31 January 2010

ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္ စာရင္း ေပးပို႔ရန္ NLD ဥကၠ႒ ညႊန္ၾကား

ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းမည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ CC တြင္ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ လ်ာထားမည့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ က ျပည္နယ္/တုိင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒မ်ားထံ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာ ေပးပို႔လိုက္သည္။

လာမည့္လ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စာရင္းႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔သည္ ရန္ကုန္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ CEC အဖဲြ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပါတီလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔  ေျပာင္းလဲရမယ့္ အေျခအေန ရွိေနတယ္။ CC အင္အားသစ္ေတြ တိုးလာလို႔ရွိရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ဖို႔၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ျမႇင့္တင္ဖို႔ပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆-၁၇ ရက္ေတြမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးကိုလာၿပီး CEC နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ CEC အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံတဝွန္းရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းသို႔ ပါတီဥကၠ႒က ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာကို ယခုလို ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“CC ကို ျပန္လည္အသစ္ဖြဲ႔မွာ ျဖစ္တယ္။ တတိုင္းတျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ CC အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားဆံုး ၁၂ဝ၊ အနည္းဆံုး ၉ဝ ေလာက္ ဖြဲ႔ဖို႔အတြက္ လ်ာထားတယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ေအာက္ေျခကေန ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔ ဗဟိုကို တက္လာၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးတာနဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာပါ” ဟု ဦးအုန္းၾကိဳင္က ဆုိသည္။

ညႊန္ၾကားစာထဲတြင္ NLD ကုိ က်စ္လစ္ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အရည္္အခ်င္းရွိသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ သစၥာရွိသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယေန႔အထိ မကင္းမကြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ရွိမူဝါဒ သေဘာထားမ်ားအတိုင္း ရပ္တည္ေနသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူခံေနရသူ မျဖစ္ေစရ ဟူသည့္ ေရြးခ်ယ္ေရးမူ ၅ ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၅ ဦး ထက္မပိုေစရဘဲ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရန္္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၇ ဦးထက္ မပိုေစဘဲ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ၾကရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္/တုိင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔မ်ားက ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားသည္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ လ်ာထားစာရင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလ်ာထားစာရင္းႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာမည့္လ (၁၆/၁၇) ရက္ေန႔အေရာက္ လာေရာက္၍ CEC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းၾကရမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္ CEC သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားတြင္ CC အဖဲြ႔ဝင္ဦးေရ ေလွ်ာ့ျခင္း၊ တုိးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္ျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ CEC က စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ၍ CC ကို ဖဲြ႔စည္းမည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည့္ CC (ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔) စာရင္းကို လာမည့္ လကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ ေၾကညာဖြယ္ရွိေၾကာင္း CEC (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္) အဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။

ညႊန္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စာမေရာက္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီအစည္းအေဝးရွိသျဖင့္ ထို႔ေန႔တြင္ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို CEC အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖဲြ႔ဝင္သစ္ ၉ ဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ - CC ကို ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ CEC တြင္ ယခုအခါ အဖဲြ႔ဝင္ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၂ဝ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ CC အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေရ ၈ဝ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖဲြ႔ဝင္ အမ်ားအျပားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဗဟို CEC အဖဲြ႔ဝင္မ်ားထဲမွ ရန္ကုန္တိုင္း NLD တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ဝ အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ စည္းအဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သလို၊ ယမန္ေန႔ကလည္း က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ စည္း႐ံုးေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ၿမိဳ႕နယ္က တင္ျပတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြ၊ ေအာက္ေျခလူထုရဲ႕ သေဘာထားေတြ ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတဲ့ သေဘာပါ။ တင္ျပခ်က္ေတြကို  ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံေတြက ျပန္ရွင္းျပတယ္။ အဓိက ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားလဲ။ စည္း႐ံုးေရးကိစၥေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ” ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံႏွင့္ CEC အဖဲြ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

တန္းတူေရး လက္ခံလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး စြန္႔မည္ဟု KIO ထပ္ေျပာ


တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရးကို စစ္အစိုးရဘက္က လက္ခံလွ်င္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔လႊတ္မည္ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO က နအဖ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္ျပန္သည္။

နအဖ အေနျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ တန္းတူအခြင့္အေရးကို လက္ခံပါက KIO သည္ စစ္အစိုးရ အဆိုျပဳထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ ေတာ္လွန္ေရးကိုပင္ စြန္႔လႊတ္မည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ - မပခ ႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုၾကရာ၌ KIO က ယခုလို ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေျပာဆိုခ်က္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို အေျခခံၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး အာမခံသည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္အေပၚ ရည္ညႊန္း၍ ေျပာဆိုျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး တာဝန္ယူထားသူ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ႏွင့္ KIO အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေဇာင္းခရား၊ ဒုဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဂါင္ရီေဇာ္ဆုိင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဦးတုိ႔ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ စတင္၍ တနာရီခန္႔ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ဒီေန႔ တနာရီေလာက္ ၾကာပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္တုိ႔ တုိင္းမႉးတုိ႔နဲ႔ သြားေတြ႔ပါတယ္။ KIO က ၉ ေယာက္ပါ” ဟု ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕ KIO ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတဦးက မဇိၩမကုိ ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ၎တို႔အၾကား ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KIO ႐ံုးက ဆိုသည္။

ေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ကမူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ကိုသာ ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း - မပခ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္းႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ၁ဝ ၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့စဥ္ကလည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္အေရး မည္သည့္အေျဖမွ် မရရွိခဲ့သျဖင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္က ယခုလို ထပ္မံေဆြးေႏြးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

KIO က တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္းက နအဖ အၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊထံသုိ႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ တံု႔ျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကခ်င္အရာရွိက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ KIO အဖြဲ႔အတြင္းရွိ ဌာနတခ်ဳိ႕ စစ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု KIO က တင္ျပခဲ့သည္ကိုလည္း တုိင္းမႉးက မည္သည့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္မွ မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KIO က အဖြဲ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ KIA ကို ကခ်င္ေဒသလံုၿခံဳေရးတပ္ - KRGF အျဖစ္ ျပည္နယ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုေၾကာင္းလည္း တင္ျပထားသည္။

ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ယခုကဲ့သို႔ သေဘာတူညီမႈမရေသးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြႏွင့္ ကခ်င္႐ုိးရာ မေနာပဲြေတာ္ကို ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အင္ဂ်န္းယန္ နယ္ေျမရွိ KIA တပ္မဟာ ၁ နယ္ေျမတြင္ လာမည့္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ဟု KIO က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕နယ္ နမၼတီးေဒသရွိ KIA တပ္ရင္း ၁၁ တြင္လည္း စစ္အစုိးရႏွင့္ KIO အဖြဲ႔က အပစ္ခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္စံု ပါဝင္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး မေနာပြဲကုိ လာမည့္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ေရး မေနာပြဲသုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မုိးညႇင္း၊ မုိးေကာင္း၊ ဟိုပင္ၿမိဳ႕မွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔မ်ားသာမက ျပည္နယ္တြင္းရွိ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းေပါင္းစံုကိုလည္း ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ KIO က နအဖ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲခဲ့သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

28 January 2010

ဇာဂနာေမြးေန႔ ခ်င္းမိုင္တြင္ က်င္းပ

ယခုလက္ရွိတြင္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ ျမန္မာ့စြယ္စံု အႏုပညာရွင္ ကိုသူရ (ခ) ကိုဇာဂနာ၏ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပဲြကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကိုဇာဂနာ၏ ၄၉ႏွစ္ေျမာက္ေမြးႏွစ္ပဲြအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္း၌ လူရႊင္ေတာ္ ေဂၚဇီလာ ဦးေဆာင္ေသာ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စံု အၿငိမ့္အဖဲြ႔မွ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆြမ္းကပ္ဆုေတာင္းပဲြ တရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။

ကိုဇာဂနာသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး အေပၚ အစဥ္အၿမဲ အာရံုစိုက္ၿပီး လူအမ်ား၏ အက်ပ္အတည္း မ်ားကို ေလ့လာသည့္ အႏုပညာရွင္ တဦး ျဖစ္သည္ဟု  သီေလးသီး ေဆးေရာင္စံု အၿငိမ့္ အဖြဲ႕မွ ကုိေဂၚဇီလာက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

၎သည္ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ရွိေသာ လူရႊင္ေတာ္ တေယာက္ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ သူ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပက္လံုးမ်ား သည္လည္း  ျပည္သူမ်ား အၾကား အထူးေရးပန္းစား ခဲ့သည္။

“ကုိဇာဂနာဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံတဲ့ အႏုုပညာရွင္ တေယာက္ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္ အက်ိဳး သယ္ပိုးေနတဲ့ လူေတြကို အသက္ ရွည္ေစခ်င္ ပါတယ္။ ကုိဇာဂနာလို လူမ်ိဳးေတြ အသက္ရွည္ၿပီ အႏၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ဆုိတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆြမ္းကပ္ၿပီး ဆုေတာင္းခဲ့ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အကူအညီေပးေနေသာ ကိုုဇာဂနာအား အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ တရားရံုးတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃မႈ  အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး ပုဒ္မ ၅ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အီလက္ထရြန္နစ္ အမႈ တခုကို ေထာင္ဒဏ္ ၈ႏွစ္စီျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၄ႏွစ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ရာ ၎မွာ ေထာင္ဒဏ္  ၃၅ႏွစ္ က်ခံရန္ရွိေနေသးသည္။

“သူ႔ကို အာဏာပိုင္ေတြက ဒီ ၂၀၁၀မွာ ျပန္လႊတ္ေပးမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ မထင္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ သူလြတ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ အမ်ားအက်ိဳးေတြကို ဒီထက္ပုိၿပီး ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ့္ ဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္ ယံုၾကည္တယ္” ဟု ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ အကယ္ဒမီ ဦးေက်ာ္သူက ဆုိသည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေ႐ႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း သပိတ္ေမွာက္သံဃာမ်ားအား ဆြမ္းကပ္လွဴသည့္အတြက္လည္း ယာယီထိန္းသိမ္းျခင္း ခံခဲ့ရေသးသည္။

ကုိဇာဂနာ၏ ခယ္မျဖစ္သူ မၿငိမ္း က “ ကိုသူရ ေမြးေန႔အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ဆြမ္းပို႔ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကိုသူရ အပါအ၀င္ အႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လြတ္လာမွာကို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္ေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ကိုဇာဂနာသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပံုမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ၎အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။

၎သည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဆုတဆု ရရွိခဲ့သည္။   ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္လည္း ကေနဒါႏိုင္ငံ ကေလာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႔ (PEN Canada) က One Humanity Award ဆုကို ထပ္မံ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ဧရာဝတီမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ကိုညီညီေအာင္အမႈ အမိန္႔ခ်မည့္ရက္ ေရႊ႕ဆုိင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ကိုညီညီေအာင္ (ခ) ကုိေက်ာ္ေဇာလြင္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ အမိန္႔ခ်ရန္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္လ ၁၀ ရက္ေန႔သုိ႔ ေရႊ႔ဆိုင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိညီညီေအာင္ (၄၀ ႏွစ္) ၏ အမႈကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ လုိအပ္ေသးသျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ံုး တရားသူၾကီး ဦးညိဳထြန္းက ယမန္တပတ္ ထပ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔ အမိန္႔မခ်ျဖစ္ပါဘူး။ ရမန္ျပန္ေပးတယ္။ (မနက္) ၁၀ နာရီမွာ စပါတယ္။ ၁၀ နာရီ ၁ မိနစ္မွာ ၿပီးသြားပါတယ္။ တရားသူၾကီး ေျပာတာက ညီညီေအာင္အမႈန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္ေနေသးလုိ႔လုိ႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ကုိညီညီေအာင္၏ ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

႐ံုးခ်ိန္းသို႔ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္ ေကာင္စစ္ဝင္ အပါအဝင္ ႏွစ္ဦး တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့သည္။

ကိုညီညီေအာင္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကြမႈကို စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း၍ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေတာခိုခဲ့ကာ၊ ထိုမွတဆင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က  ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္မွတဆင့္ ျပန္လာစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒုံေလဆိပ္၌ အဖမ္းခံရသည္။

သူ႔အား ရန္ကုန္၌ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ေနရပ္လိပ္စာေျပာင္းျခင္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူျခင္းတို႔အား သတင္းမပို႔သျဖင့္ဟု ဆိုကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ (၃)၊ ဆိုက္ကားသမားတဦး၏ မွတ္ပံုတင္၌ ဓာတ္ပံုေျပာင္းလဲကပ္၍ မွတ္ပံုတင္အတု ကုိင္ေဆာင္သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ပုဒ္မ ၄၆၈၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ ပုဒ္မ ၂၄ (၁) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္ဟု ေရွ႕ေနဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ကုိညီညီေအာင္အား တရားခြင္သို႔ လက္ထိပ္ခတ္ ေခၚေဆာင္လာေလ့ရွိသည္ကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေၾကာင္း သူ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ယခင္ကတည္းက တရား႐ံုးသုိ႔ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ လက္ထိပ္ခတ္၍ ႐ံုးထုတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

သူ၏ အေဒၚမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚစုစုၾကည္ႏွင့္ ေဒၚခင္ခင္ေဆြတို႔ ႏွစ္ဦးလည္း ယေန႔ ႐ံုးခ်ိန္းသို႔ တက္ေရာက္ ၾကားနာခြင့္ မရၾကေပ။ ထို႔ျပင္ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေထာင္ဝင္စာသြားေတြ႔စဥ္ကလည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ မရခဲ့ေပ။

ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ကိုညီညီေအာင္ကို ခ်ဳပ္ထားသည့္အခန္းအား တာလပတ္ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ ကာရံထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိညီညီေအာင္၏ မိခင္ႏွင့္ ညီမဝမ္းကြဲ အပါအဝင္ မိသားစုဝင္ ၅ ဦးကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသည္။ မိခင္ ေဒၚစန္းစန္းတင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ (မိတၴီလာေထာင္) ႏွင့္ ဝမ္းကဲြ ညီမ မသက္သက္ေအာင္ ၆၅ ႏွစ္ (ျမင္းၿခံေထာင္) အသီးသီး အက်ဥ္းက်ေနသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

