29 December 2009

အက်ဥ္းသား ၇ ေထာင္အတြက္ ဆရာဝန္ ၁ ဦးႏႈန္းသာရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းသား ၇၀၀၀ လွ်င္ ဆရာဝန္ ၁ ဦးႏႈန္းသာ ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီး ဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အက်ဥ္းသား ၂ သိန္းခြဲခန္႔ကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္း ၇၅ ဦးသာ ခန္႔ထားေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးမွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အေထြေထြ ေရာဂါကု ဆရာ၀န္တဦးက သုံးသပ္သည္။

ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္းေထာင္တခုမွ အက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၂ ခုႏွင့္ ရဲဘက္ အလုပ္စခန္း ၁၀၉ ခုတြင္ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဴပ္သား အေရအတြက္ ၂၄၈၆၆၄ ဦး ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္သားမ်ားကို က်န္းမာေရး ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ အက်ဥ္းဦးစီး ဌာနတြင္ ဆရာ၀န္ ၃၄ ဦး၊ က်န္းမာေရးမႉး ၁၉ ဦး၊ သူူနာျပဳ ၂၂ ဦး စုစုေပါင္း ၇၅ ဦးရွိေၾကာင္း အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္းက ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသား က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းခြဲ ေလာက္ကို ဆရာ၀န္ ၃၄ ဦးနဲ႔ ပုံမွန္ ေဆးကုသမႈ ေပးဖို႔နဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးဖို႔ဆုိတာ
မလြယ္ပါဘူး။ ဒီစာရင္း အရဆုိရင္ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့ အက်ဥ္းသားတုိင္း ေဆးကုသ ခံယူခြင့္ မရႏုိင္ေလာက္ဘူး” ဟု အေထြေထြ ေရာဂါကု ဆရာ၀န္က ေျပာသည္။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတဦးအဆုိအရ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ရဲဘက္အလုပ္စခန္းအမ်ားစုတြင္ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာ၀န္၊ က်န္းမာေရးမႉးႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား မရွိဘဲ ေဆးကုသမႈပညာ အနည္းငယ္သာ တတ္ကၽြမ္းေသာ ေဆးတပ္သားမ်ားသာ ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အလုပ္စခန္းေတြမွာေတာ့ ဆရာ၀န္မရွိဘူး။ လူဦးေရမ်ားတဲ့ ေထာင္တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ဆရာ၀န္တဦးစီ ရွိတယ္။ ရဲဘက္ အလုပ္စခန္းနဲ႔ ေထာင္ေတြမွာ အမ်ားဆုံးထားတာက ေဆးတပ္သားေတြပဲ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေဆးတပ္သား ဆုိသည္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကုိ စနစ္တက် သင္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လအနည္းငယ္မွ် ေဆးထုိး၊ ေဆးစပ္နည္းမ်ားသာ သင္ယူ ထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆးကုသမႈ မေပးႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္က ဆုိသည္။

စစ္အစုိးရ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို စနစ္တက် ေဆး ကုသေပးႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားအမ်ားစုသည္ ေနထုိင္ မေကာင္းျဖစ္လာလွ်င္ ေဆးၿမီးတုိမ်ားကိုသာ အားကုိးရေၾကာင္း ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးက ရွင္းျပသည္။

“ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕တဲ့မိသားစုကို ေဆးၿမီးတုိနဲ႔ တုိင္းရင္းေဆးအထုပ္ေတြ မွာရတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ဖ်ားနာလာရင္ အခ်င္းခ်င္း ေဆးၿမီးတုိေလးေတြနဲ႔ ကုၾကတယ္” ဟုသူကဆုိသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားက အက်ဥ္းဦးစီး အရာရွိ မ်ားကို ေငြေပးကာ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားမွာမူ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား၏
ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ခံရေလ့ရွိၿပီး တျခားအက်ဥ္းသားမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရးတန္းတူ မရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္လာလွ်င္ ေဆးကုသခြင့္ရရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ေထာင္ထဲမွာ ေဆးကုသ ခြင့္ရဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္အေရးဆုိရတယ္” ဟု ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးသူ
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးကိစၥအပါအ၀င္ ကိစၥမ်ားအားလုံးကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မရွိဘဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအထိ တင္ျပကာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသခြင့္ မရႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ၾကားသိရသည္။

ယခုဒီဇင္ဘာလအတြင္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၌ ပါ၀င္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ၃ လ က်ခံေနရေသာ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ မတင္တင္ေထြး ႏွလုံး ေသြးေၾကာေပါက္ေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု
ၾကားသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၁၇၃ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ေထာင္တြင္း၌ ေသဆုံးသြားသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အနည္းဆုံး ၁၄၃ ဦးရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ၏ စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

စစ္အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၀၀၀ လွ်င္ ေသဆုံးသူ ၆ ဦးရွိၿပီး ယခု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းသား ၁၀၀၀ လွ်င္ ေသဆုံးသူ ၃ ဦးအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဧရာဝတီမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.