12 June 2010

ျမန္မာ့ႏ်ဴကလီယား စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပုိင္ဆုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုိရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ ေၾကညာခ်က္
        အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုမႇာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆုိင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုရီးယားဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏႇင့္ ပူးေပါင္း၍ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စြပ္စဲြထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသို႔ ထုတ္လႊင့္ေျပာ ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရိႇသည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးထိုးႏႇက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားမႇ မမႇန္မကန္ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တပ္ေျပးအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ ျပည္ေျပးအခ်ဳိ႕၏ စြပ္စဲြေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ တိက်မႇန္ကန္မႈမရိႇသည့္ မွ်တမႈမရိႇသည့္ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ယင္းသို႔ အေျခအျမစ္မရိႇသည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနႏႇင့္ လံုး၀ကြာျခားေသာ ကိစၥျဖစ္၍ တံု႔ျပန္ေျဖရႇင္းရန္ လိုအပ္ျခင္းမရိႇဟု ယူဆခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရမႇ ျမန္မာႏုိင္ငံႏႇင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ မူ၀ါဒခ်မႇတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းမူ၀ါဒႏႇင့္အညီ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစၥတာဂ်င္၀က္ဘ္ႏႇင့္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာကတ္ကမ္းဘဲလ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ ႏႇစ္ႏုိင္ငံအၾကား ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အေမရိကန္ႏႇင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားႏႇင့္ ပူးေပါင္း၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိႇရိႇျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏ်ဴကလီးယားႏႇင့္ပတ္သက္သည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္လုပ္ၾကံဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ယခုႏႇစ္အတြင္း အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပၿပီး ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစရန္ႏႇင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ သိကၡာက်ေစရန္ ထိုးႏႇက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဇြန္လဆန္းပိုင္းတြင္ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစၥတာဂ်င္၀က္ဘ္သည္  ၎၏ခရီးစဥ္ကို ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏႇင့္အညီ ကုလသမဂၢမႇ ျပဌာန္းထားမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္ေလးစားလိုက္နာေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်နီဖာၿမိဳ႕ရိႇ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကြန္ဖရင့္၏ မူလအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တက္ ႂကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္ႏႇင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ IAEA ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း ၁၉၉၅ ခုႏႇစ္တြင္ IAEA ႏႇင့္ လက္မႇတ္ေရးထုိးထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္း အဆင့္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ကင္းမဲ့ေရးဇုန္ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ထားသည့္ အာဆီယံအသင္း၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏႇင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ုရႇားႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ပညာသင္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းအျပင္ ရႇရႇားႏုိင္ငံႏႇင့္ပူးေပါင္း၍ ၁၀ မဂၢါ၀ပ္ရိႇေသာ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖုိတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီတစ္ရပ္ ရိႇခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လုံေလာက္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မရိႇျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမႇ နားလည္မႈ လြယ္မႇားမည္ စုိးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိႇေသးဘဲ၊ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကုိလည္း IAEA ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္ေအာက္မႇေန၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသုံးျပဳေရးႏႇင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရးကုိ ခြဲျခား႐ႈျမင္ရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတုိင္းသည္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရိႇသည့္ အခ်က္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမႇ အစဥ္တစုိက္ ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးကုိ ေထာက္ခံသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမႇာပင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးမျပဳေရးႏႇင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရးမူမ်ားကုိ ေထာက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ 
        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားႏႇင့္အတူ လက္တြဲလ်က္ ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ တည္ျငိမ္ေရးတုိ႔အတြက္ အစဥ္တစုိက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ တည္ျငိမ္ေရးတုိ႔ကုိ ထိပါးေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို မည္သည့္အခါမွ် လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏ်ဴကလီးယားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအျမစ္မရိႇေသာ စြပ္စြဲမႈခ်က္မ်ားကုိ အေျချပဳ၍ ဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရးတြင္ စြက္ဖက္ရန္ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္) ပထ၀ီေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ ရည္မႇန္းခ်က္ျဖင့္ ေ၀ဖန္စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း ေဒသတြင္းႏႇင့္ ႏုိင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ တည္ျငိမ္ေရးကုိ အက်ဳိးျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ 
        ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏႇင့္  နည္းပညာအရ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္အရ လည္းေကာင္း လုံေလာက္မႈမရိႇသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရိႇဟု ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က  သုံးသပ္ၾကပါသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပုိင္ဆုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရိႇေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မႇန္ကန္မႈ မရိႇေၾကာင္းႏႇင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပုိင္ဆုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား အလ်ဥ္းမရိႇေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 
        ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ လုိလားျပီး ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ စစ္အင္အားႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိႇပါဟု ေဖာ္ျပပါရိႇပါသည္။

(Eleven Media Group မွတဆင့္ကူးယူ၍ ဗီဒီယုိအား ဟံသာဝတီမွတဆင့္ ရယူပါသည္)

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.