အပစ္ရပ္ မိုင္းလားအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမႉး လုပ္ႀကံခံရ

ရွမ္းျပည္ (အေရွ႕ပိုင္း) အထူးေဒသ ၄ ရွိ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ မိုင္းလားအဖြဲ႔ ေခၚ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ NDAA အတြင္းေရးမႉးသည္ အမည္မသိ ေသနတ္သမားမ်ား၏ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မုိင္းလားၿမိဳ႕တြင္ ေသဆံုးသြားသည္။

NDAA – National Democratic Alliance Army အတြင္းေရးမႉး ဦးမင္းအိမ္ (ေခၚ) Lin Hongshen သည္ ယေန႔နံနက္ ၆ နာရီခဲြခန္႔က အေဖာ္တဦးႏွင့္အတူ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္း လမ္းေလွ်ာက္စဥ္ ေသနတ္သမားမ်ားက ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ၇ ခ်က္ခန္႔ ထိမွန္ကာ ပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေဖာ္ျဖစ္သူလည္း ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရိွသျဖင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေဆး႐ံုတြင္ ယခုအခါ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရသည္။

ယခုလုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ျငင္းဆန္ေနသည့္ NDAA အဖြဲ႔တြင္း အေျခအေနမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး၊ ေအာက္ေျခတပ္သားထု အသိုင္းအဝိုင္းက နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကို မလိုလား၍ လုပ္ၾကံျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း NDAA ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ နအဖ စစ္တပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အဓိက တာဝန္ယူၿပီး လုပ္ရတဲ့သူျဖစ္ေတာ့ ေအာက္ေျခပိုင္းက မေက်နပ္လို႔လုပ္တာလို႔ ယူဆေနၾကတယ္။ နအဖနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သေဘာထား ထက္သန္တဲ့သူလို႔ (သူ႔ကို) ယူဆၾကတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ စနစ္တက် လုပ္လိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့” ဟု သူက ဆုိသည္။

ဦးမင္းအိမ္ (၅၇ ႏွစ္) သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သားျဖစ္ကာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ - ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရိွရာ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသို႔ စတင္ေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မံုးကိုးၿမိဳ႕ရိွ ဗကပ ပါတီ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို စစ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ စစ္အၾကံေပးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗကပ ၿပိဳကြဲခ်ိန္တြင္ ၈၁၅ စစ္ေဒသ မိုင္းလားၿမိဳ႕သို႔ လိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းတြင္ နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ရာ ရွမ္းအေရွ႕ အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလားအဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ NDAA အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ရာ သူသည္ အတြင္းေရးမႉး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သည္။

  မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

လား႐ႈိးတြင္ စစ္တပ္ကို စည္း႐ံုးသည့္ စာမ်ားကပ္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕၌ လူထုစားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စစ္တပ္ပါ ပူးတဲြေျဖရွင္းေစလိုသည့္ စည္း႐ံုးေရး စာမ်ားအား မၾကာေသးခင္က ဓာတ္တိုင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားတြင္ကပ္၍ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း နယ္ေျမခံ ရဲစခန္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ယခုလ ၂၄ ရက္ညႏွင့္ ၂၅ ရက္နံနက္တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ တိုင္း႐ံုးလမ္း၊ ဗ်ဴဟာလမ္းႏွင့္ ဘူတာလမ္းတို႔တြင္ ကပ္သြားေၾကာင္း ရပ္ကြက္ ၂ ရွိ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“စာေတြကို လိုက္ျဖန္႔တဲ့ လူေတြကိုမွ က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔လိုက္ရဘူး။ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ အဲဒီစာေတြကို ျပန္သြားခြာၾကတာမ်ဳိးေလာက္ပဲ လုပ္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ရဲစခန္းတာဝန္မႉးက ေျပာသည္။

“တပ္နဲ႔ျပည္သူ ဘဝတူ၊ အတူလက္တြဲ ဒို႔ေအာင္ပြဲ” ၊ “စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုေရး၊ ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပး” “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး၊ လက္ေတြ႔ဦးစားေပး” စသည့္ လံႈ႔ေဆာ္စာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တေအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုးကလည္း လားရိႈးရွိ အဆက္အသြယ္မ်ားမွ တဆင့္ လံႈ႔ေဆာ္စာမ်ား ျဖန္႔သြားသည္ကို ၾကားသိရေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူကပ္သြားသည္ကို မသိရေသာ္လည္း လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းကို အဓိကထား အသိေပးလိုျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အဲဒီလိုမ်ဳိးေနရာေတြက တပ္ကမိသားစုေတြပဲ အေနမ်ားတယ္ေလ။ ေနာက္တခု ထူးျခားတာက ဒီစစ္သားေတြရဲ႕ မိသားစုေတြက သူတို႔ရတဲ့ လစာတို႔၊ ရိကၡာတို႔ မလံုေလာက္ဘူးလို႔လည္း ခဏခဏ ေျပာတယ္ေလ” ဟု အစည္းအ႐ံုးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဒယ္အိုးပံုစံရွိ လားရိႈးၿမိဳ႕ပတ္လည္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ - ရမခ အပါအဝင္ လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၄၁၊ ၆၈၊ ၅ဝ၇ ႏွင့္ အမွတ္ ၁ဝ စစ္ေျမျပင္ေဆးတပ္ရင္း၊ အမွတ္ ၆၂၆ ေထာက္ပို႔၊ အေျမာက္တပ္ရင္း၊ သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သိုေလွာင္ေရး တပ္ရင္း၊ ဝန္တင္တပ္ရင္း စသည့္ တပ္မ်ားတည္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းစာမ်ား ကပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အမႈဖြင့္အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ေျမခံရဲမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ား ပူးေပါင္းသည့္ “လွည့္ကင္း” အၾကိမ္ အေရအတြက္မွာမူ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းက ဆုိသည္။

ယခင္က လား႐ႈိးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တခုတည္းသာ ကင္းလွည့္ေလ့ရွိေၾကာင္း ရဲ တာဝန္မႉးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္က ရမခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဝင္းအတြင္းသို႔ အရပ္သားမ်ား ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုမူ ရမခ ဝင္းအတြင္းေန မိသားစုမ်ားမွလြဲ၍ အျပင္လူမ်ား ဝင္ခြင့္မရေတာ့ေၾကာင္း တိုင္း႐ံုးအတြင္း ေနထိုင္သူတဦးထံမွ သိရသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

26 January 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဓာတ္ပံုကို သုံးခြင့္မေပးေတာ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနက ေပးေလ့ရွိ ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ဆံုး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ပံုမွစ၍ မေပးေတာ့ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တိုက္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။
ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက “ခါတိုင္းဆို အစိုးရနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဓာတ္ပံုျဖစ္ေစ၊ အစိုးရက တာဝန္ယူေပးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးပဲြဓာတ္ပံုမ်ိဳးေတြကို ျဖစ္ေစ၊ သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးဌာနကေန က်ေနာ္တို႔ ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြက ေတာင္းယူ အသံုးျပဳေလ့ရွိတယ္။ ေငြေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး ေပးရတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီပံုေတြကို သံုးရတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ဓာတ္ပံုကိုက်ေတာ့ ဘယ္တိုက္ကိုမွ မေပးေတာ့ဘူး။ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွေတာ့ မေပးဘူး။ ခါတိုင္းဆို ဒီလို သတင္းဓာတ္ပံုမ်ဳိးကို က်ေနာ္တို႔ ေရာင္စံုပံုနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေဖာ္ျပခြင့္ရတယ္။ ခုေတာ့ ပံုႏွိပ္အရည္အေသြး အရမ္းနိမ့္တဲ့ သတင္းစာထဲက ဓာတ္ပံုကို စကင္လုပ္ၿပီး ေဖာ္ျပရေတာ့ ပံုေတြက မဲေနတယ္။ မေကာင္းဘူး။ ဂ်ာနယ္တိုင္း ဒီလိုပဲ သံုးၾကရတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဂ်ာနယ္ေတြကေတာ့ ဓာတ္ပံုေတာင္ မထည့္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္ အစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းတက္ယူခြင့္ မရွိသကဲ့သုိ႔ သတင္းဓာတ္ပံုလည္း မရၾကဘဲ စစ္အစိုးရ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနကသာ ႐ိုက္ကူးၿပီး ဂ်ာနယ္မ်ားက ၎တို႔ထံမွ ဓာတ္ပံုအသံုးျပဳခြင့္ ေတာင္းခံၾကရသည္။
သတင္းစာသားကုိမူ ေဝဖန္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ မပါေစရဘဲ သတင္းစာတုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းသာ ေရးသားခြင့္ရၾကသည္။
ထုိမွ်သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရေသာ္လည္း ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္မ်ားက ျပည္သူတုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခ်င္သည့္ အဆိုပါ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ိဳးကို ဂ်ာနယ္ မ်က္ႏွာဖံုးတို႔တြင္ ပံုႀကီးႏွင့္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရ စာေပစိစစ္ေရးက ပိတ္ပင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပံုမ်ားကို မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္မရဘဲ အတြင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၌သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရသည္။
ယခုတဖန္ အတြင္းစာမ်က္ႏွာတုိ႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရာင္စံုဓာတ္ပံုမ်ား ေဖာ္ျပေနျခင္းကို စာေပစိစစ္ေရးက မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္အတြက္ ယခုက့ဲသုိ ဓာတ္ပံုသံုးခြင့္ မေပးေတာ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။
အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ပံုကို မ်က္ႏွာဖံုး၌ ေဖာ္ျပခဲ့၍ ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးခံခဲ့ရဖူးသည္။


ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ဧရာ၀တီ ျမစ္ကူးတံတားႀကီး (၄) စင္း ေဆာက္လုပ္ေရး နအဖႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ညႇိႏႈိင္း

ေနာက္ထပ္ တည္ေဆာက္မည့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကူးတံတားႀကီး (၄) စင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္အတြက္ တ႐ုတ္ CMAC Engineering Group Co Ltd က စစ္အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနၿပီျဖစ္သည္။
ယခုလ (၂၂) ရက္တြင္ စစ္အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China CMAC Engineering Group Co Ltd ဥကၠ႒ Madam Luo Yan တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္သည့္ The New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ သတင္းစာမ်ားတြင္မူ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကူးတံတား (၄) စင္း တည္ေဆာက္ေရး တ႐ုတ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေနျခင္းကို မေဖာ္ျပဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ The New Light of Myanmar တြင္သာ သတင္းထုတ္ျပန္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
တည္ေဆာက္မည့္ ျမစ္ကူးတံတားႀကီးမ်ားမွာ ဧရာ၀တီတံတား (ပခုကၠဴ)၊ ဧရာ၀တီတံတား (စင္းခန္း)၊ ဧရာ၀တီတံတား (ေညာင္တုန္း) ႏွင့္ ဧရာ၀တီတံတား (မလြန္) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။
တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China CMAC Engineering Group Co Ltd က အဆိုပါတံတား (၄) စင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအႀကိဳ စီမံကိန္းမ်ားကို ထိုေန႔က ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္စြန္းမွ ေတာင္ဘက္စြန္းေဒသထိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးေပၚတြင္ ယခင္ ျမစ္ကူး တံတားႀကီး (၈) စင္းရွိေနရာမွ ယခု တံတား (၄) စင္း ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ ဧရာ၀တီျမစ္ကူးတံတားႀကီး (၁၂) စင္း ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျမစ္ကူး ေခ်ာင္းကူး တံတားေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း တံတားေၾကး ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ တံတားမ်ားကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ ျပဳထားသည့္အတြက္ သြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ရမည့္အစား အခက္အခဲတခုအျဖစ္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ႐ႈျမင္သည္။
၎က “စစ္ေတာင္းတံတားကို ျဖတ္ဖို႔ဆိုရင္ မနက္ (၆) နာရီကေန ည (၈) နာရီထိပဲ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ရွိတယ္။ အဲေတာ့ တံတားေတြေဆာက္ လမ္းေတြေဖာက္တာရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲလို႔ ျပန္ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့အသက္ေသြးေၾကာဟု တင္စားေခၚေ၀ၚသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္အပါအ၀င္ ၎၏ အဓိက ျမစ္လက္တက္မ်ားေပၚတြင္ ဆည္တာတမံမ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာမ်ား ကေမာက္ကမ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက အေသးစိတ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ ျပည္ပအေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီသည္ အကာအကြယ္မဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာသူပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
စစ္အစိုးရက ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း (၇) ခုႏွင့္ ျမစ္ျဖတ္တံတား (၈) စင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီ၏အဓိက ျမစ္လက္တက္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမစ္ငယ္ျမစ္၊ တာပိန္းျမစ္၊ ေရႊလီျမစ္၊ မူးျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္တို႔တြင္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ဆည္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေနရာသစ္သို႔ မေျပာင္းပါက စည္ပင္ဥပေဒအရ တရားစြဲခံရမည္

