31 January 2010

ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္ စာရင္း ေပးပို႔ရန္ NLD ဥကၠ႒ ညႊန္ၾကား

ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းမည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ CC တြင္ အဖဲြ႔ဝင္အျဖစ္ လ်ာထားမည့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ က ျပည္နယ္/တုိင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒မ်ားထံ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာ ေပးပို႔လိုက္သည္။

လာမည့္လ ၁၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စာရင္းႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔သည္ ရန္ကုန္ ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ CEC အဖဲြ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပါတီလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔  ေျပာင္းလဲရမယ့္ အေျခအေန ရွိေနတယ္။ CC အင္အားသစ္ေတြ တိုးလာလို႔ရွိရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြမွာ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ဖို႔၊ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္ျမႇင့္တင္ဖို႔ပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆-၁၇ ရက္ေတြမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးကိုလာၿပီး CEC နဲ႔အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ CEC အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံတဝွန္းရွိ ျပည္နယ္/တိုင္းသို႔ ပါတီဥကၠ႒က ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာကို ယခုလို ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“CC ကို ျပန္လည္အသစ္ဖြဲ႔မွာ ျဖစ္တယ္။ တတိုင္းတျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ CC အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားဆံုး ၁၂ဝ၊ အနည္းဆံုး ၉ဝ ေလာက္ ဖြဲ႔ဖို႔အတြက္ လ်ာထားတယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ေအာက္ေျခကေန ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔ ဗဟိုကို တက္လာၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးတာနဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာပါ” ဟု ဦးအုန္းၾကိဳင္က ဆုိသည္။

ညႊန္ၾကားစာထဲတြင္ NLD ကုိ က်စ္လစ္ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းရန္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အရည္္အခ်င္းရွိသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ သစၥာရွိသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယေန႔အထိ မကင္းမကြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ၊  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လက္ရွိမူဝါဒ သေဘာထားမ်ားအတိုင္း ရပ္တည္ေနသူ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူခံေနရသူ မျဖစ္ေစရ ဟူသည့္ ေရြးခ်ယ္ေရးမူ ၅ ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားရမည္ဟု ဆိုထားသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၅ ဦး ထက္မပိုေစရဘဲ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရန္္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၇ ဦးထက္ မပိုေစဘဲ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ၾကရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္/တုိင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔မ်ားက ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားသည္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္ရန္ လ်ာထားစာရင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလ်ာထားစာရင္းႏွင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္း စည္း႐ံုးေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာမည့္လ (၁၆/၁၇) ရက္ေန႔အေရာက္ လာေရာက္၍ CEC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇႏႈိင္းၾကရမည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္ CEC သည္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားတြင္ CC အဖဲြ႔ဝင္ဦးေရ ေလွ်ာ့ျခင္း၊ တုိးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္ျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ CEC က စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ၍ CC ကို ဖဲြ႔စည္းမည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမည့္ CC (ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔) စာရင္းကို လာမည့္ လကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ ေၾကညာဖြယ္ရွိေၾကာင္း CEC (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္) အဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။

ညႊန္ၾကားစာႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦးကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စာမေရာက္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီအစည္းအေဝးရွိသျဖင့္ ထို႔ေန႔တြင္ သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို CEC အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အဖဲြ႔ဝင္သစ္ ၉ ဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ႔ - CC ကို ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ CEC တြင္ ယခုအခါ အဖဲြ႔ဝင္ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၂ဝ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္/တုိင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ CC အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေရ ၈ဝ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖဲြ႔ဝင္ အမ်ားအျပားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း ဗဟို CEC အဖဲြ႔ဝင္မ်ားထဲမွ ရန္ကုန္တိုင္း NLD တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၎တို႔ တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ဝ အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ စည္းအဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သလို၊ ယမန္ေန႔ကလည္း က်န္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ စည္း႐ံုးေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ၿမိဳ႕နယ္က တင္ျပတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြ၊ ေအာက္ေျခလူထုရဲ႕ သေဘာထားေတြ ဘယ္လိုရွိလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတဲ့ သေဘာပါ။ တင္ျပခ်က္ေတြကို  ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံေတြက ျပန္ရွင္းျပတယ္။ အဓိက ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားလဲ။ စည္း႐ံုးေရးကိစၥေတြ ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ” ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္း တာဝန္ခံႏွင့္ CEC အဖဲြ႔ဝင္ တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
မဇၥ်ိမမွတဆင့္

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.