20 November 2009

ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ အလြတ္သင္ေက်ာင္းစနစ္ စမ္းသပ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ တိုက္႐ိုက္ထားရွိမည့္ အလြတ္သင္ေက်ာင္း အမည္ျဖင့္ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ဝန္ၾကီးက ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာင္းတေက်ာင္းကို ဖြင့္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္မႉးတဦးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ လက္ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ဥကၠလာပရွိ ACA ေဘာ္ဒါေဆာင္ကို အလြတ္သင္ေက်ာင္း (ပုဂၢလိကေက်ာင္း) အမည္ျဖင့္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္းအျဖစ္ ထားရွိသြားရန္ ဝန္ၾကီးက ခြင့္ျပဳသည္။

“ဝန္ၾကီးက ႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ တရားဝင္ စာထုတ္ၿပီး ေၾကညာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၉ ရက္ေန႔က်မွ က်ေနာ္တို႔ကို အဲဒီကို လာခဲ့ပါလို႔ေခၚၿပီး ေရာက္သြားေတာ့ ဝန္ၾကီးနဲ႔ တိုင္းမႉးက ေရာက္ႏွင့္ၿပီး ACA ကို အလြတ္သင္ေက်ာင္း လုပ္ခြင့္ျပဳတယ္။ ၉ ရက္ေန႔ (ယခုလ) ဖြင့္ပါလို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။ ေဘာ္ဒါကေန အလြတ္သင္ေက်ာင္း လုပ္လိုက္တာ” ဟု ရန္ကုန္ရွိ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနတခုမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉးတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာဆိုသည္။

၅ တန္းမွ ၁ဝ တန္းအထိ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ACA သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္းခ်ိန္တြင္ ေစလႊတ္သင္ၾကားေစၿပီးေနာက္ ျပန္ေရာက္လာသည့္အခါ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ျပန္လည္သင္ေပးျခင္း၊ အျခားဘာသာရပ္အခ်ဳိ႕ျဖင့္ အပိုေဆာင္းသင္ၾကားေသးျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ ကြန္ျပဴတာသင္ခန္းစာမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလို အလြတ္သင္ေက်ာင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ ဝန္ၾကီးဌာန ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္သို႔ ထားရွိလိုက္ေသာ္လည္း ယခင္ကဲ့သို႔ပင္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေန႔ခင္းတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္သင္ၾကားရသည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စာသင္ခန္းမ်ားကိုမူ အေျခခံပညာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စာသင္ခန္းပံုစံမ်ားအတုိင္း ေျပာင္းလဲသြားရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ တိုက္႐ိုက္ခြင့္ျပဳျခင္း မရွိဘဲ စီးပြားကူးသန္းဝန္ၾကီးဌာနက လိုင္စင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာ စည္ပင္လိုင္စင္ျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။

“ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနကေန တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားတာက ညအိပ္ခြင့္မရွိတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္း က်ဳရွင္ေတြကို၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမဟုတ္တဲ့ ပုဂၢလိကေတြကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳထားတာပဲ ရွိတယ္။ စိုးစံ (ေဘာ္ဒါ) တို႔လို လူေထာင္ခ်ီရွိတဲ့ဟာက စီးပြားကူးသန္းက ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔လုပ္တာ။ လူ ၆ဝ၊ ၁ဝဝ ေလာက္ရွိတာကိုေတာ့ စည္ပင္က တည္းခိုခြင့္ ဥပေဒနဲ႔ လုပ္တာ” ဟု ပညာေရးဦးစီးဌာန ဒုညႊန္မႉးက ရွင္းျပသည္။

ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚလုိက္ေသာ္လည္း ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ အလြတ္သင္ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ကိုယ္ပိုင္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ ၈ တန္းႏွင့္ ၁ဝ တန္းကလဲြ၍ ေက်ာင္းတြင္း စာေမးပဲြမ်ားျဖင့္ အေအာင္-အ႐ႈံး စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တူညီမႈ မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘတဦးကလည္း “က်မကေလးကို အပ္ခ်င္လို႔ ACA ကို ေမးၾကည္ေတာ့ ေဘာ္ဒါေဆာင္လိုပါပဲ။ သူတို႔ဆီကို တႏွစ္စာေပးၿပီး အပ္ထားလိုက္ရမွာ။ သူတို႔က အနီးအနားမွာရွိတဲ့ (အစိုးရ) ေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအပ္ေပးၿပီး အစိုးရက ျပ႒ာန္းတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္တမ္းကိုပဲ သင္ရမယ္။ ၁ဝ တန္းကိုေတာ့ အစိုးရစစ္ ေျဖရမယ္။ က်န္တဲ့အတန္းေတြကိုေတာ့ (အစိုးရ) ေက်ာင္းက စစ္တာပဲ ေျဖရမယ္တဲ့” ဟု ေျပာသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမည္ျဖင့္ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အလြတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းပိုက္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ တသီးပုဂၢလ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ အလြတ္သင္ ပညာေရးစနစ္ကို ၁၉၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလုိ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းထားရွိလိုက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့ဖူးသည့္ အလြတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ေပၚထြက္လာလွ်င္ ၾကိဳဆိုလိုေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးအျဖစ္မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူ ဆရာမၾကီးက ေျပာသည္။

''အလြတ္သင္ေက်ာင္းေတြ ေပၚလာမယ္ဆိုရင္ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ က်မက ၁၉၅၈ မွာ အလြတ္သင္ ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ခဲ႔တာပါ။ အဲဒီလို ေက်ာင္းေတြဟာ စည္းကမ္းတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္နဲ႔ဲ    ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္တဲ့အျပင္ တေက်ာင္းနဲ႔ တေက်ာင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ရွိတဲ့အတြက္ ေအာင္ခ်က္လည္း ေကာင္းပါတယ္။ အျပင္က်ဴရွင္လည္း တက္စရာမလိုဘူး။ ဘယ္မ်က္ႏွာမွ မၾကည့္ဘဲ အားလံုးကို ေကာင္းေကာင္း သင္ေပးပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ACA တြင္ ၅ တန္း ေက်ာင္းသားတဦးသည္ တႏွစ္စာအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂ဝ၊ ၉ တန္းအတြက္ က်ပ္ ၂၅ သိန္းႏွင့္ ၁ဝ တန္းအတြက္ သိန္း ၃ဝ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ခန္႔မွ စတင္၍ ရန္ကုန္တြင္ ACA ကဲ့သို႔ပင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပၚေပါက္လာရာ ယခုအခါ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ILBC (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး) ႏွင့္ YIEC (ရန္ကုန္) ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၃ဝ ခန္႔လည္း တည္ရွိေနရာ ထိုေက်ာင္းမ်ားကိုမူ စစ္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိပါ။

ACA ကဲ့သို႔ပင္ ပုဂၢလိက အလြတ္သင္ေက်ာင္းအျဖစ္ ျပင္ဦးလြင္ (ေျမၿမိဳ႕) ရွိ စာပန္းအိမ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုးစံ ေဘာ္ဒါေဆာင္တို႔လည္း ကနဦး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.