ရန္ကုန္တြင္ ကား၀ပ္ေရွာ့ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းက ေဖာ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ေနာက္ဆံုး သတိေပးထားေၾကာင္း တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (တယက) မွ သိရသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အမိန္႔ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလုိက္နာပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တယကမွ တာ၀န္ရိွသူက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တြင္ လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စာရင္းေကာက္ခံထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ ေျမကြက္ အတြက္ ေငြေပးသြင္းထားသူေပါင္းမွာ (၃,၀၀) ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း အဆုိပါတာ၀န္ရိွသူက ေျပာသည္။
ေနရာမေျပာင္းေရႊ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ရန္ကုန္စည္ပင္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရမည္ဟု တယကမွ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္းလည္း အလုံၿမိဳ႕နယ္ရိွ ကား၀ပ္ေရွာ့တခုမွ တာ၀န္ခံတဦးက ေျပာသည္။
၎က “က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ မေကာင္းၾကဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ ေနရာကေနၿပီးေတာ့ မေျပာင္းႏိုင္ ေသးဘူး။ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေငြက သိန္း (၁၀၀) ေလာက္ အနည္းဆုံး ကုန္မယ္။ ေျမကြက္က သိန္း (၆၀) နဲ ့ ၀ယ္ရမယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕စရိတ္နဲ႔ လုပ္ငန္းအတြက္ အေဆာက္အအံု အမိုးအကာအတြက္လည္း ကုန္အံုးမယ္။ အဲဒီအတြက္ ေငြေၾကးက အခက္အခဲရွိတယ္။ မေျပာင္းႏုိင္ေသးပါဘူးဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။
ဥပေဒအတိအက်ကို ေသခ်ာနားမလည္ေသာ္လည္း စည္ပင္ဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲမည္ဆိုသည္မွာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ပိတ္သိမ္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ဟု ေတာင္ဥကၠလာမွ တြင္ခုံလုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေျပာသည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနေသာေနရာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စိစစ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ရာ အစိုးရပိုင္ေျမေနရာမ်ား၊ အစိုးရပိုင္ အေဆာင္အအံု၀င္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းမ်ားတြင္လည္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
“ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအလိုက္ တာ၀န္ခ်ထားေပးတယ္။ တာ၀န္က်တဲ့ ဌာနအလိုက္က မိမိတာ၀န္က်တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဒီလိုစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ မေျပာင္းဘဲ က်န္ေနတယ္ဆိုရင္ တာ၀န္က်သူ တာ၀န္ပဲ။ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာကို အေရးယူသြားမယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို ့စာရင္းရထားေပမယ့္ ေျမမရေသးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စာရင္းျပဳစုၿပီးေတာ့ စစ္ေဒသမႉးေတြနဲ႔ ခရကကို တင္ျပဖို႔လည္း ၫႊန္ၾကားထားတယ္” ဟု တယက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
ေပ (၄၀ x ၆၀) ေျမတကြက္ကို သိန္း (၆၀) ျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းက ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မေျပာင္းေရႊ႕လုိၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႔မေျပာင္းေရႊ႕လိုၾကသည့္အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ သရက္ပင္ေခ်ာင္ရွိ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ဇုန္တြင္ ေပ (၄၀ x ၆၀) ေျမတကြက္ကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္က သိန္း (၃၀) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းက ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွတဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ ေနရာႏွစ္မ်ဳိး၊ ေစ်းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ အစိုးဌာနႏွစ္ခုက ေျမကြက္အၿပိဳင္ေရာင္းကာ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းေနေသာ္လည္း စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျမ၀ယ္ခ၊ အေဆာက္အဦအတြက္ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔အျပင္ ေနရာအေနအထားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ မကိုက္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မိန္႔ထုတ္ရျခင္းမွာ အသံဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ အရာထမ္းတဦးက ေျပာသည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

မဲေဆာက္ ဟန္ထိုင္းအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ (၃) လပိတ္မႈ အလုပ္သမားမ်ား စုံစမ္းမဲေဆာက္ရိွ ဟန္ထိုင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၁,၅၀၀) ခန္႔ကို အလုပ္ရွင္က ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ စက္႐ံုကို ယာယီ (၃) လ ပိတ္လိုက္သျဖင့္ အေျခအေနအမွန္ သိရိွႏိုင္ရန္အတြက္္ အလုပ္သမားမ်ားက စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ဟန္ထိုင္းစက္႐ံုမွ အလုပ္သမား ေမာင္ႏိုင္က “ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀) ရက္ေန႔ကၿပီး စက္႐ံုကို သူေဌးက (၃) လ ယာယီပိတ္တယ္ဆိုၿပီး ပိတ္လိုက္တယ္။ အလုပ္သမားေတြကိုေတာ့ ဘာနစ္နာေၾကးမွ မေပးဘူး။ ပိတ္တဲ့ကာလ အတြင္း တေယာက္ကို ဟင္းဖိုး ဘတ္ (၂၀) ပဲ ေပးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စံုစမ္းေနတာက သူေဌးက နစ္နာေၾကးမေပးဘဲ စက္႐ံုပိတ္ခ်င္လို႔ တဖက္လွည့္နဲ႔ အလုပ္သမား ေတြကို ထုတ္တာ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္လို႔ပါ။ ဘုမသိဘမသိ ဆႏၵျပတာေတြေတာ့ လုပ္လို႔မျဖစ္ ေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။
အကယ္၍ အလုပ္ရွင္မွ သေဘာ႐ိုးျဖင့္မဟုတ္ဘဲ စက္႐ံုပိတ္ျခင္းျဖစ္ပါက (၃) လ ျပည့္ခ်ိန္ထိ ေစာင့္မည္မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔၏ နစ္နာေၾကးမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ထိုင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး႐ံုးမွတဆင့္ အေရးဆိုသြားမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
အလုပ္သမား (၁,၅၀၀) အနက္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားၾကသျဖင့္ လက္ရိွစက္႐ံုတြင္ အလုပ္သမား (၁၀၀) ေက်ာ္သာ က်န္ရိွၿပီး အဆိုပါအလုပ္သမား (၁,၅၀၀) တြင္ ထိုင္း အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ထားသူ အေရအတြက္မွာ (၁,၀၀၀) ခန္႔ရိွသည္ဟု သိရသည္။
ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ မဲေဆာက္အပါအ၀င္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခမွာ တေန႔ (၁၅၃) ဘတ္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မဆို လုပ္ငန္းယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ ကာလအတြင္း အလုပ္သမားတဦးအား တေန႔တာလုပ္အားခ၏ တ၀က္ ေပးရမည္္ျဖစ္သည္။
မဲေဆာက္ေဒသတြင္းရိွ စက္႐ံုအခ်ဳိ႕တြင္ စက္႐ံုပိတ္လို၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲလို၍ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကို မည္သည့္နစ္နာေၾကးမွမေပးဘဲ တဖက္လွည့္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ထြက္ခြာေစျခင္းနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳမႈမ်ား ရိွသည္ဟု အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ (JACBA) အဖြဲ႔မွ ဦးမိုးႀကိဳးက ေျပာသည္။
၎က “စက္႐ံုပိုင္ရွင္ေတြက အလုပ္သမားေတြကို အလိုမရိွေတာ့ဘူးဆိုရင္ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔လုပ္တာေတြရိွတယ္။ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ သိရမွာက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ပဲပိတ္ပိတ္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္သမားေတြဘက္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး႐ံုး(ဆ၀ဒီကန္) မွာ (၁၅) ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွ တကယ္ျပႆနာျဖစ္လို႔ ေျဖရွင္းတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ ကိုယ့္ဘက္က အလားအလာေတြ ေကာင္းမယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္ရွင္သည္ ယာယီအလုပ္ရပ္ဆိုင္းလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရးအရာရိွႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို တလႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ယာယီ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းပါက အလုပ္သမားမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတလစာ ေပးရမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
အလုပ္သမ နန္းေအးက “လုပ္အားခအျပည့္မရေပမယ့္ ဟန္ထိုင္းမွာ ႏွစ္ရွည္လူေဟာင္းေတြက တလကို (၇) ေထာင္ (၈) ေထာင္ အထိ ရတာေတြရိွေတာ့ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေသးတယ္၊ ကိုယ္ဘက္က အမွားမျဖစ္ရေအာင္ပါ။ သူေဌး လိမ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ နစ္နာေၾကးေတြ ေတာင္းဖို႔ကိစၥ က်မတို႔အားလံုး သေဘာတူထားတာ ရိွတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္ေဒသအတြင္း စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ရိွၿပီး အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ တေန႔တာလုပ္အားခ (၁၅၃) ဘတ္ ေပးသည့္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွာ (၂) ႐ံုသာရိွကာ TK FASHION ႏွင့္ TOP FORM စက္႐ံုတို႔ျဖစ္သည္။

ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

မယ္ဆိုင္မွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ေတာင္းဆို

ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ရွိ အိုဆာကာ ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေဒသခံ ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး တန္းတူရရွိရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
စက္႐ံုတြင္း လုပ္ငန္းတူ၊ အလုပ္ခ်ိန္တူ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို လစာတိုးျမႇင့္ေပးရာတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ တန္းတူတိုးျမႇင့္ေပးရန္ စေနေန႔က စက္႐ံုတာ၀န္ခံထံ ျမန္မာအလုပ္သမား (၇၂) ေယာက္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။
“ယိုးဒယားေတြကိုက်ေတာ့ ၀င္၀င္ခ်င္း တရက္ ဘတ္ (၁၀၀) ေပးတယ္။ အခုႏွစ္ကုန္မွာ ဘတ္ (၃၀) တိုးေပးတယ္။ ဗမာ လုပ္သားေတြက်ေတာ့ ၀င္၀င္ခ်င္း ဘတ္ (၈၀) ေပးတယ္။ က်မတို႔ တိုးၿပီးေတာင္းထားတာကို သူတို႔က တိုးမေပးဘူး။ ထြက္ခ်င္ထြက္ဆို ေျပာတယ္” ဟု ျမန္မာအလုပ္သမားတဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ထိုင္းမ်ားနည္းတူ တဦးလွ်င္ ဘတ္ (၃၀) မဟုတ္ဘဲ (၁၀) ဘတ္သာ တိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ကိုပင္ စက္႐ံုတာ၀န္ရွိသူမ်ားက မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ဖိနပ္စက္႐ံု အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း၊ ယေန႔ လစာထုတ္ရက္တြင္ လစာတိုးေပးမေပး၊ အလုပ္ထုတ္မထုတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ တရားဥပေဒအရ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ႔သည့္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂ ) ရက္ စေနေန႔က စတင္သည့္ အခြင့္အေရး တန္းတူရေရး ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အလုပ္ထုတ္ခံရႏိုင္ၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အလုပ္ထုတ္ပါက ျမန္မာအလုပ္သမား (၇၂) ေယာက္လံုး အလုပ္ထြက္ရန္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္သမား (၁၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ အဆိုပါစက္႐ံုတြင္ ထိုင္းအလုပ္သမား (၃၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၇၂) ဦးတို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ား အကူအညီျဖင့္ မယ္ဆိုင္အလုပ္သမားႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးသို႔ တိုင္ၾကားထားၿပီး အျခားအလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ား ကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။
“က်ေနာ္ မယ္ဆိုင္ အလုပ္သမား႐ံုးကို တိုင္ထားဖို႔ အေၾကာင္းၾကားထားေပးပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား တာ၀န္ခံ ဦးသက္ခိုင္က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ေန႔စားခ တိုးမေပးေသာ္လည္း ေန႔စဥ္လုပ္အားခကို ဘတ္ (၃၀) တိုးျမႇင့္ရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည္ဟု သိရသည္။
“က်မက လုပ္သက္ (၉) ႏွစ္၊ တရက္ကို ဘတ္ (၁၂၀) ရတယ္။ ဒါက လုပ္သက္ေၾကာင့္တိုးေပးတာ။ လက္မွတ္ထိုးရတာက (၁၅၇) ဘတ္ ရတယ္လို႔ လက္မွတ္ထိုးရတယ္” ဟု ယင္းဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားတဦးက ေျပာသည္။


 ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ေရွ႕တန္းစခန္းမွ ထြက္ေျပးသူ တပ္ေျပးမ်ားအား ပစ္သတ္မႈရိွ
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ဝတပ္ဖဲြ႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမအနီး တပ္စဲြထားသည့္ နအဖစစ္တပ္ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားမွ စစ္သည္မ်ား ထြက္ေျပးမႈ မ်ားျပားလာေနၿပီး တပ္ေျပးမ်ားအား ပစ္သတ္သည္အထိ ရိွလာေနသည္။
ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုးကန္႔ေဒသ အေရးအခင္းကာလကတည္းက ဝေျမာက္ေဒသအနီး ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လာေရာက္တပ္စဲြေနသည့္ မိတၱီလာအေျခစိုက္ တပ္မ (၉၉) လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားမွ စစ္သည္မ်ား ထြက္ေျပးေနၾကသည္ဟု စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သူ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။
၎က “ခ်ဴးေရႊ၊ ပန္ေကာက္၊ ပန္လံု အဲဒီဘက္မွာ (၉၉) က ထိုင္ေနတာ အခုထိ ျပန္မဆုတ္ေသးဘူး။ (၄) လေက်ာ္ (၅) လ ျပည့္ေတာ့မယ္။ ကိုးကန္႔ထဲက တပ္မ (၃၃) လည္း အဲေလာက္ရိွေနၿပီ။ အမွန္ဆို စစ္ဆင္ေရး (၃) လ၊ (၄) လဆို ေနာက္တန္း ျပန္ရၿပီ။ အခု လဲဖို႔အစီစဥ္ မရိွေသးဘူး။ အဲဒီကေန အရာရိွေတြေရာပါ ေျပးေနတာ။ တပ္သားေတြက (၂) ရက္ျခား၊ (၃) ရက္ျခား အဲလို ခြင့္မဲ့တပ္ေျပးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေနတာ” ဟု ေျပာသည္။
ယခုလ (၁၅) ရက္ေန႔က တပ္မ (၉၉) လက္ေအာက္ခံ၊ ခမရ (၃၁၅) မွ တပ္သား ေအာင္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ထြန္းထြန္းႏိုင္တို႔ (၂) ဦး လက္နက္ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးခဲ့ရာတြင္ ၎တုိ႔ (၂) ဦးအား နမ့္ကၽြမ္းျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႔မွ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ခမရ (၃၁၅) ထံ ျပန္လည္အပ္ႏံွခဲ့ၿပီးေနာက္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္ဟု အဆိုပါစစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။
စစ္တပ္အတြင္း တပ္ေျပးမႈ မ်ားျပားလာေန၍ စစ္ေၾကာင္းရိွ က်န္စစ္သည္မ်ား အလားတူ ထြက္မေျပးရဲေအာင္ ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပစ္သတ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးအကဲခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။
၎က “တပ္ေျပးမ်ားလာရင္ အထက္ကလည္း တပ္ရင္းမႉးေတြကို ဆူတာဆဲတာေတြ ျဖစ္မယ္။ က်န္တဲ့ေကာင္ေတြ မေျပးရဲေအာင္ ပစ္သတ္ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။ တပ္ထဲမွာ ဆက္မေနခ်င္ေတာ့လို႔၊ တိုင္ခ်င္ခိုက္ခ်င္စိတ္မရိွေတာ့လို႔ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ ျပန္ၾကတာပဲ၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးရင္ေတာ့ တမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ အခုလို ကိုယ့္ရဲ႕ရဲေဘာ္ကို ပစ္သတ္တာက်ေတာ့ ေၾကးစားစစ္တပ္ေတြ ရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ ျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ေလးလပတ္အတြင္း ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရိွ ေျခလ်င္တပ္ရင္း၊ ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ားမွ စစ္သည္အင္အား (၃,ဝဝဝ) ေက်ာ္ ထြက္ေျပးသကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ရင္း၊ အေျမာက္တပ္ရင္းစသည့္ အကူလက္႐ံုး တပ္ရင္းမ်ားမွ (၂,ဝဝဝ) ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟု နအဖ၏ (၄) လပတ္အစည္းေဝး လွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
တပ္ေျပး မ်ားျပားရျခင္းမွာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ကြာျခားမႈႀကီးမားျခင္း၊ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ားမွာ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းျခင္းႏွင့္ တိုက္ခ်င္ခိုက္ခ်င္စိတ္ နည္းပါးလာမႈေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။
၎က “စစ္တိုက္ခ်င္လို႔ စစ္ထဲဝင္လာတာမွ မဟုတ္ဘဲ။ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလို႔၊ ေရာင္းစားလို႔ ေရာက္လာတဲ့သူလည္း ရိွတယ္။ လမ္းေဘးကေန ဆဲြလို႔ ပါလာတဲ့သူလည္း ရိွတယ္။ တိုက္ခ်င္ခိုက္ခ်င္စိတ္က ဘယ္ေခတ္ကနဲ႔ မတူေအာင္ အရမ္းနည္းလာတယ္။ ကိုးကန္႔အေရးခင္း ကာလတုန္းကပဲၾကည့္၊ ရဲေတြ ေသေနတဲ့ပံုေတြ အစိုးရက ထုတ္ျပေတာ့ အေတာ္ေရွာခ့္ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုးကန္႔ေရွ႕တန္းမွာပဲ လူ (၃ဝ) ေလာက္ ေသနတ္ေတြထားၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့တယ္။ ေကအိုင္ေအ စခန္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ထားတဲ့ ခလရ (၃၇) ေရွ႕တန္းစခန္းက တပ္စိတ္ (၂) စိတ္လည္း ေသနတ္ေတြထားၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့တယ္။ တိုက္ခ်င္ခိုက္ခ်င္စိတ္ မရိွရတဲ့အထဲ အဲလို ေသတာေက်တာေတြ႔ရေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ ထြက္ေျပးကုန္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား အဓမၼျပန္ပို႔မည့္အေရး စိုးရိမ္ေနၾက

ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္၊ ႏို႔ဖိုး ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ယာယီ ခိုလႈံခြင့္ ေပးထားေသာ ကရင္ ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ခန္႔အား ထုိင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ဖိအားေပး ျပန္ပုိ႔မည္ကုိ ကရင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။


ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ယာယီဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ ထြက္ေျပးလာရသည့္ မိသားတစု (ဓာတ္ပံု - ရဲနည္/ဧရာဝတီ)
ယာယီ ခိုလႈံခြင့္ ေပးထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားက မျပန္ခ်င္ ေသာ္လည္း ထုိင္း အာဏာပုိင္မ်ားက အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပို႔မည္ကုိ  စိုးရိမ္ရသည္ဟု မယ္လ ဒုကၡသည္ စခန္းေကာ္မတီ ဒု ဥကၠဌ ကိုထြန္းထြန္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“ထုိင္းက စခန္း အသစ္ဖြင့္ဖို႔လည္း ေပၚလစီ မရွိဘူး၊ စခန္းထဲ၀င္ဖို႔ အစီအစဥ္လည္း မလုပ္ေပးဘူး။ ေနာက္တခု၊ ထုိင္းအစိုးရရဲ႕ သေဘာထား ကလည္း သူတို႔ကုိ ျပန္ေစခ်င္တယ္။ ဒုကၡသည္ေတြက မျပန္ခ်င္ဘဲနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ျပန္ရမယ့္ အေျခအေနဆိုရင္ သူတို႔ အတြက္ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳရမွာကုိ စိုးရိမ္ရတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႔ (DKBA) တပ္မ်ားက ဤေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ DKBA တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အားခိုင္းေစျခင္း စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

ထုိင္း အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ျခမ္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ စစ္ေျပး ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ   နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း ၎တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္ခိုင္းေလ့ရွိသည္။

ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBBC) ၏ ဒုတိယ တာ၀န္ခံ ဆယ္လီ သြန္မဆင္က ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာဘက္ကမ္းသို႔ ျပန္ရန္ ထိုင္း အာဏာပုိင္မ်ားက ေန႔စဥ္ ဖိအားေပးေနေၾကာင္း ေျပာသည္။   

“တကယ္လို႔ ဒီဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာျပည္ထဲကုိ ျပန္ရရင္ သူတို႔ အေျခခ်မယ့္ ေနရာေတြမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြ ရွိေနတယ္၊ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ အတြက္ လံုၿခံဳမႈ မရွိဘူး။ တကယ္လို႔ ျပန္ရရင္လည္း သူတို႔ ဘာသာ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။      

TBBC အဖြဲ႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔ မ်ား စုစည္းထားသည့္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အေျခခံ ရိကၡာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ပဲ၊ ငါးပိ၊ ဆား အစရွိသည္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနၿပီး ျပင္သစ္ NGO လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လဆန္းပုိင္းက စ၍ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံခရိုင္အတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ႏွင့္ DKBA ပူးေပါင္းတပ္မ်ားက ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရုံး (KNU) လက္ေအာက္ခံ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) တပ္မဟာ (၇) မွ တပ္စခန္းမ်ားကုိ ထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ ကရင္ျပည္နယ္ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေနခ်ိန္၌ ပဲခူးတုိင္း ေညာင္ေလးပင္ ခရုိင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ရြာသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္သည္ လတ္တေလာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေတာထဲတြင္ ထြက္ေျပးပုန္း ေအာင္းေနၾကရ သည္ဟု ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား ကေျပာဆုိသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ အုိးအိမ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူမ်ားတြင္ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ေတာထဲတြင္ အေအးဒဏ္ကိုလည္း ခံေနရသည္ဟု ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ တဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP)မွ ေစာစတိဗ္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“ေတာထဲမွာ ပုန္းေအာင္းေနၾကရတဲ့ ရြာသူ ရြာသားေတြဟာ အခု အေအးဒဏ္ကုိ အရမ္းခံေနတယ္၊ အေအးဒဏ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ မီးေတာင္ မဖိုရဲၾကဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရြာသားမ်ားသည္ ေတာထဲ၌ ဆက္လက္၍ ထြက္ေျပး ပုန္းေအာင္းေနရပါက စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္  ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရတပ္ျဖစ္ေသာ စစ္ေဒသ ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ) လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္တပ္ရင္း (ခမရ) ၃၆၇ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ယင္းေက်းရြာမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေတာထဲသို႔ ထြက္ေျပးပုန္းေအာင္း ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။    

စစ္အစိုးရက ေက်းရြာမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ ေစာျမေကာ္ထူး အမည္ရွိ ရြာသား တဦး ပစ္သတ္ခံရၿပီး စာသင္ေက်ာင္း တေက်ာင္းႏွင့္ ေနအိမ္ ၁၁ လံုးခန္႔ကုိလည္း မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ကရင္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ားက ဆုိသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

အေႂကြ အစားသံုး တိုကင္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းနီးပါး ရခိုင္တြင္ဖမ္းမိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျမန္မာ ေငြစကၠဴ အေႂကြအျဖစ္ သံုးစြဲေသာ တုိကင္ လက္မွတ္ က်ပ္ ၉ သိန္းေက်ာ္ဖိုး အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

က်ပ္ ၅၀ တန္၊ ၁၀၀ တန္၊ ၂၀၀ တန္ အျဖစ္ သံုးစြဲေနသည့္  တိုကင္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး (နစက) ေဒသ (၆) လက္ေအာက္ခံ နယ္ေျမ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကညင္ေတာရြာတြင္ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေႂကြအစား အသံုးျပဳေနသည့္ တိုကင္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
အဆိုပါ ေက်းရြာေန အထက္တန္းျပ ဆရာမ တေယာက္က “ကညင္ေခ်ာင္း ရြာမွာ တိုကင္ ၉ သိန္းေက်ာ္ ဖိုးေလာက္ အဖမ္းခံရလုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂယက္ရိုက္ေနတယ္။ က်မတို႔ဆီမွာ အႏုတ္မရိွေတာ့ ဒါကိုပဲ သံုးၾကရတာ” ဟု ဆိုသည္။

က်ပ္ေငြ အေႂကြ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ တျပည္လံုးရွိ ကုန္စံုဆိုင္၊ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္ အစရွိေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ အေႂကြအစား သၾကားလံုး၊ တစ္ရွဴးထုပ္၊ ေဆးလိပ္၊ ေဘာလ္ပင္၊ ဖေရာင္းတုိင္ အစရွိသည္တို႔ကို ျပန္အမ္း ေနသည္မွာ ၁၀ စုႏွစ္ တခုခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ခန္႔က စတင္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းဆိုင္အမည္မ်ားျဖင့္  တိုကင္မ်ားရိုက္ႏွိပ္၍ အေႂကြအစား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဖမ္းမိသြားေသာ တိုကင္လက္မွတ္မ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ လက္ရွိ အသံုးျပဳ ေနေသာ တိုကင္မ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားလက္ထဲတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ တိုကင္မ်ား အားလံုး သံုးမရျဖစ္သြားသည္ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရကမိန္႔သည္။

“ျပန္လာဝယ္တဲ့ တိုကင္ေတြက ဆိုင္ေတြက တကယ္ ထုတ္ေပးထားတာေတြလား၊ အတု လုပ္ထားတာလား ဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သြားေတာ့ ဆိုင္ေတြက မယူရဲေတာ့ဘူး။ တကယ္ အသံုးျပဳေနၿပီး လက္ထဲမွာ တိုကင္ေတြ ကိုင္ထားတဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ ဒုကၡေရာက္တာေပါ့” ဟု ဆရာေတာ္က ေျပာသည္။

ယခု ဖမ္းဆီးရမိသည့္ က်ပ္ ၉ သိန္းေက်ာ္ဖိုး တိုကင္မ်ားကို လူတဦးတည္းဆီမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္သာမက တျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အေႂကြရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဆိုင္ရွင္၏ လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတန္ဖိုးေရးကာ တိုကင္အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြအေႂကြရွားပါးမႈေၾကာင့္ ျပန္အမ္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စားသံုးသူ တို႔က လက္မခံခ်င္ၾကသျဖင့္ ထိုသို႔ တိုကင္ ျပဳလုပ္ကာ ျပန္အမ္းျခင္း က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္စိမ္း ဆိုင္မ်ားတြင္မူ နံနံပင္၊ ငရုပ္သီးစိမ္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးတို႔ကို အေႂကြအျဖစ္ ျပန္အမ္းၾကသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္စံုဆိုင္၊ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ကြမ္းယာဆိုင္တို႔ကမူ ဝယ္ေနက် ေဖာက္သည္ကို အေႂကြ ျပန္မအမ္းေတာ့ဘဲ စာရင္းမွတ္ထားသည့္ စနစ္ႏွင့္ လည္ပတ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ဥပမာ ၂၀၀ အမ္းရမယ္ဆိုရင္ မအမ္းေတာ့ဘဲ ေနာက္တခါအတြက္ ေပါင္းမွတ္ထားတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ စားသံုးသူဘက္က ေပးစရာက်န္တယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီလိုပဲ ဆိုင္ရွင္က မွတ္ထားလိုက္တာမ်ိဳး လုပ္ၾကတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာျပသည္။

စစ္အစိုးရက ၅၀၀ က်ပ္တန္၊ ၁၀၀၀ က်ပ္တန္ႏွင့္ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္မ်ားကိုသာ အသစ္ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း ၅၀ က်ပ္၊ ၁၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀ က်ပ္ အစရွိသည့္ အေႂကြမ်ားကို အသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အေႂကြရွားပါးသည့္ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေႂကြရွားပါးသည့္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္တဦးက သံုးသပ္သည္။

“ေငြအေႂကြအစား ပစၥည္းေတြကို ျပန္အမ္းေတာ့ စားသံုးသူက မလိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းအတြက္ပါ ေငြ အပိုကုန္ရသလိုျဖစ္တယ္၊ ပစၥည္းအစား တိုကင္ကို အသံုးျပဳျပန္ေတာ့လည္း အလြယ္တကူ အတု လုပ္ႏိုင္ေတာ့ ေရာင္းတဲ့သူဘက္က ထိခိုက္တယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ စီးပြားေရးသတင္းမ်ား ေရးသားေနသည့္ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ တဦးကလည္း တတိုင္းျပည္လံုးတြင္ တိုကင္အသံုးျပဳကာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ ဖမ္းမိၿပီး အသံုးမျပဳခြင့္ မရေတာ့လွ်င္ သာမန္ျပည္သူမ်ား နစ္နာမည္ဟု ေျပာသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

R ဇာနည္ႏွင့္ တျခားအဆိုေတာ္မ်ား ဘန္ေကာက္တြင္ စင္တင္ပြဲက်င္းပ

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ R ဇာနည္ႏွင့္ တျခား အဆိုေတာ္မ်ား ပါဝင္သည့္ စင္တင္ပြဲ ယမန္ေန႔ညက က်င္းပသြားရာ ယခင္ အႀကိမ္မ်ားထက္ စနစ္က်ၿပီး စည္ကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစင္တင္ပြဲကို ထိုင္းႏုိင္ငံမွ MP3 ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စနစ္တက် ၿပီးဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ အဆိုေတာ္မ်ားကို ေခၚယူကာ စင္တင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အဆိုပါ ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့သည္။


R ဇာနည္ႏွင့္ ပရိသတ္ ဤကဲ့သို႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေတြ႕ရသည္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
လာေရာက္ အားေပးၾကသည့္ ပရိသတ္မ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္က ဘန္ေကာက္ မဟာခ်ိဳင္ေဒသတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ဟု ေၾကညာၿပီးမွ ပြဲပ်က္ခဲ့ဖူးသည့္ R ဇာနည္ကို အထူး အားေပးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

