဲြ က်ပ္ (၃,ဝဝဝ) ျဖင့္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ စတိတ္႐ႈိးပဲြ က်င္းပေစျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾကည့္စရာမရွိသည့္ အိုင္တီ ျပပဲြထဲကိုမူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း မေတြ႔ရေပ။
ရန္ကုန္က သြားေရာက္ျပသသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ အေရာင္းဆိုင္တဆိုင္ကမူ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ ၎ဆိုင္တြင္ လက္ဖ္ေတာ့တလံုးမွ ေရာင္းခ်ရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယခုတေခါက္လာသည္မွာ စရိတ္႐ႈံးေၾကာင္း ေျပာသည္။
ယခင္က အိုင္စီတီျပပဲြကို ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး ခန္းမႀကီးတြင္ ျပသခဲ့ၿပီး ယခုတႀကိမ္တြင္မူ Yatanarpon Cyber Hall ၌ ေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ထပ္ တထပ္တြင္ပင္ ျပခန္းမ်ား မျပည့္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း
စစ္အစိုးရ ႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒသစ္ကို ယမန္ေန႔က ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။
ယခု ဥပေဒေၾကာင့္ ယခင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတခု ထပ္တိုးလာမည္ျဖစ္သည္။
“စည္ပင္လုပ္ငန္းေတြက အရင္ကတည္းက လုပ္ပါတယ္။ အခု ဥပေဒ ထုတ္လုိက္ေတာ့ တရား၀င္ ေငြေကာက္ခံခြင့္ လက္မွတ္နဲ႔ တရား၀င္ စည္ပင္ရန္ပံုေငြ ရွာခြင့္လက္မွတ္ ရသြားတာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအးျမင့္က ေျပာသည္။
ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကဲ့သို႔ပင္ ေဒသတြင္း စည္ပင္သာယာအမိန္႔မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္က ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကိုလည္း ခန္႔ထားမည္ျဖစ္သည္။
ယခင္က ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္သာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရွိရာမွ ယခု ဥပေဒေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တေယာက္ ထပ္တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရ ၀န္ထမ္းေလာကတြင္မူ ၀င္ေငြေကာင္းသည့္ အလုပ္အကိုင္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ခန္႔အပ္မည့္ ၀န္ထမ္းေနရာမ်ားကို စိတ္၀င္စားေနေၾကာင္း သိရသည္။
“ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္၀န္ထမ္း ဘယ္ေလာက္ေခၚမယ္ေတာ့ မထုတ္ေသးဘူး။ ေနာက္ တပတ္ေလာက္အတြင္း ၀န္ထမ္း ေနရာေတြ ထြက္လာမယ္ ထင္တယ္။ ၀န္ထမ္းေလာကမွာ စိတ္၀င္စားသူ မ်ားပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာလိုမ်ဳိး၊ ဦးစီးမႉးလိုမ်ဳိး ေနရာေတြ ၀င္တိုးမယ့္သူ မ်ားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအဆင့္ ၀န္ထမ္းေနရာမ်ားကို တကၠသိုလ္တခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိထားၿပီးသူမ်ားထဲမွ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ေလ႔ရွိသည္။
ယင္းရာထူးေနရာမ်ားအတြက္လည္း ရာထူးေနရာအလုိက္ သက္ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားကို လာဘ္ထိုးရေၾကာင္း သိရသည္။
“သာမန္ စည္ပင္စာေရး တေယာက္ျဖစ္ဖို႔ (၁၀) သိန္းေပးရတယ္။ ရာထူးအလုိက္၊ အကပ္အလိုက္ ဘြဲ႔ရခ်င္း တူရင္ေတာင္ စာေရးျဖစ္တဲ့သူက ျဖစ္တယ္၊ ဦးစီးမႉးျဖစ္တဲ့သူက ျဖစ္တယ္၊ မတူဘူး” ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာမွ ၀န္ထမ္းက ေျပာၾကားသည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...
 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.