27 March 2009

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လက်္ာ (၁၉၁၁- ၁၉၇၈)


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လက်္ာ (ေခၚ) လွေဖဟာ စကားေျပာသိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ၿပီး ႐ိုး႐ိုးကုပ္ကုပ္ေနတတ္တဲ့ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ တေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္ပညာသင္တဲ့အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ဖို႔တာ၀န္ေပးတဲ့အခါမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ လက်္ာဟာ စစ္သားေကာင္းတေယာက္အျဖစ္ သက္ေသျပ ခဲ့တယ္။

ဗိုလ္လက်္ာဟာ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သူေတြထဲမွာ ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အဖြဲ႔ကို ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ပညာတတ္မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္တစုက ထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ “သခင္” တပ္ေခၚၾကတယ္။ ဗိုလ္လက်္ာဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ သစၡာရိွတဲ့ ထိပ္တန္း ပါတီ၀င္တဦးလည္း ျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္လက်္ာဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီရွာေဖြဖို႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းန႔ဲအတူ တ႐ုတ္ျပည္ ကို ပထမဆံုးသြားခဲ့တယ္။ ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္ ခ်ိန္းထားတဲ့အဆက္အသြယ္န႔ဲလြဲၿပီး ေသာင္တင္ေနစဥ္ လိုအပ္ေနတဲ့ ရန္ပံု ေငြကို ရွာေဖြခဲ့တာ ဗိုလ္လက်္ာျဖစ္တယ္။

ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္သင္တန္းတက္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္လက်္ာကို ထိုင္းႏိုင္ငံကတဆင့္ ျမန္မာျပည္ထဲ၀င္ၿပီး ေက်းလက္ျပည္သူ ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ပါ၀င္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ံုးဖို႔ တာ၀န္ေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္လက်္ာန႔ဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းက ေက်းလက္ျပည္သူေတြကို စည္း႐ံုးၿပီး တပ္သားသစ္ေတြစုေဆာင္းခဲ့တယ္။

တပ္မေတာ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းၿပီးရင္ ဗိုလ္လက်္ာဟာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဗိုလ္လက်္ာကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သူ႔ေနရာမွာ အစားထိုးတာ၀န္ယူ ေစခ်င္တာကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက သိၾကတယ္။ ဗိုလ္လက်္ာရဲ႕ေနရာကို ၿပိဳင္ဆိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဖက္ေတြရန္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ သတိန႔ဲအၿမဲ ကာကြယ္ေပးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်က္ဟာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းန႔ဲ ဗိုလ္လက်္ာအၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။

ဗိုလ္လက်္ာဟာ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လက်္ာ-ဖရီးမင္း ကာကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တယ္။ လက်္ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္ဟာ ၿဗိတိသွ်တပ္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ၀င္ထြက္ခြင္႔န႔ဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို စစ္ သင္တန္းေပးမယ့္အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ခဲ့လို႔ ဗိုလ္လက်္ာကို ၿဗိတိသွ်လိုလားသူအျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့ၾကတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ ဗိုလ္လက်္ာဟာ တပ္မေတာ္မွာ ၾကာၾကာဆက္ရိွမေန ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္တႏွစ္အၾကာမွာ ျမန္မာအစိုးရကိုတိုက္ေနတဲ့ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာက္ခံေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံ ရၿပီး ဗိုလ္လက်္ာ တပ္မေတာ္ကေန ႏုတ္ထြက္ခဲ့တယ္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲ၀င္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္န႔ဲ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္။

ဗိုလ္လက်္ာဟာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေတြမွာ လက်္ာကုမၸဏီန႔ဲ မာတဘမ္ကုမၸဏီတို႔ကို ထူေထာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးသမား အျဖစ္န႔ဲ ႏိုင္ငံျခားကို ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔တဲ့လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ ဗိုလ္လက်္ာန႔ဲ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၾကတဲ့ သူ႔မိသား စု ဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးန႔ဲ စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀န္းမွာ လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး ဩဇာရိွပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဗိုလ္လက်္ာဟာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ေန၀င္းျဖဳတ္ခ်တာခံလိုက္ရတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုကို ေထာက္ခံသူျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗိုလ္လက်္ာဟာေတာခိုခဲ့ၿပီး ဦးႏုရဲ႕ ျပည္ေျပးအစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့တယ္။ ျပည္ခ်စ္ လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ရဲ႕ တပ္မွဴးတဦး ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ထိုင္းနယ္စပ္မွာအေျခစိုက္တဲ့ အဲ့ဒီတပ္ဟာ ကရင္န႔ဲ ပဋိပကၡေတြၾကားမွာပဲ
တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ ရန္ကုန္ကိုခ်ီတက္ၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ဘယ္တုန္းကမွ အခြင့္အေရးမရခဲ့ဘူး။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ ကရင္တပ္ဖြဲ႕ေတြန႔ဲ ျဖစ္ပြားတဲ့ တိုက္ပြဲတပြဲအတြင္း ဗိုလ္လက်္ာ က်ဆံုးခဲ့ရတယ္။

No comments:

Post a Comment

မည္သည္႕အၾကံေပးစာကုိမဆုိ ေဝဖန္စာကုိမဆုိ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။မိတ္ေဆြတို႔၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ အားအင္၊အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

 

Copyright © 2009 ေဒါင္းဇာနည္ All rights reserved.