R ဇာနည္ကို အမ်ိဳးသားထက္ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္မ်ားက ပိုမို အားေပးၾကသည္။ ရံု၀င္လာသူ မ်ားထဲတြင္လည္း အမ်ိဳးသား ပရိသတ္ထက္ အမ်ိဳးသမီး ပရိသတ္က ပိုမိုမ်ားျပား ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါ စင္တင္ပြဲတြင္ R ဇာနည္ႏွင့္ အတူ ေနာေနာ္၊ L ဆိုင္းဇီ၊ ဟန္ထြန္း၊ ထိုင္းအဆိုေတာ္ စင္ႏွင့္ ေကာင္းဆက္တို ့ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး The Tree Band က တီးခတ္သည္။

မူလက ရံု၀င္ လက္မွတ္မ်ားကို ၅၀၀၊ ၃၅၀၊ ၂၅၀ ဟု ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း တကယ္ေရာင္းခ်ေသာအခါ ၃၅၀ တန္ လက္မွတ္မ်ားကိုသာ ေရာင္းခ်သျဖင့္ ပိုက္ဆံမတတ္ႏိုင္ သူတခ်ိဳ႕မွာ အေ၀းက လာခဲ့ရၿပီး ရံုျပင္မွနားေထာင္ၾကရသည္ဟု ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားအဖြဲ ့မွ ကိုေအာင္ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

“ရံုထဲ၀င္တာ လူ ၂၀၀၀ အထက္ရွိတယ္၊ အျပင္မွာလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ တခ်ိဳ႕က ၂၅၀ တန္းပါတယ္ ဆိုလို႔ လာတာ၊ ၃၅၀ မတတ္ႏုိင္လို႔ မဝင္ရဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္၊

အဖြင့္တြင္ ထိုင္းအဆိုေတာ္ စင္ ကသီဆိုၿပီး ေကာင္းဆက္က “အာလူးလာမေပးနဲ ့ေလကိုနည္းနည္းေလွ်ာ့ ဆိုသည့္ သီခ်င္းျဖင့္ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ ေဖ်ာ္ေျဖသည္။

ေနာေနာ္ႏွင့္ Lဆိုင္းဇီတို႔ကလည္း သူတို႔၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖသကဲ့သို႔ ဟန္ထြန္းကလည္း သူ႔စတိုင္အတိုင္း ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေညာင္းေညာင္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

R ဇာနည္က ေနာက္ဆံုး ေဖ်ာ္ေျဖသည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ား အနည္းငယ္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ထိန္းသိမ္းေနရသည္။

Rဇာနည္က “က်ေနာ့္ကို အခုလို လာေရာက္အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖလို႔ရေအာင္ စည္းကမ္းရွိရွိ အားေပးၾကပါ။ တာ၀န္ယူတဲ့ သူေတြနဲ႔လည္း ျပႆနာမျဖစ္အာင္ အားေပးၾကပါ” ဟု ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

လာေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အႏွစ္ခ်ိဳက္ဆံုးမွာ R ဇာနည္၏ “ကုိယ့္အနားရွိေစခ်င္” သီခ်င္းျဖစ္သည္။ ပရိသတ္က “ေရေျမျခား သြားရေတာ့၊ မင္းေလးကို ထားခဲ့ရၿပီေပါ့၊ မ်က္ကြယ္ရာမွာ၊ စိတ္ခ်ပါရေစ” အစရွိသည့္ ေတးသြားကို လိုက္လံသီဆိုၾကသည္။

R ဇာနည္က စုစုေပါင္း သီခ်င္း ၇ ပုဒ္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားခဲ့သည္။ ၇ နာရီေက်ာ္မွ စတင္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲသည္ ည ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

“ဒီညေတာ့ ဘယ္လိုေပ်ာ္မွန္းကို မသိဘူး၊ အရမ္း ေပ်ာ္တယ္။ R ဇာနည္က က်မတို ့အသည္းစြဲေလ” ဟု ေရွ႕ဆံုးတြင္ ၾကည့္ကာ ပန္းစည္းဆက္ခဲ့သည့္ မမ်ိဳးမ်ိဳးကဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာအဆိုေတာ္မ်ားကို အစဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ေန ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

R ဇာနည္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဤပြဲမတိုင္ခင္ ပထံုဌာနီခရိုင္ ခလုန္လြန္ၿမိဳ႕သစ္တြင္လည္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃ရက္ေန ့မ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လာမည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ရက္ႏွင့္ ၂၉ရက္ေန႔တြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕ရွိ ကုန္ေစ်းတန္းေစ်းတြင္ ဆက္လက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ယမန္ေန႔ညက က်င္းပသည့္ ပြဲအပါအဝင္ ဘန္ေကာက္ ငါးေသတၱာ စက္ရံုတြင္ ျမန္မာအဆိုေတာ္မ်ားႏွင့္ က်င္းပသည့္ စင္တင္ပြဲမွာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ အဆိုေတာ္ေလးျဖဴပါဝင္သည့္ Iron Cross စင္တင္ပြဲျဖစ္ၿပီး ထိုင္းအာဏာပိုင္တို႔က ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးမႈရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ေနာေနာ္ႏွင့္ တျခား အဆိုေတာ္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ျဖစ္သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ျမန္မာ ဘုရားဖူးယာဥ္ တိမ္းေမွာက္၊ တဦးေသဆံုး

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဘုရားဖူးမ်ား လိုက္ပါလာေသာ ယာဥ္တစီး မေတာ္တဆ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား ၁ ဦးေသဆံုးၿပီး က်န္ခရီးသည္ မ်ားလည္း ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔က နယူးေဒလီမွ ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ေက်ာ္တြင္ရွိေသာ ဥတၱရာ ပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္သို႔ အသြား  ျမဴႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာ က်ေရာက္ေနရာ လမ္းမေပၚ ျဖတ္ေျပးသည့္ တိရစၧာန္တေကာင္ကို ေရွာင္လိုက္ရာမွ ဘုရားဖူးယာဥ္ တိမ္းေမွာက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“အေကာင္ကို ေရွာင္လိုက္လို႔ ကားက လမ္းေခ်ာ္သြားတာ။ ကားေပၚပါတဲ့ ဦးပဥၨင္း ၇ ပါးအပါအ၀င္ ၁၆ ေယာက္လံုး ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာေတြ ရၾကတယ္။ ရန္ကုန္က အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ ဦးသိန္းျမင့္ကေတာ့ ဆံုးသြားတယ္” ဟု ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးက မိန္႔သည္။

အဆိုပါ ျမန္မာဘုရားဖူး အဖြဲ႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္တြင္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားကို တရားေဟာၿပီး ေရႊေစာင္းတန္း၊ ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္းမွ ဆင္းလာသည့္ ေနရာဟု အဆိုရွိေသာ သကၤႆနဂိုဃၤ ျပည္သို႔ ဦးတည္သြားခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒီေန႔ ညေနကပဲ သၿဂႋဳဟ္လိုက္တယ္။ ဘုရားဖူးေတြကေတာ့ သာ၀တၳိဘက္ ေရွ႕ဆက္သြားမလို႔ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒကာမႀကီးေတြကလည္း ေျခေထာက္ေတြ ေတာ္ေတာ္ နာသြားၾကတယ္။ အခုေတာ့ သကၤႆနဂိုဃၤက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမွာပဲ နားေနၾကတယ္” ဟု တျခား ဦးပဥၨင္းတပါးက မိန္႔သည္။

ေဆာင္းတြင္းကာလျဖစ္၍ နယူးေဒလီၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေျမျပန္႔ေဒသတခ်ိဳ႕၌ ျမဴႏွင္းမ်ား ထူထပ္စြာ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ယာဥ္သြားလာမႈခက္ခဲသကဲ့သို႔ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္မႈ၊ ေပါ့ဆမႈတို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား တိုးပြားလာေၾကာင္း အိႏၵိယ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ကလည္း ဗုဒၶဂါယာတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ယာဥ္တိုက္မႈတခု၌ ဘုရားဖူးလာသည့္ ရန္ကုန္ သာေကတ မိုးကုတ္ရိပ္သာမွ သက္ေတာ္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ဆရာေတာ္ ဦးပုညာနႏၵ ပ်ံေတာ္မူခဲ့သည္။
ဧရာဝတီမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

24 January 2010

ဆရာၾကီးဦးဘဂ်မ္း (ကဗ်ာဆရာ တင္မိုး) ၃ ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရဆရာၾကီးရဲ႕ (၃) ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရအေနနဲ႕ပန္္းခ်ီ-ဒီဇိုင္း ကုိမ်ိဳး ဆီမွခြင့္ေတာင္းကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

23 January 2010

အန္ဒီေအ (ကခ်င္) အဖဲြ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို လက္နက္ႏွင့္ ကားပါမစ္လဲရန္ စီစဥ္ေပး
စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ခံလိုက္သည့္ အန္ဒီေအ (ကခ်င္) အဖဲြ႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ကားပါမစ္တေစာင္စီ ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္း လက္နက္အပ္ရန္ က်န္ေနသည့္ကိစၥ အဆင္ေျပေစေရး ရည္ရြယ္ပံုရေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ အန္ဒီေအ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္းတဦးက ေျပာသည္။ ၎က “အန္ဒီေအ တပ္ဖဲြ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီက ေကာင္စီဝင္ေတြကို ေပးတာပါ။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ကား တစီးစီးကို အရင္ စာရင္းတင္ျပ ရတယ္။ အဲဒါကို အစိုးရက ယာဥ္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးတယ္။ ကားပါမစ္ ေပးတဲ့သေဘာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။
သက္ဆိုင္ရာက အန္ဒီေအ (ကခ်င္) တပ္ဖဲြ႔ဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ကားလိုင္စင္လုပ္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိထား ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ဦးဆခံုတိန္႔ယိန္းအတြက္ ပရာဒို (၁) စီးႏွင့္ လင္ခ႐ူဆာ (၁) စီး၊ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ပရာဒို၊ လင္ခ႐ူဆာ၊ ပါဂ်ဲ႐ိုး၊ ဆာ့ဖ္၊ မာ့ခ္တူး၊ ကယ္တီးနာႏွင့္ ဖိုးဝွီး စသည့္ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး တဦးလွ်င္ (၁) စီးစီ စုစုေပါင္း (၁၇) ဦးအတြက္ ကား (၁၈) စီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ကညန႐ံုးမွ တာဝန္ရွိ ဝန္ထမ္းတဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
၎က “အန္ဒီေအ ေခါင္းေဆာင္ေတြ သူတို႔တင္ျပထားတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို က်ေနာ္တို႔႐ံုးကို ယူလာဖို႔လိုတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ခဲျခစ္တာအပါအဝင္ ယာဥ္လိုင္စင္အတြက္ အားလံုး ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရထားတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ယာဥ္လိုင္စင္ လာလုပ္သြားၿပီ” ဟု ေျပာသည္။
အန္ဒီေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား လိုင္စင္ရရွိသြားျခင္းသည္ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) ေက်ာ္တန္ လိုင္စင္မဲ့ ကားမ်ားကို က်ပ္ သိန္း (၁,၀၀၀) ေက်ာ္မွ (၃,၀၀၀) ေထာင္အထိ တန္ဖိုးရွိသြားေစေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရက အဆိုပါ ေငြပမာဏကို လာဘ္ထိုးလိုက္သည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အန္ဒီေအ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ေဟာင္းျဖစ္သူက ေျပာသည္။
၎က “ဒီလို ေခါင္းေဆာင္ေတြကို က်ပ္ သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီ လာဘ္ထိုးလိုက္တဲ့အတြက္ ေဒသထဲမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ထဲ ျပန္လည္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဝါရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြထံက လက္နက္သိမ္းယူေရး ပိုမို အဆင္ေျပသြား လိမ့္မယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ယူဆေနပံုရတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ (၁၃ မွ ၁၆) ရက္ေန႔အထိ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) အထူးအစည္းအေဝးပဲြ၌ တပ္သားေဟာင္းမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့့ံၾကည့္႐ႈေရးကိစၥ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ္လည္း ဥကၠ႒ ဦးဆခံုတိန္႔ယိန္းက မည္သုိ႔မွ အေျဖမေပးခဲ့ေပ။
ယခု ကားပါမစ္ရရိွသူမ်ားမွာ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ (၁၃) ဦး၊ ျမန္မာ (၂) ဦး၊ တ႐ုတ္ (၂) ဦး စုစုေပါင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (၁၇) ဦးသာ ရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဥကၠ႒ ဦးဆခံုတိန္႔ယိန္းသည္ ၎တို႔ မိသားစုစီးေနသည့္ KSR (ကခ်င္အထူးေဒသ) နံပါတ္တပ္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကိုလည္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္ စစ္အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။


ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမွ ထြက္ေျပးသူ မ်ားျပား အနားယူသူမ်ားလည္း ပင္စင္လစာ မရရိွေသးမၾကာေသးခင္က အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးမႈ မ်ား ရိွေနသကဲ့သို႔ တပ္မွထြက္ခြင့္ရထားသူမ်ားကိုလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ပင္စင္လစာ ထုတ္မေပးႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။
ရွမ္းေျမာက္အထူးေဒသ (၁)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ ေခၚ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔အား နအဖတပ္က ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ လက္က်န္ ပိုင္စံုခ်ိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔အား ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းက အသြင္ေျပာင္း လိုက္သည့္ အမွတ္ (၁ဝဝ၆)၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမွ စစ္သည္မ်ားသည္ ယခုအခါ စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနၾကရာမွ ထြက္ေျပးမႈ အမ်ားအျပားရိွေနသည္ဟု ကိုးကန္႔ေဒသခံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။
၎က “သင္တန္းတက္ရမယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီထဲကစၿပီး ထြက္ေျပးေနတာ။ သင္တန္းသြားေတာ့ လူ (၂ဝဝ) ေတာင္ မျပည့္ေတာ့ဘူး။ သင္တန္းက ႏွစ္ေနရာမွာ။ အရာခံဗိုလ္နဲ႔အထက္ေတြက ဗထူးမွာ ေပးတယ္။ အၾကပ္တပ္သားေတြက မန္ကပ္မွာ ေပးေနတယ္၊ အဲဒီ သင္တန္းကလည္း ျပန္ေျပးေနတယ္။ သူတို႔ အိမ္ေတြလည္း ျပန္မေရာက္လာေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ (၈) ရက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း၊ အမွတ္ (၁ဝဝ၁)၊ (၁ဝဝ၂) ႏွင့္ (၁ဝဝ၃) ဟုဆိုကာ အသြင္ေျပာင္းလိုက္သည့္ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) တြင္လည္း တပ္ေျပးမႈမ်ားရိွေနၿပီး ယခင္ရဲေဘာ္မ်ား မဟုတ္သည့္ အျပင္လူမ်ားကို တပ္အင္အားအျဖစ္ ျပန္ျဖည့္ခဲ့ရသျဖင့္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈလဲြေန၍ ယခုကဲ့သို႔ တပ္ေျပးမႈ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ကခ်င္အထူး ေဒသ (၁) ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္း မုရင္ေဒါင္ေဟာင္းက ေျပာသည္။
၎က “သေဘာမေပါက္လို႔ျဖစ္တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ထဲမွာ တခ်ဳိ႕က တပ္ထဲက လူေတြ၊ လူအင္အားကို ျပန္ျဖည့္တယ္ ဆိုေတာ့ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ မဟုတ္တဲ့သူေတြ ပါသြားတာေပါ့ေလ။ သေဘာမေပါက္တဲ့သူေတြကို ဆဲြထည့္ လိုက္တာရိွတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္း ေျပးတာ ေလ်ာ့ေတာ့ ေလ်ာ့သြားၿပီ” ဟု ေျပာသည္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရေတာ့သည့္ အသက္ (၅ဝ) ေက်ာ္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္ကအနားယူခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ပင္စင္လစာ မရရိွေသးသျဖင့္ ယခုလ (၁၃) ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) ၏ အထူးအစည္းေဝးတရပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အနားယူထားသည့္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္း မုရင္ေဒါင္ေဟာင္းက ေျပာသည္။
၎က “အဲဒီကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးရမယ္။ သူတို႔ကို တင္ျပၿပီး သူတို႔ေပးလာတဲ့ အေျဖေပၚမွာပဲ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။
အပစ္ခတ္ရပ္အဖဲြ႔မ်ားမွ အသြင္ေျပာင္းလိုက္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရိွေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔ ေခၚ ဦးလဆန္ေအာင္ဝါ ဦးေဆာင္သည့္ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႔ (ခဲြထြက္) ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေနမႈကို မၾကာေသးခင္ရက္ပိုင္းက ဖမ္းဆီးခဲ့ သည့္အျပင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေန၊ အဖဲြ႔နာယက တဦးကိုလည္း မူးယစ္တပ္ဖဲြ႔က မူးယစ္ေဆးဝါး ရွာေဖြရင္း ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့၍ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။
ေခတ္ျပိဳင္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ျမန္မာ့ေႁမြမ်ား အေမရိကန္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္

ျမန္မာစပါးအုံး ေႁမြအပါအ၀င္ ေႁမြအမ်ိဳးအစား ၉ မ်ိဳးကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းေနမႈမ်ား ပိတ္ပင္ေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ေႁမြမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေစသည္သာမက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေဂဟစနစ္ကုိပါ ပ်က္စီး ေစ သည္ဟု အေမရိကန္နုိင္ငံ ျပည္ထဲေရးဌာန အတြင္း၀န္ ကင္ ဆလာဇာက ၿပီးခဲ့သည့္ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


၁၁ ေပ အရွည္ရွိ ျမန္မာ့စပါးအံုး ေႁမြႀကီးကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဤသို႔ သ႐ုပ္ျပေနသည္ (ဓာတ္ပံု - ေအပီ)
“ေျမြေကာင္ေရ ထိန္းခ်ဳပ္တာ၊ ေျမြေတြကုိ အၿပီးဖယ္ရွား ပစ္တာေတြကုိ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ဖေလာ္ရီဒါလုိမ်ဳိး ျပည္နယ္ အစုိးရေတြက အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လြယ္တ့ဲ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ဆုိရင္ ျပည္ပက ေျမြေတြ တင္သြင္းတာကုိ ပိတ္ပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံထဲမွာလည္း ေျမြေတြကုိ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ယူတာ၊ ေျမြအေရာင္း အ၀ယ္လုပ္တာ ေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဆလာဇာ  က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ငါးမ်ားႏွင့္ ေတာရုိင္း တိရိစၦာန္မ်ား ဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေစာေစာပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူၾကမ္းကုိ လည္း ေရးဆြဲထုတ္ျပန္မည္ဟု ဆလာဇာကဆုိသည္။

တားျမစ္မည့္  ေႁမြမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ျမန္မာစပါးအုံးေႁမြ၊ ေျမာက္အာဖရိက စပါးအုံးေႁမြ၊ ေတာင္အာဖရိကစပါးအုံးေႁမြ၊ အိတ္႐ႈံ႕အမိ်ဳး အစား စပါးအုံးေႁမြ၊ သားေကာင္ကုိ ရစ္ပတ္ၿပီးညွစ္သတ္တတ္သည့္  ေတာင္အေမရိကအပူပုိင္းေဒသရွိ အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ အ၀ါေရာင္ အနာကြန္ဒါေႁမြ၊ ဘုိလီဗီးယန္း အနာကြန္ဒါေႁမြ ႏွင့္ စပါးႀကီးေႁမြ တုိ႔ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေႁမြမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ခန္႔ကတည္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕ေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေပါက္ပြားမႈသည္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဦးေရထက္ ပုိမုိမ်ားျပားဖြယ္ရွိေနသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေဂဟစနစ္တခုလုံးကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ သတၱ၀ါ မိ်ဳးစိတ္မ်ားအား တားဆီးရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အားႀကိဳဆုိ ေၾကာင္း၊ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၏ ေရႏွင့္ ေတာရုိင္း တိရစၧာန္ေရးရာ ဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ စိန္႔ဘင္ဂ်ာမင္ ကာဒင္းက ေျပာသည္။

“တုိင္းျပည္တ၀န္းမွာရွိတဲ့ မူလ မ်ိဳးစိတ္ေတြကုိ ျပည္ပက ေရာက္လာတဲ့ မ်ိဳးစိတ္ေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာကုိေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ စရာျဖစ္ေနၿပီ၊ ဒါေတြဟာ အေမရိကန္မွာ နဂိုက ရွိတဲ့ သဘာ၀ေဂဟစနစ္၊ တုိင္းျပည္စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ က်န္းမာ ေရးေတြ အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္တယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာစပါးအုံးေႁမြမ်ားအပါအ၀င္ အႏၱရာယ္ ႀကီးသည့္ ေႁမြမ်ားသည္ တျခားေသာ သတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေတာရုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားကုိ အႏၱရာယ္ျပဳေနေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက မိေခ်ာင္းကန္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ အနီးမွ ေတြ႔႔ ရွိခဲ့သည့္ စပါးအုံးေႁမြ ႏွစ္ေကာင္၏ အစာ အိမ္ထဲတြင္  ရွားပါးလာဂုိ ႂကြက္မ်ားကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာစပါးအုံးေႁမြမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူကုိရစ္ပတ္၍ အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္ေသာ ေႁမြမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အသစ္၊ ရာသီဥတုအသစ္တြင္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္ၿပီး၊ အေကာင္ေရ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ သည္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရွိ အီဗာဂလိတ္ အမိ်ဳးသားဥယ်ာဥ္၊ ျပည္နယ္အေနာက္ဘက္ရွိ ကမ္းရုိး တန္းေဒသမ်ား ႏွင့္ ဖေလာ္ရီဒါကြ်န္းဆြယ္ မွ တျခားေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားလာေနၾကသည္။
မဇိၥ်မမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

မေလးရွားတြင္ အဖမ္းအဆီးၾကမ္းမေလးရွား အာဏာပိုင္မ်ားက တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမည္ ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱ တပတ္ခန္႔ အတြင္း ႏုိင္ငံတ၀န္း ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ဖမ္းဆီးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ မေလးရွားရွိ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က မေလးရွားႏုိင္ငံထုတ္ The Star သတင္းစာတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ျပင္းထန္စြာ ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါလာၿပီးေနာက္ ယေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတ၀န္း ရွိ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ဖမ္းဆီးခံရသည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (မေလးရွား ဌာနခြဲ) မွ အတြင္းေရးမႉး ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆက္ က ေျပာသည္။

“ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ကေန ဒီေန႔အထိ မေလးရွားတႏုိင္ငံလုံး ဖမ္းဆီးမႈမွာ လူ ၄၀၀၀ ေလာက္ကိုရွိႏုိင္တယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္လည္း မေလးရွားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္း၌ မေလးရွား ရဲ မ်ားက ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကြာလာလမ္ပူအေျခစိုက္ ျပည္ေထာင္စု သတင္းစာ ထုတ္ ေ၀သူ ကိုေအာင္ထြန္းဦးကလည္း ေျပာသည္။

“KL (ကြာလာလမ္ပူ) ၿမိဳ႕ထဲမွာဆိုရင္ ပုလိပ္ေတြက ႏွစ္ေယာက္တတြဲ လမ္းထိပ္နားေတြက ရပ္ေစာင့္ၿပီး ဖမ္း တယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကိုတာရယ တ၀ိုက္မွာ အဆိုးဆံုးပဲ၊ ဖမ္းတာကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုး၊ ရပ္ကြက္ေတြ ဆိုရင္ ပုလိပ္ေတြ က အုပ္လိုက္အုပ္လိုက္ ၀င္ၿပီးရွာေနၾကတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း မေလးရွားရွိ လူစည္ကားရာ ကားမွတ္တိုင္မ်ား၊ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ား၊ ကုန္ တိုက္္ ႀကီးမ်ား၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။   

မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္းတြင္ေနထိုင္သူ ကိုမ်ိဳးသူကလည္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရလာ မ်ား ပူးေပါင္း၍ ပီနန္း ၌ ယမန္ေန႔က လူ ၁၀၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီးသြားသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး(UNHCR)အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားပင္ အဖမ္း အဆီးခံရမႈရွိသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“က်ေနာ္ ၾကားသိသေလာက္ တရားမ၀င္ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ၅ေယာက္နဲ႔အထက္ကို လက္ခံ ထား တဲ့ အလုပ္ရံု ကုမၸဏီကိုမိရင္ ပိတ္ပစ္ၿပီး သူေဌးကိုပါ အေရးယူမယ္လို ့ၾကားတယ္၊ ေနာက္တခု ကေတာ့ U.Nလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူတေယာက္ကို အလုပ္ေပးထားတဲ့အလုပ္ရွင္ဆိုရင္ အဲဒီသူေဌးကို ရင္းဂစ္ ၄၀၀၀ ကေန ၅၀၀၀ အထိ ဒဏ္ရိုက္မယ္လို ့ၿခိမ္းေျခာက္ထားတယ္”ဟု ကိုမ်ိဳးသူက ေျပာျပသည္။

ကိုေအာင္ေက်ာ္ဆက္ကလည္း“အခု တေလာ မေလးအႏွံ႔မွာ ဖမ္းတာဆီးတာဟာ အေတာ္ေလးကို စိပ္လာ တယ္၊ မေန႔က ပီနန္းက စက္ရံုတခုကို၀င္ဖမ္းတာ ျမန္မာ အေယာက္ ၄၀ ေက်ာ္ပါသြားတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ ေတြ အေနမ်ားတဲ့ ကြာလာလမ္ပူနားက ပူေခ်ာင္း (Puchong) မွာဆိုရင္ ေလာ္ရီကား ၃ စီးနဲ႔ တင္သြားတယ္၊ ေနာက္ ကလန္း (KLang) မွာ ေလာ္ရီကား ၂ စီးစာ ေလာက္ပါသြားတယ္”ဟုဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာကားမ်ားမွာ စစ္သံုးေလာ္ရီကားမ်ားျဖစ္ၿပီး တစီးလွ်င္ အနည္းဆံုး လူ(၈၀)ခန္႔ ဆန္႔သည္ဟု သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က The Star သတင္းစာတြင္ “မေလးရွား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံတ၀န္း တရားမ၀င္အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းေတာ့မည္။ ယင္းသို ့ဖမ္းဆီးရာတြင္ လ၀ကမ်ား ၊ ရဲမ်ား၊ ရလာ (Rala) မ်ားက ပူးေပါင္း ကူညီ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ မေလးရွားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ၁ သန္း ၈ သိန္းခန္႔ရွိသည္”ဟု ေဖာ္ ျပခဲ့သည္။

မေလးရွားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဧရာဝတီမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

အိမ္ျပင္ဆင္ေရး ဦးေအာင္ဆန္းဦး ကန္႔ကြက္ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနမႈကုိ အစ္ကုိျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ယမန္ေန႔က တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ ထားေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ျပင္မည့္ကိစၥကုိ အစ္ကုိျဖစ္သူက ပထမဆံုးအႀကိမ္ တား၀ရမ္း ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက “သူေလွ်ာက္တဲ့ ေလွ်ာက္လႊာကုိ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ကန္႔ကြက္မွာပဲ။ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကန္႔ ကြက္ရမလဲဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ညႇိႏိႈင္းဖို႔လိုတယ္၊ လာမယ့္ အပတ္ထဲမွာ ေတြ႔ျဖစ္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယင္း ဥပေဒအရ အျငင္းပြားေနသည့္ ပစၥည္းတခုကုိ လက္၀ယ္ရွိသူက တန္းဖိုးေလ်ာ့ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးေစျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ တား၀ရမ္း ထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အထက္ပါ အေျခအေနမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္စာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ေမလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္သို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတဦး တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေနအိမ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပဳျပင္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။     

အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အေပၚထပ္ရွိ ဝရန္တာကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာမွ ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ အိမ္ျပင္ရန္ ေခတၱခဏ ရပ္ဆိုင္းထားရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အမႈ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ကတည္းက ၎၏ ေနအိမ္ကုိ လံုၿခံဳေရး အတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ ေျပာဆိုသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ တုိင္ပင္ခဲ့သည္။ အိမ္ အေပၚထပ္တြင္ ရွိေသာ ၀ရန္တာ ႏွစ္ခုကို အဓိကထားၿပီး ျပဳျပင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ျပင္ရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားသည့္ ေနအိမ္ကုိ သူလည္း ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု ဆုိကာ အေမြပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲေပးေစလုိမႈႏွင့္ တရားရုံးသို႔ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ တင္ျပထားသည့္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ မရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး အမႈကုိ ရပ္ထားခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္က ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက အင္လ်ားကန္ေစာင္းရွိ ေနအိမ္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိုအိမ္၌ပင္ ေနထိုင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဧရာဝတီမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ကဗ်ာဆရာေစာေဝ လြတ္ရက္ေစ့ေသာ္လည္း ျပန္မလြတ္ေသး

“အာနာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေရႊ” ဟုသည့္ စာသား ပါရွိေသာ ကဗ်ာကုိ ေရးသားမႈေၾကာင့္ ရမည္းသင္း ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ က်ခံေနရသည့္ ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က လြတ္ရက္ေစ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ျပန္မလႊတ္ ေပးေသးေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀
ကဗ်ာ ေစာေ၀၏ “ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄” အမည္ရွိ ကဗ်ာသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်စ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါလာျပီးေနာက္ သူ႔အား အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အသေရ ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အမိန္႔ခ်တုန္းက ခ်ဳပ္ရက္ေတြကို ခံစားေစ ဆိုတာ ပါတယ္။ လြတ္မယ္ ထင္ၿပီး သြားတာ၊ လႊတ္မေပး ဘူးရွင့္။ က်မလည္း ေထာင္၀င္စာ ေပးၿပီးေတာ့ ျပန္လာခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း လြတ္မယ့္ရက္ကို ခုထက္ထိ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ကို ဘာမွ မညႊန္ၾကား ထားဘူးလို႔ ေျပာတယ္” ဟု ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚနန္းစန္းစန္းေအးက ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

ကိုေစာေဝကို ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ဖမ္းၿပီး ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ပို႔ကာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရမန္ယူခဲ့သည္။ လြတ္ရက္ေစ့ေနၿပီး လႊတ္မေပးေသးသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ စာေပးပို႔ ေတာင္းဆိုမည္ဟု သူ႔ဇနီးျဖစ္သူက ဆိုသည္။

ေဒၚနန္းစန္းစန္းေအးက ဆက္လက္၍ “ကုိေစာေဝက ကဗ်ာဆရာတေယာက္ကို သူတို႔ဖမ္းထားလို႔ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္လည္း ဆက္ဖမ္းထားလို႔ ရပါတယ္တဲ့။ သူ႔အေနနဲ႔ ဘုရားတရားလုပ္ဖို႔ အေျခအေနပိုရတယ္၊ ၀ဋ္ေႂကြးရွိသေလာက္ သူခံပါ့မယ္တဲ့။ က်မကိုလည္း သည္းခံဖို႔ အားေမြးဖို႔ ျပန္အားေပးတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသို႔ သြားေရာက္စံုစမ္းရာတြင္လည္း မည္သည့္ေန႔တြင္ လြတ္မည္ကို မေျပာႏိုင္ ၾကေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူက ဆိုသည္။

သူက “ေရွ႕ေနကလည္း သူလြတ္ရက္ေစ့ရင္ လြတ္မွာပါလို႔ ေျပာေတာ့ က်မလည္း ဘာမွ ဆက္ေျပာလို႔ မရေတာ့ဘူး။ က်မတို႔ ဘ၀က ကူစရာ ကယ္စရာ မရွိေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ေထြေထြထူးထူး တိုင္လို႔ျပဳလို႔လည္း ရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟုေျပာသည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ လက္ရွိတြင္ ေသြး၀မ္းသြားေရာဂါ ခံစားေနရျပီး အစားသိပ္မစားႏိုင္၍ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို စိုးရိမ္ ပူပန္သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀သည္ အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားၾကားမွ မိမိ၏အျမင္ကို ရဲရင့္စြာ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားႏိုင္မႈအတြက္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ကခ်ီးျမႇင့္ေသာ Hellman/ Mammett Award ကို ရရွိခဲ့သည္။

လြတ္ရက္ေစ့ေနသည့္ ကိုေစာေ၀ကို လႊတ္မေပးေသးသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ေရွ႕ေန ဦးမင္းလြင္ဦးက ႏိုင္ငံတကာရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားသို႔ တင္ျပ တိုင္ၾကားမည္ဟု ဆိုသည္။

“အခု ကိုေစာေ၀ ကိစၥက ဆိုးဆိုးရြားရြား လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအစစ္ပဲ။ ရမန္ယူတာ မယူတာ အသာထား၊ ဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ရက္က စဖမ္းတဲ့ေန႔ကတည္းက စတြက္ရတယ္။ အခု ရဲေတြက လူဖမ္းၿပီဆိုရင္ ထုေထာင္းၿပီး အဲဒီ ဒဏ္ရာေတြ ေပ်ာက္ေလာက္မွ ႐ံုးတင္တယ္။ ခ်ဳပ္ရက္ကိုလည္း ဥပေဒအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကတာ။ ႐ံုးတင္တဲ့ ရက္ကိုပဲ ထည့္တြက္တာမ်ိဳးေတြေပါ့။ အဲ့ဒီေတာ့ ေရွ႕ေနေတြက ဘယ္ေန႔က ဖမ္းတာလဲဆိုတာကို လိုက္ေမးေနရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးမင္းလြင္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ႀကီး၀င္းထိန္၊ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း၊ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္တို႔ကိုလည္း ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္၍ ထပ္မံ ခ်ဳပ္ထားျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို သူက ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားသည္။
ဧရာဝတီမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ဦးဝင္းတင္ ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုနီးပါး အက်ဥ္းက်ခဲ့ရာမွ ျပန္လြတ္လာၿပီးေနာက္ နယ္သို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ခရီးထြက္သြားေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းတင္သည္  ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၃ ရက္ၾကာ မႏၲေလး-ေမၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃၀ မွ ပါတီဝင္မ်ားကို ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရႊဂံုတိုင္စာတမ္း ရပ္တည္ခ်က္တို႔ကို အေလးထား ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“စီအီးစီ ေခါင္းေဆာင္မႈ တိုးခ်ဲ႕တဲ့အခါမွာ အားလံုးရဲ႕ သေဘာတူညီနဲ႔ဆိုတာကို ရွင္းျပခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းအေပၚမွာပဲ ရပ္တည္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ ရပ္တည္ဖို႔ရာ က်ေနာ္ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္”  ဟု အသက္ ၈၀ ႏွစ္အရြယ္ ဦးဝင္းတင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေထာင္ကထြက္ၿပီး တႏွစ္ႏွင့္ ၄ လခန္႔အတြင္း ခရီးေဝးအျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လူထုဦးလွ ႏွစ္တရာျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ သြားေရာက္မႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းတင္ (တြဲဘက္သဘာပတိ) ႏွင့္အတူ ဦးအုန္းၾကိဳင္ (အန္အယ္ဒီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္)၊ ကဗ်ာဆရာ ဖ်ာပံုနီလံုဦး (ခ) ဦးေအာင္ျမင့္ (ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒) ႏွင့္ စာေရးဆရာ မံုရြာေအာင္ရွင္ (စစ္ကိုင္းတိုင္း တိုင္းစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒) တို႔လည္း လိုက္ပါသြားၾကသည္။

ခရီးစဥ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ လူထုဦးလွ (ကြယ္လြန္) ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ အခန္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာဆရာေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္က ေျပာသည္။

ထိုမွတဆင့္ ၂ဝ-၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ မႏၲေလးႏွင့္ ေမၿမိဳ႕၌ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ မႏၲေလးရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထူးထူးျခားျခား သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ တခုမွ မေတြ႔ခဲ့ရဘူး။ သူတို႔အဓိကထားၿပီး တိုက္တြန္းခ်က္ကေတာ့ ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ၾကဖို႔နဲ႔ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ဒီေလာက္ပါပဲ” ဟု ဦးဝင္းတင္က ဆက္ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ုံးခ်ဳပ္ရွိ စီအီးစီ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကို စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းတင္သည္ ၁၉၈၈ ခု ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ၌ ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂ဝ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။  ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

၁၃ ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ သတင္းစာေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဦးဝင္းတင္သည္ ေထာင္တြင္း၌ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး စာတမ္းမ်ား၊ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ေထာင္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။

သူသည္ UNESCO ၏ Guillermo Cano ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ေရးဆု (Guillermo Cano World Press Freedom Prize)၊ ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားအသင္း၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရႊကေလာင္ဆု (Newspapers' Golden Pen of Freedom)၊ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားဆု (Winner of Reporters Without Border) စသည့္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ရတနာပံု အသင္း AFC ဥကၠ႒ ဖလား ဝင္ေရာက္ခြင့္ရျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ MNL တြင္ ဗိုလ္စဲြခဲ့သျဖင့္ ရတနာပံု ေဘာလံုးအသင္းသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အာရွေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဖလား ၿပိဳင္ပဲြသို႔ ပထမဆံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိသြားသည္။

“က်ေနာ္တို႔အသင္းက MNL ၿပိဳင္ပဲြမွာ ဗိုလ္စဲြခဲ့တဲ့အတြက္ ၿပိဳင္ပဲြစည္းကမ္းအရ အာရွေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဖလား ၿပိဳင္ပဲြကို အလိုအေလ်ာက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာပါ” ဟု ရတနာပံုအသင္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးဟံမင္းထြန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

AFC ဥကၠဌ ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ - AFC President’s Cup 2010  ကို အာရွ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံရွိ အမွတ္ေပး ၿပိဳင္ပဲြမ်ားမွ ပထမ (သို႔) ဒုတိယရသည့္ ကလပ္အသင္း တသင္းစီ ဖိတ္ေခၚကာ ယွဥ္ၿပိဳင္က်င္းပေစခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏွင့္ တာမီနစၥတန္ စသည့္ ႏိုင္ငံ ၃ ႏုိင္ငံမွ ကလပ္အသင္းမ်ားကုိ တိုးခ်ဲ႕ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ႏွင့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ကေမၻာဇ ေဘာလံုးအသင္းသည္ AFC ဥကၠ႒ ဖလားသို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း အုပ္စုအဆင့္မွပင္ လွည့္ျပန္ခဲ့ရဖူးသည္။

၂ဝ၁ဝ AFC ဥကၠ႒ ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကို သီရိလကၤာမွလဲြ၍ ျမန္မာအပါအဝင္ အျခား အာရွႏိုင္ငံ ၁ဝ ႏိုင္ငံမွ ခ်န္ပီယံ ကလပ္အသင္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးထားေၾကာင္း AFC ၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာအခြန္၊ စီးပြားကူးသန္း စသည့္ အစိုးရ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆုေၾကးစား မဟုတ္သည့္ ပထမတန္း အမွတ္ေပး ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေမၻာဇ၊ အဲပုဂံ၊ Royal Eleven၊ Ruby Dragon စသည့္ ပုဂၢလိက ေဘာလံုး အသင္းမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လာခဲ့ေသာ္လည္း ဆုေၾကးစား ေဘာလံုးစနစ္ကို အမွတ္ေပးၿပိဳင္ပဲြမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၄ ႏွစ္အၾကာမွသာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားက ေဘာလံုးအသင္းမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ MNL အမည္ျဖင့္ ပထမဆံုး ဆုေၾကးစား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကို စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကစားသမား အမ်ားစုကို ယခင္ အဆင့္ျမင့္တန္းျဖစ္သည့္ ဝန္ၾကီးဌာန အသင္းမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ၾကသည္။

ယခုက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ  MNL ၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ဘ႑ာအခြန္၊ စြမ္းအင္၊ စီးပြားကူးသန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ စသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ေဘာလံုးသမားေပါင္း ၁၆၀ ခန္႔ ဝင္ေရာက္ကစားခဲ့ေၾကာင္း MFF မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

၎ကစားသမားမ်ားကို ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက ကစားခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ကို အလြတ္သေဘာျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ MFF က ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဝန္ထမ္းေဘာလံုးသမားမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ မိခင္ဌာနမ်ားသို႔ ျပန္မည္၊ မျပန္မည္ကုိ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အေၾကာင္းၾကားရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဌာနမျပန္သူမ်ားကို အၿငိမ္းစားေပးမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္အတြက္ MNL ကလပ္ ၈ သင္းမွ ကစားသမား ၃၂ ဦးႏွင့္ နည္းျပ ၃ ဦးသည္ ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ျပန္မည္ဟု စာရင္းေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ၎တို႔၏ အမိန္႔ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလက်မွသာ ဝန္ထမ္းကစားသမားမ်ား ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ျပန္မျပန္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MFF မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

တတိယအၾကိမ္ MNL ၿပိဳင္ပဲြကို လာမည့္ မတ္လအတြင္း အိမ္ကြင္း၊ အေဝးကြင္းႏွင့္ ၾကားကြင္း ဟူ၍ သံုးေက်ာ့ အမွတ္ေပး ပတ္လည္စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုၿပိဳင္ပဲြသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ MNL အသင္း ၈ သင္းအျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ SARA FC ၊ ေနျပည္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ACE FC ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ မေနာေျမ အသင္းတို႔ ထပ္တိုးပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ဒီေကဘီေအမွ တပ္သားသစ္အဓမၼေကာက္ယူေန


 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရုိင္အတြင္းရွိ တုိးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ)၏ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္း၌ တပ္သားသစ္မ်ား အဓမၼ ေကာက္ယူ ေနသည္။
ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္း(၁)၊ ရင္းမွဴး ဗုိလ္ေမာင္ခ်စ္၊ ဒုရင္းမွဴး ဗုိလ္တကီး တုိ႔က ၎တုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ထီးပ ေဒါထာ့ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တပ္သားသစ္မ်ား အဓမၼေကာက္ခံ ေနသည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦး က ယခုလုိေျပာသည္။
ထီးပေဒါထာ့ရြာအပုိင္ေပ့ါေနာ့။ ထီးပေဒါထာ့ရြာအုပ္စု၊ အဲ့ဒီမွာ သူတုိ႔အကုန္လံုးပဲေပ့ါ။ ဒီဖာပြန္ဂြင္ မွာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔ အဲဒီအတုိင္းပဲ အဓမၼေတာင္းခံ ေနတယ္။
အဆုိပါ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ  တေကခုိး၊ ၀ဲႀကီး၊ သိမ္ကုန္း၊ အူးႏုိးထာ့၊ အထက္ ဆန္ေကာလူ၊ ေအာက္ဆန္ ေကာလူ၊ မယ္သလီဖုိး၊ မယ္သလီကူ႕၊ ေက်ာက္ဖား၊ ဟတ္ႀကီး စသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်းရြာအတြင္း အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ(၅၀)အတြင္းရွိ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားကုိ ေခၚယူေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး တပ္သားသစ္ မလုပ္လုိသူမ်ားမွာ ေငြေပးရသည္ဟု အဆုိပါေဒသခံက ဆက္ေျပာ သည္။
ဒီေယာက်ာ္းေလး ရွိတဲ့အိမ္ မွန္လုိ႔ရွိလုိ႔ရွိရင္၊ အကုန္သူေခၚထည့္တယ္။ မ၀င္လုိ႔ရွိရင္သူက (၁၀)သိန္း ေတာင္းတယ္။
တပ္ဖဲြ႕အတြင္း မ၀င္လုိသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္းသည့္ေငြမထည့္ႏုိင္သူမ်ားအား ဒီေကဘီေအမွ လုိက္လံဖမ္းဆီးေန သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ေနၾကသည္္။
ယင္းကိစၥအေပၚ  ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအဲန္အယ္လ္ေအ)မွ နယ္ေျမခံတပ္မွဴးတစ္ဦး က ယခုလုိ သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။
အခုသူတုိ႔ လူဦးေရက သိပ္မရွိေတာ့ဘူးေလ။ ေျပးတဲ့သူက ေျပးတယ္။ ေသတဲ့သူကေသ၊ ဒဏ္ရာရတဲ့ သူကရေပ့ါေနာ္။ အဲေတာ့ သူတုိ႔ စစ္သားသစ္ေကာက္တယ္ဆုိတာ ေသခ်ာ ၿပီးသားပဲ။
ဒီေကဘီေအက စစ္အစုိးရႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕စည္းေရးကုိ သေဘာတူခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယားျပည္ နယ္စပ္တ ေလွ်ာက္မွ ဘုရားသံုးဆူအထိ တာ၀န္ယူရမည္ဟု သတင္းရရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။
ဒီေကဘီေအ အေနႏွင့္လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ တပ္သား သစ္စုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
တုိးတက္ေသာကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္(ဒီေကဘီေအ)သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (ေကအဲန္ယူ)မွ ခဲြထြက္၍ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ သ ေဘာတူထားသည့္ အဖြဲ႕တဖြဲ႕လည္း ျဖစ္သည္။
သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ယက္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

တ႐ုတ္သို႔ သစ္ေမွာင္ခိုလမ္း ျပန္ပြင့္လာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သာေအး ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က လာေရာက္သျဖင့္ ဗန္းေမာ္မွတဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တပိုင္တႏိုင္ သစ္တင္ပို႔ေနသည့္ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းကို တရက္ၾကာ ပိတ္ပင္ခဲ့ရာမွ ယမန္ေန႔က ျပန္ဖြင့္လိုက္သည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေနာင္ေတာင္းအထိ ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ သစ္သယ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္း ဆက္စပ္ရာ သစ္ကယ္ရီ ေတာလမ္းေၾကာင္း ျပန္ဖြင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“တေန႔က ဦးသာေအး လာတယ္ဆိုၿပီးမွ ပိတ္ထားလိုက္တယ္။ တရက္ပဲေနၿပီး ျပန္သြားၿပီ။ အခု လမ္းေၾကာင္း ျပန္ေကာင္းၿပီဆိုေတာ့ ကြ်န္းတိုက္ေနတယ္ေလ” ဟု ဗန္းေမာ္ရွိ သစ္ကယ္ရီသမားတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဗန္းေမာ္ႏွင့္ မံစီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ သစ္ေတာမ်ားမွ ကြ်န္းသစ္တံုးမ်ားကို ဆိုင္ကယ္ေပၚတင္ကာ ေတာလမ္းအတိုင္း ရွမ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ တဖက္ကမ္းရိွ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေနာင္ေတာင္း အေရာက္ သယ္ယူၾကသည္။

သစ္သယ္ယူရာတြင္ အခေၾကးေငြယူ၍ သယ္သူမ်ား ရိွသလို၊ ကိုယ္ပိုင္  သယ္သူမ်ားလည္းရိွရာ ကယ္ရီ သယ္ခအျဖစ္မူ သစ္တတံုးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ရရိွၾကသည္။

“တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဝယ္ေရာင္း လုပ္ၾကတာေပါ့။ ကယ္ရီတင္ရင္ေတာ့ ကြ်န္းတံုးတတံုးကို ၅၀၀၀ (က်ပ္) ရတယ္။ လမ္းရွင္းခ အၿပီးအစီး ရဲေဘာ္ေတြေတာင္းတဲ့ ေနရာမွာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ရွင္း။ ထံုးစံကေတာ့ တစီးကို ၁၀၀၀ ေတာင္းတာပဲေလ။ အဖြဲ႔လိုက္၊ အုပ္စုလိုက္ လွည့္ရင္ ႀကိဳးတားသလို ေတာင္းတာ။ စည္းကမ္း မရိွဘူး။ မတရားကို ပိတ္ေတာင္းတာ” ဟု ကယ္ရီသမားက ဆုိသည္။

“ဝမ္းတူးဖိုက္ (၁၂၅) ဆိုင္ကယ္ေတြေပါ့။ ၄ ပတ္လည္ေပါ့။ အရွည္က ၃ ေပ ။ ေနာင္ေတာင္းအထိ  ဆိုင္ကယ္ တစီးကို အတံုး ၂၀ ေလာက္အထိ တင္ႏိုင္တယ္။ ဖမ္းတာေတြလည္း ရိွတယ္  ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဗန္းေမာ္ - မံစီဘက္မွ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ေတာလမ္းအတိုင္း  တ႐ုတ္နယ္စပ္အထိ ၅ နာရီ ေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္ရၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက သစ္တင္ကားႀကီးမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးမႈ မ်ားျပားသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ယခုလို သယ္ယူလာၾကသည္။

“ကားႀကီးေတြနဲ႔ အရင္လို သယ္တာ မရိွသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ေသးေသးေလးေတြပဲ ပီကင္းဂ်စ္ေတြ၊ တုန္ဖုန္းအေသးေလးေတြေလာက္ပဲ သယ္ေတာ့တယ္။ သိပ္လည္း မလုပ္ရဲေတာ့ဘူးေလ။ တကယ္လည္း ဖမ္းတာကိုး” ဟု ကယ္ရီသမားက ဆုိသည္။

ယခုအခါ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ သစ္ကယ္ရီတင္ရန္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားသျဖင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားပင္ လူပါးေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရွင္တဦးက ဆိုသည္။

“ ၿမိဳ႕ထဲမွာလည္း ရွင္းေနတာပဲ။ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ ကားေတြ ေတာဘက္ တက္သြားၾကၿပီ။ လူသိပ္မရိွဘူး” ဟု ဆုိင္ပိုင္ရွင္က ေျပာသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ကိုးကန္႔နယ္ေျမတာဝန္က် ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္

ရွမ္းျပည္၊ အေရွေျမာက္ပိုင္း၊ ကိုးကန္႔နယ္ေျမအတြင္းရိွ ေလာက္ကိုင္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္း ၿမိဳအၾကား တာေရႊထန္ေက်း ရြာရိွ ဂိတ္ေစာင့္တာဝန္က်ေနသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္တပ္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားရာ (၁)ဦး ေသ ဆံုးၿပီး (၂)ဦး ဒဏ္ရာ ရရိွသြားသည္။
တပ္မ(၃၃)လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား ေရွတန္းလႈပ္ရွားေနသည့္ အဆိုပါကိုးကန္႔နယ္ေျမရိွ တာေရႊထန္ ေက်းရြာ တြင္ ဂိတ္တာဝန္က် စစ္သားအခ်င္းခ်င္း ယခုလ(၁၆)ရက္ေန႔က ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားရသည့္ အ ေၾကာင္းရင္းကို မသိရေၾကာင္း ေလာက္ကိုင္ ေဒသခံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ေျပာသည္။
ျဖစ္တာက တပ္ကေကာင္ေတြျဖစ္တာ၊ တေယာက္ေသ၊ ႏွစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္၊ လုပ္တဲ့ေကာင္ ကို ျပန္ဖမ္းမိတယ္ ေျပာတယ္။ ေထာက္ပို႔တပ္(၉၃၆) တာေရႊထန္မွာ ရိွတယ္။ အဲဒီနားမွာက တပ္မ (၃၃)ဌာန ခ်ဳပ္လည္းရိွတယ္။ ျဖစ္တာက တာေရႊထန္မွာ။ တာေရႊထန္ ဂိတ္မွာ။ ဟိုတုန္းက ကိုးကန္႔ ကုန္သြယ္ေရး ဂိတ္ေပါ့ဗ်ာ။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက ကိုးကန္႔နယ္ေျမအတြင္း ဖုန္က်ားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္(MNDAA)အဖဲြအား စစ္အစိုးရက ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ ေဒသအား နအစစ္တပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလာက္ကိုင္ ေဒသကြပ္ကဲေရးစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ဒကစ)ႏွင့္ တပ္မ(၃၃) လက္အာက္ခံတပ္မ်ား စုစုေပါင္း တပ္ရင္း(၂ဝ)ခန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ပိုင္စံုခ်ိန္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္က်န္ တပ္ဖဲြ တို႔ကို စုစည္းၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း၊ အမွတ္(၁ဝဝ၆)အျဖစ္ အသြင္းေျပာင္း ခဲ့သည္။
ယခင္ ကိုးကန္တပ္ဖဲြ အခြန္ေကာက္ခံေနခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ ေဒသ အတြင္းရိွ ဂိတ္မ်ားတြင္ ျမန္ မာစစ္တပ္မ်ားက တာဝန္ယူေနခ်ိန္တြင္ ယခုလို အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ယက္မွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

ၾကားခံ ကုမၸဏီစနစ္ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ေရး အဆင္မေျပထိုင္းအစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ သက္တမ္းကို ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ တိုးေပးလိုက္ေသာ္လည္း ၾကားခံကုမၸဏီထားသည့္စနစ္က ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေစၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ႐ွိ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

ေရာင္ျခည္ဦး အလုပ္သမားအဖြဲ႔မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ကိုမိုးေဆြက “အခုဟာက ပံုမွန္ process (လုပ္ငန္းစဥ္) မဟုတ္ဘဲနဲ႔  ေအးဂ်င့္ေတြကေန ေဖာင္ျဖည့္၊ ေဖာင္လက္ခံၿပီးေတာ့ သူတို႔ ျမန္မာအစိုးရဆီကို တိုက္႐ိုက္ပို႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာ။ အဲဒီ ေအးဂ်င့္ေတြခံၿပီး လုပ္ေနရေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားလို႔ မလုပ္ၾကတာလည္းပါတယ္” ဟု မဇၥ်ိမ ကို ေျပာသည္။

ယာယီပတ္စ္ပို႔ လုပ္ေပးေသာ ကာလကို ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ထားရာမွ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ထိုင္းအစိုးရ ဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးက ယင္းကာလကုိ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရ႐ွိေရး ထိုင္းလႈပ္႐ွားမႈေကာ္မတီ  (TACDB) မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္ေဝက “ျမန္မာအစိုးရက ကုမၸဏီေတြကို ၾကားထဲကဝင္လုပ္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြ ပိုက္ဆံထပ္ကုန္တာ။ ဒီထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွာ verification process ကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၿပီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ျမန္မာအစိုးရေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကသာ ျပည္သူအေပၚမွာ ဆက္ဆံမႈေတြ၊ ေပၚလစီေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ process က ၂ ႏွစ္ေတာင္ မၾကာႏိုင္ပါဘူး”  ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားပါက ဘတ္ေငြ ၃၈ဝဝ သာကုန္က်ၿပီး၊ ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ေအးဂ်င့္မ်ားကို အသံုးျပဳေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ဘတ္ေငြ ၆ဝဝဝ မွ ၇ဝဝဝ အထိ ေပးရ၍ ထိုင္းအစိုးရက သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ တိုးေသာ္လည္း မလုပ္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ကူညီေပးေရးအဖြဲ႔ (MAP Foundation) မွ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး တာဝန္ခံ ကိုနစ္က “ေအးဂ်င့္ ေတြေပၚလာေတာ့ နစ္နာတာက အလုပ္သမားေတြ။ ပိုက္ဆံေတြအမ်ားၾကီး ေပးရတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔မွျဖစ္ၿပီး လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ၎ႏိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္သမားအမ်ားစု႐ွိရာ ေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီး၊ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား အတြက္မူ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လုပ္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ 

ကိုမိုးေဆြက “ ျမန္မာအစိုးရကသာ ဒီဘက္ (ထိုင္းဘက္) မွာ လာလုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ပိုၿပီး လြယ္ကူတယ္။ ခုနကေျပာတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစရာေတြလည္း မ႐ိွေတာ့ဘူး။ အခု ျဖစ္တာက အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ျပန္သြားရင္၊ ဟို (ျမန္မာျပည္) ဘက္ျခမ္းကို ေရာက္သြားရင္ ဖမ္းမလား၊ ဆီးမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြ ျဖစ္ေနတာကိုး။ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ဘာျဖစ္လို႔ ဒီဘက္ကို လာၿပီး မလုပ္ေပးႏိုင္လဲ ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ယေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သက္ေသအေထာက္အထား (national verification) ကို ထုိင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ လာေရာက္လုပ္ေပးရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္လွ်င္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သက္ေသ အေထာက္အထားအတြက္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုင္းအစိုးရ၏ ေနာက္ ထပ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္တိုးျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈ ႐ွိမည္မဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးႏွင့္ ထိုင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာ တူညီမႈရ႐ွိခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား ၂ သန္းေက်ာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားဦးေရမွာ ၁ ေသာင္းသာ ႐ွိေသးေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...
 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.